In onderstaand overzicht vind je de onderzoeken die vanuit het Marnix Innovatiecentrum zijn uitgevoerd. Klik op een onderzoek voor meer informatie. Met behulp van het filter aan de linkerzijde, kun je gerichter zoeken.

Kennisplatform – Meer kennis met Marnix!

Wat is een leerwerkgemeenschap?

In een leerwerkgemeenschap werken leerkrachten van een partnerschool, student(en) en een docent van de Marnix Academie samen aan een onderzoeksvraag binnen het ontwikkelthema  van de partnerschool.  Het begrip leerwerkgemeenschap komt voort uit de organisatiekunde en met name uit de discipline van de veranderkunde. Het is een gereedschap dat een organisatie kan gebruiken om te komen tot vernieuwing. Binnen het partnerschap wordt de definitie van communities of practice van Etienne Wenger gehanteerd. Hij beschrijft dat leerwerkgemeenschappen bestaan uit een groep mensen/professionals die met betrekking tot hun werk een gezamenlijke passie of zorg hebben. Zij zijn samen op zoek naar verbetering, vernieuwing, oplossen van vraagstukken en dergelijke.  Zij doen dit onder andere door elkaar te ontmoeten, te leren en te experimenteren.

Uitgangspunten en kenmerken

 • Een leerwerkgemeenschap is dynamisch wat betreft de deelnemers. Deelnemers kunnen na een bepaalde periode vertrekken en nieuwe mensen kunnen gaan deelnemen. Nieuwe deelnemers beginnen aan ‘de rand’ van de leerwerkgemeenschap en groeien daar langzaam in;
 • Het leren wordt gezien als een sociaal proces, denk ook aan sociaal constructivisme;
 • Het is belangrijk dat de mensen diverse achtergronden hebben. Zo wordt met elkaar nieuwe kennis ontwikkeld;
 • De deelnemers hebben een gezamenlijk doel;
 • De groep wordt ondersteund door leidinggevenden;
 • Producten worden ook buiten de leerwerkgemeenschap gedeeld;
 • Het is van belang dat de deelnemers elkaar goed kunnen bereiken;

Het is van belang dat er gezamenlijke activiteiten ontwikkeld worden. Met elkaar doen is een belangrijk aspect.

Fasen

Er worden verschillende fasen doorlopen in een leerwerkgemeenschap:

 1. Gezamenlijke ambitie bepalen en daar ook echt de tijd voor nemen. Gezamenlijke ambitie is van de gehele organisatie of van een team;
 2. Informatie verzamelen (op onderzoeksmatige manier), bijvoorbeeld: studeren, onderzoeken, experimenteren, naar andere organisaties, conferentie of studiedagen, etcetera;
 3. Met elkaar betekenis geven aan de informatie, in de leerwerkgemeenschap maar ook naar de betrokken organisatie;
 4. Consequenties hieraan verbinden. Wat betekent dit voor de betrokken organisaties/mensen?
 5. Welke acties gaan we uitvoeren?
 6. Evaluatie, zowel product als ook het proces. Hoe hebben we met elkaar gewerkt?

Welke leerwerkgemeenschappen zijn er? 

Er zijn momenteel meer dan 70 leerwerkgemeenschappen waar met elkaar onderzoek uitgevoerd wordt rondom onderwijskundige, pedagogische, maatschappelijke en/of levensbeschouwelijke vraagstukken van de partnerschool.  Voorbeelden hiervan zijn: passend onderwijs, wetenschap en techniek, leren in de 21e eeuw, Early English, burgerschap en identiteit, verantwoordelijk leren en betrokkenheid van leerlingen, Hoe wordt ons team een topondernemer met ‘topondernemers’, duurzaamheid, social media, ouderbetrokkenheid, professionele cultuur en identiteit, taakgericht gedrag van kinderen, etc..

Kan iedereen meedoen?

De keuze om wel /niet een leerwerkgemeenschap te starten ligt bij de school. Als student kun je daar in overleg aan deelnemen of word je gevraagd deel te nemen. Als docent kun je aan de hand van een jaarlijks overzicht aangeven  aan welke leerwerkgemeenschap je deel zou willen nemen.

Meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Annette Schaafsma.

WOU is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht. WOU heeft als doel het versterken van een onderzoekscultuur op basischolen in de stad, door nauw samen te werken met kennisinstellingen. Het werkprincipe van WOU is dat een leerkracht, werkzaam op een basisschool, in een ‘WOU-team’ werkt aan een onderwijsvraagstuk, dat speelt op de eigen basisschool. In het WOU-team zitten enkele collega’s van school, soms studenten, en een onderzoeker van een partner-kennisinstelling. Uitgangspunt van WOU is dat de vraag van de school leidend is voor de focus van het onderzoek. Sinds januari 2020 is er ook de WOU-GO: de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen. Dat project hoort bij WOU en is een op gelijke onderwijskansen gefocuste uitbreiding.

Lees meer over Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Werkplaats Onderwijsonderzoek Samen de Regie!

Wat is ‘WOO Samen de Regie!’? WOO is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek. Er bestaan inmiddels in Nederland verschillende werkplaatsen onderwijsonderzoek. Kenmerkend voor het werken in onderwijswerkplaatsen is dat leraren van basisscholen, pabostudenten en onderzoekers van de hogeschool en Universiteit samen werken aan een onderwijsvraagstuk dat speelt op de eigen basisschool. Wat aan deze werkplaats (WOO Samen de Regie!) bijzonder is, is dat het zich richt op het thema gepersonaliseerd leren. We doen onderzoek naar vragen met betrekking tot de inzet van ICT in relatie tot zelfregulatie door leerlingen en het vormgeven van een coachende rol bij de leraar. Dit gebeurt op een manier die bij de school past, zoveel mogelijk aansluitend bij wat leerkrachten al doen in hun dagelijks werk.

Lees meer over Werkplaats Onderwijsonderzoek Samen de Regie! 

Benieuwd naar de andere projecten of heb je vragen? Neem dan contact op met het Marnix Innovatiecentrum: mic@hsmarnix.nl

Benieuwd naar de projecten of heb je vragen? Neem dan contact op met het Marnix Innovatiecentrum: mic@hsmarnix.nl