Driejarige Pabo | Tijdens de opleiding

Research & Design in het onderwijs

De Driejarige pabo van de Marnix Academie is niet een verkorte versie van de reguliere pabo. De opleiding is inhoudelijk echt anders opgebouwd. Je werkt namelijk een groot deel van de tijd in Research & Designateliers.

In elke leerperiode staat weer een ander thema centraal. Zo ben je het ene moment bezig met taalonderwijs en de optimale taalontwikkeling van leerlingen en buig je je op het andere moment over talentontwikkeling bij jonge kinderen. In deze ateliers worden verdiepende theorie en praktisch onderzoek gecombineerd met het ontwikkelen van onderwijs. Je verdiept je verder in de achtergronden van onderwijs en schoolontwikkeling.

Naast het doen van onderzoek bezoek je ook lezingen en congressen en publiceer of presenteer je resultaten op verschillende manieren. Je leert natuurlijk ook alles wat je nodig hebt om zelfverzekerd voor een basisschoolklas te staan. Van pedagogiek en Nederlands tot rekenen en aardrijkskunde. Ook leer je hoe je het beste in ieder kind naar boven kunt halen.

Stage

Je bent elke week twee dagen op een basisschool te vinden. Je staat niet alleen voor de klas, maar werkt ook aan praktijkonderdelen van de Research & Designateliers. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan onderzoeksopdrachten.

Buitenland

Als jij kiest voor de Driejarige pabo ga je alleen in het tweede jaar op een korte studiereis binnen of buiten Europa. Je kunt dus geen stage of studie in het buitenland doen.

Specialisatie

Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden of je talent inzetten? Kies dan de specialisatie Muziek. Deze specialisatie volg je naast de gewone lessen.

Vakspecialist Muziek

Muziek is een vak dat momenteel in het basisonderwijs sterk onder de aandacht wordt gebracht. Met Koningin Maxima als ambassadeur subsidies vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geprobeerd het niveau van het muziekonderwijs in de basisscholen te verhogen. Op de Marnix Academie wordt daarom het traject Vakspecialist muziek aangeboden.

Vanuit je passie voor muziek ontwikkel je je in dit traject tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. Zo behaal je niet alleen het pabo-diploma maar ook een erkend diploma Vakspecialist muziek.

Voor wie?

Het traject Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabo-studenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. Je kunt deelnemen wanneer je bij aanvang (basaal) noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. Je volgt de muziekopleiding naast de gewone lessen op de pabo tijdens de eerste drie jaar van de opleiding. Na afronding van de pabo ontvang je het certificaat Vakspecialist muziek. Er is grote vraag naar leraren basisonderwijs die gespecialiseerd zijn in het vak muziek en die zo kunnen bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school.

Het programma

Je ontwikkelt zangvaardigheid en samenspeelvaardigheden voor je instrument en leert hoe je je instrument binnen de muzieklessen een goede rol kunt geven. Ook leer je een begeleidingsinstrument bespelen zoals gitaar of piano. Aan de orde komen muziekdidactiek, visie, cultuureducatie en muziektheorie. Elke onderwijsweek volg je voor dit muziektraject anderhalf uur colleges en practica. Daarnaast is er een uur beschikbaar voor samenspel en overdracht aan medestudenten, aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma voor de pabo.