Kwaliteitscultuur

In ons partnerschap wordt op uiteenlopende wijzen gewerkt aan de ontwikkeling en het behoud van de kwaliteit in samen opleiden en samen onderzoeken. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid is veel ruimte voor initiatief, innovatie en samenwerking.

De gezamenlijke doelstellingen en ambities op deze gebieden worden beschreven in het koersplan dat wordt vastgesteld door de stuurgroep van het partnerschap. Deze doelen worden jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep.  

De BOC en de relatiebeheerder concretiseren de doelen uit het koersplan voor het eigen bestuur in een een plan van aanpak voor de duur van een jaar waarin doelen voor de scholen binnen het betreffende bestuur beschreven staan. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de evaluatie van het plan van aanpak.   

Om de kwaliteit van het samen opleiden te borgen werken we volgens een systeem van certificering en hercertificering van partnerscholen.   

Certificering

Vier jaar na toetreding tot het partnerschap toont de school met een dossier en een audit aan te voldoen aan de kwaliteitscriteria. In het dossier worden concrete voorbeelden gegeven hoe de afzonderlijke kwaliteitscriteria in de school aanwezig/ zichtbaar zijn. Hier vindt u de werkwijze en kwaliteitscriteria behorend bij de certificering als partnerschool in het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling en de bijbehorende basisaudit. 

Hercertificering 

Zes jaar na de certificering vindt er voor de hercertificering een vervolgaudit plaats. Deze hercertificering heeft als doel het tonen van de realisatie van de aanbevelingen uit de basisaudit en verdere ontwikkeling van het samen opleiden op de school. Deze hercertificering is samen met drie andere scholen onder leiding van een auditor van het partnerschap. Hier vindt u de kwaliteitsbewaking na de basisaudit en de werkwijze van de hercertificering van partnerscholen.