Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Wat is WOU?

WOU is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht. WOU heeft als doel het versterken van een onderzoekscultuur op basischolen in de stad, door nauw samen te werken met kennisinstellingen. Het werkprincipe van WOU is dat een leerkracht, werkzaam op een basisschool, in een ‘WOU-team’ werkt aan een onderwijsvraagstuk, dat speelt op de eigen basisschool. In het WOU-team zitten enkele collega’s van school, soms studenten, en een onderzoeker van een partner-kennisinstelling. Uitgangspunt van WOU is dat de vraag van de school leidend is voor de focus van het onderzoek. Sinds januari 2020 is er ook de WOU-GO: de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen. Dat project hoort bij WOU en is een op gelijke onderwijskansen gefocuste uitbreiding.

Voor wie precies?

Scholen die aangesloten zijn bij de schoolbesturen KSU, PCOU of SPO Utrecht kunnen meedoen aan WOU. De deelnemende kennisinstellingen zijn: Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie en Hogeschool Utrecht.

Wat is het doel van WOU?

Het doel van WOU is het versterken van een onderzoekscultuur in scholen. Ook wel het ‘evidence-informed’ werken genoemd. Door een nauwe en gelijkwaardige samenwerking tussen scholen en kennisinstellingen is het de bedoeling onderwijs en onderzoek beter met elkaar te verbinden: het versterken van de zogenoemde kennisinfrastructuur. Zo kan kennis uit onderzoek vlotter zijn weg vinden naar de praktijk, en zijn kennisinstellingen beter op de hoogte van de vraagstukken die urgent zijn en leven in de onderwijspraktijk, en hoe kennis in die soms complexe praktijk haar weg kan vinden.

Meer informatie is te vinden op de website van Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

 

WOU