Tevreden studenten in de Nationale Studenten Enquête 2023

NSE resultaten 2023

Studenten van onze bachelor Leraar basisonderwijs, Ad PEP en de verschillende masters zijn net als voorgaande jaren positief over hun opleiding op de Marnix Academie. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023. De meeste scores van onze hogeschool liggen boven het landelijk gemiddelde.

De studenten van onze opleidingen geven hun studie gemiddeld een 3,8 op een schaal van 5. Over het algemeen zijn zij het meest tevreden met de sfeer op de opleiding (4,4). Verder geven de studenten mooie beoordelingen op gebied van studiebegeleiding, de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk, hun docenten, de betrokkenheid en het contact. Binnen de Marnix Academie kunnen we ons nog verder verbeteren als het gaat om toetsing en beoordeling.

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek naar studenttevredenheid dat wordt uitgevoerd door Stichting Studiekeuze123. Begin dit kalenderjaar werden studenten van 74 hogescholen en universiteiten in Nederland uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In een uitgebreide vragenlijst gaven zij aan hoe tevreden ze zijn over verschillende onderdelen van hun studie en hun onderwijsinstelling.


De meest opvallende resultaten van de Nationale Studenten Enquête worden hieronder per opleiding verder uitgelicht.

Bacheloropleiding Leraar basisonderwijs

Uit de NSE 2023 blijkt dat studenten van de bacheloropleiding van de Marnix Academie opnieuw zeer tevreden zijn met de kwaliteit van hun studie. Met name de aansluiting met de beroepspraktijk wordt goed beoordeeld door de studenten. Namelijk met een 4,18 (voltijd) en 4,19 (deeltijd) op een vijfpuntschaal. De hoogste score geven studenten aan de sfeer op de opleiding: 4,29 (voltijd) en 4,42 (deeltijd). Van de keuzethema’s die de Marnix Academie belangrijk vindt, scoren de thema’s gelijke behandeling, studiefaciliteiten en uitdaging en inzet bij zowel de voltijd als de deeltijd het hoogste. 65% (voltijd) en 85% (deeltijd) van de studenten geeft aan opnieuw voor de opleiding Leraar basisonderwijs te kiezen op de Marnix Academie.

Lees meer over de bacheloropleiding


Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP)

Ook de studenten van de Ad PEP geven hun opleiding een mooie beoordeling. De algemene tevredenheid van de studenten wordt beoordeeld met een 4,23 uit 5. Dit is aanzienlijk hoger dan de 3,83 waar de opleiding in 2022 mee werd beoordeeld. Net als bij de bachelor wordt ook bij de Ad PEP de sfeer op de opleiding het beste beoordeeld (4,39). Daarna volgen de inhoudelijk deskundige docenten (4,35) en de aansluiting van de inhoud van de opleiding bij actuele ontwikkelingen (4,35). Op bijna alle thema’s scoort de Ad PEP dit jaar hoger dan de resultaten van vorig jaar. Dit maakt dat 84% van de studenten aangeeft opnieuw voor de Ad PEP op de Marnix Academie te kiezen.

Lees meer over de Ad PEP
 

Master Passend Meesterschap (MPM)

Opvallend aan de resultaten voor de MPM is dat de scores op de kernthema’s aanzienlijk hoger liggen dan het benchmark. De algemene tevredenheid van de studenten wordt beoordeeld met een 4,31 van de 5. Net als bij de andere opleidingen van de Marnix Academie wordt de sfeer het hoogste beoordeeld. Namelijk met een prachtige 4,77. Verder blijkt uit de resultaten van de NSE 2023 dat studenten van de MPM tevreden zijn met de betrokkenheid en contact (4,3), uitdaging en inzet (4,38) en de gelijke behandeling die plaatsvindt (4,57). Ruim 85% zou opnieuw voor deze master op de Marnix Academie kiezen.

Lees meer over de MPM


Master Leren & Innoveren (MLI)

Uit de resultaten van de NSE 2023 blijkt dat de MLI in het algemeen nog hoger is beoordeeld dan vorig jaar. De tevredenheid van de kwaliteit van de master beoordelen de studenten met een 4,33 op een vijfpuntschaal en de sfeer vinden ze maar liefst een 4,78 waard. De grootste stap is gemaakt op het kernthema toetsing en beoordeling. Dit jaar beoordelen studenten dit thema met een 4,04 ten opzichte van de 3,57 in 2022. Ook het contact met de beroepspraktijk scoort aanzienlijk hoger. De MLI-studenten geven dit een 4,14. In 2022 was dit nog een 3,70 uit 5. Van de keuzethema’s die de Marnix Academie belangrijk vindt, scoren de thema’s verdiepend leren, gelijke behandeling en uitdaging en inzet het beste. Maar liefst 93% van de studenten geeft aan opnieuw voor de MLI op de Marnix Academie te kiezen!

Lees meer over de MLI


Master Onderwijs & Technologie

Ook de studenten van de Master Onderwijs & Technologie zijn tevreden met hun opleiding aan de Marnix Academie. De resultaten van de NSE 2023 tonen aan dat de algemene tevredenheid een 3,95 uit 5 scoort en dat de sfeer op de opleiding zelfs wordt beoordeeld met een 4,72. Wat betreft de kernthema’s worden de hoogste resultaten behaald op de betrokkenheid en contact (4,28) en krijgen de docenten een mooie beoordeling (4,20). Van de keuzethema’s die de Marnix Academie het belangrijkste vindt, scoren gelijke behandeling (4,31), verdiepend leren (4,14) en uitdaging en inzet (4,10) het hoogste. Dit maakt dat 83% van de MO&T studenten opnieuw voor deze master op de Marnix Academie zou kiezen.

Lees meer over de MOT

 
Master Educational Leadership (MEL)

De MEL scoort in de NSE 2023 ongeveer gelijk met de cijfers van vorig jaar. De algemene tevredenheid van de studenten wordt beoordeeld met een 4,35 op een vijfpuntschaal en de sfeer op de opleiding scoort een 4,43. Net als bij de MLI worden de keuzethema’s verdiepend leren (4,21), gelijke behandeling (4,13) en uitdaging en inzet (4,17) het hoogste beoordeeld. Ten opzichte van vorig jaar heeft de score van de informatie vanuit de opleiding de grootste groei gemaakt. In 2023 beoordelen studenten dit met een 4,22, terwijl dit vorig jaar op een 3,76 uit kwam. Uit de resultaten blijkt dat de MEL-studenten zeer te spreken zijn over de docenten waarvan ze les krijgen. Zo wordt de inhoudelijke deskundigheid van docenten beoordeeld met een 4,57 en hebben de docenten volgens de studenten veel kennis over de beroepspraktijk (4,43). 74% geeft aan opnieuw de MEL aan de Marnix Academie te volgen. 

Lees meer over de MEL