Lectoraat Leren en Innoveren

Onderzoeksthema

In het lectoraat Leren en Innoveren staat het thema verduurzamen van innovaties centraal.  
Visie en facilitering zijn noodzakelijk voor succesvolle en duurzame innovatie, maar daarnaast is het sociaal kapitaal van een schoolorganisatie een belangrijke innovatiekracht in het werken aan een organisatiecultuur waarin innovaties kunnen gedijen. Verder spelen goed werkende samenwerkingen een cruciale rol waarin onderwijsprofessionals elkaar vinden voor de uitwisseling van expertise, sociale steun en passie (cf. Lin, 2001; Storberg, 2002). Het zijn deze condities in onderwijsinnovatie die in het lectoraat Leren en Innoveren onderzocht worden, met speciale aandacht voor het ‘eigen maken’ van vernieuwing door organisaties en individuen.   

Samenwerking 

Marnix Academie werkt met drie andere Radiant partner-hogescholen samen in de lectoraatsgroep (de Kempel, Ipabo en KPZ). In het project onderwijsambassadeurs werkt het lectoraat samen met de PCOU. In het project Inclusief onderwijs in een meertalige context werkt het lectoraat samen met Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool en Stenden Hogeschool. Onderzoek vindt samen met het werkveld plaats. 

Onderwijs

Het lectoraat Leren en Innoveren is gekoppeld aan de gelijknamige master Leren en Innoveren (MLI). Deze master is een samenwerkingsverband binnen Radiant van monosectorale hogescholen waarbij de Marnix Academie penvoerder is. De radiantpartners die in de MLI samenwerken (de Kempel, Ipabo en KPZ) participeren ook in het lectoraat.  De lector is als academic director verbonden aan de master Leren en Innoveren.

Impact

Het Lectoraat Leren en Innoveren heeft in haar eerste jaar vooral ingezet op kwartier maken, het ontwikkelen van de focus ‘Het verduurzamen van innovaties’, het formeren en organiseren van een lectoraatsgroep en het academic directorschap van de gelijknamige master. Het tweede jaar is de lectorale rede geschreven en uitgesproken, zijn onderzoeksprojecten gedefinieerd en is gewerkt aan een essaybundel. Daarnaast zijn er verschillende artikelen geschreven en bijdragen geleverd aan bundels en congressen. In het derde nu lopende jaar is de essaybundel verschenen, zijn podcasts gemaakt, hebben onderzoeksprojecten verder vorm gekregen en wordt gewerkt aan een internationale publicatie over onderzoekend innoveren. 

Lectoraatsgroep

De lectoraatsgroep Leren en Innoveren bestaat uit acht leden: zeven (docent)onderzoekers en de lector. Drie (docent)onderzoekers zijn werkzaam bij de Marnix Academie, één bij Ipabo, één bij Hogeschool de Kempel en één bij Hogeschool KPZ.  Vier van hen zijn gepromoveerd en vervullen een rol binnen de master. Alle leden brengen voor het lectoraat relevante en verschillende expertise mee en zijn nieuwsgierig hun scope te verbreden en te verdiepen en het overkoepelende thema van deze lectoraatsperiode verder te ontwikkelen. De diversiteit van de lectoraatsgroep is daarmee congruent in het streven naar optimale diversiteit als belangrijke bron voor vernieuwing.

Over de lector

Dr. Arienne van Staveren is Lector Leren en Innoveren bij de Marnix Academie (Radiant). 

Contact

Wil je meer weten over het lectoraat Leren en Innoveren? Neem dan contact op met Arienne van Staveren: a.vanstaveren@hsmarnix.nl

Publicatie- en productenoverzicht

Van Rossum, L., & Stroetinga, M. (2023). Hoge werkdruk? Zet onderwijsambassadeurs inVO-magazine18, 42–44.

Baart A. & G. Timmermans. (2022). Presentieonderzoek: een kritische blik op innoverend onderzoek vanuit relationeel zorgverlenen. Marnix Academie, pdf. 

Basten, F. (2022). Posthumanisme in onderwijsonderzoek. Marnix Academie, pdf. 

Biesta, G (2022). Innoverend onderzoeken en het theorie-praktijk vraagstuk. Marnix Academie, pdf. 

Bruining, T. (2022). Onderwijsmensen moeten activisten durven zijn. In gesprek met Yrjö Engeström. Marnix Academie, pdf. 

Engeström, Y. & Sannino ,A. (2022). Van gemedieerde acties tot heterogene coalities. Marnix Academie, pdf. 

Gergen, K. ( 2022). Van weerspiegelen naar Wereld-Maken: onderzoek als Toekomstvormend. Marnix Academie, pdf. 

Gier. H.de (2022). Is er toekomst voor het Gymnasium? Marnix Academie, pdf.

Schoenmakers, L. (2022). Als je de toekomst wilt voorspellen, verander hem dan. Marnix Academie, pdf.

Sikar, M. (2022). De school als tussenwereld. Marnix Academie, pdf. 

Staveren, A. van (2022). Innoverend onderzoeken als veranderkundige praktijk. Marnix Academie, pdf. 

Susam, H. (2022). Persoonsvorming dient ingebed te zijn in burgerschapsvorming. Marnix Academie, pdf. 

Susam, H. (2022). Tussen Olympus en Agora. Marnix Academie, pdf. 

Tjallema, M. (2022). De leraar als change agent. Marnix Academie, pdf. 

Van Velthooven, B. (2022). Van goed idee naar duurzame vernieuwing. Marnix Academie, pdf. 

Wardekker, W. (2022). Perspectieven op Innoverend Onderzoek. Marnix Academie, pdf. 

Westhoek, E. (2022). Onvoorspelbaar Uitdagend. Marnix Academie, pdf. 

Zandee, D. (2022). Innoverend Onderzoeken als Generatief Proces. Marnix Academie, pdf. 

Velthooven van, B  (2021). Over diversiteit in het licht van inclusief onderwijs. Uit: Staveren A. van, en H. Susam (2021). Borgen van innovaties of blijvend vernieuwen? Verkenningen naar duurzaam veranderen in het onderwijs en daarbuiten. Utrecht: Marnix Academie

Staveren, A. van (2020). H1. Actieonderzoek Kurt Lewin in: Ruijters M. en R. Simons, Canon van leren en ontwikkelen, herziene uitgave, Uitgeverij Kluwer.

Staveren, A. van (2020). Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, Sensire en Surplus/ LOC, Utrecht.

Staveren, A. van (2020). Verduurzamen van innovaties, O&O no. 2, 2020.

Velthooven van, B. (2020). Masteropleiding Passend Meesterschap: Leraren toerusten voor onderwijs waar verschillen het uitgangspunt zijn. Zorg Primair, 5, 20-21.

Staveren, A. van (2019). Van innovatie naar duurzame verandering, lectorale rede, uitgave Marnix Academie.

Staveren, A. van (2018). Oh, verlorene waar zijt gij, Onderzoek naar vroegsignalering en voorzorg kwetsbare daklozen, uitgave Stichting onderdak.

Van Staveren, A., Schoenmakers, L., & Van Velthooven, B. (2018). Waarom innoveren niet vanzelfsprekend is. In; Hart voor leren en innoveren, tien jaar Master Leren en Innoveren in Utrecht, Van Den Berg, B., Koster, K., & Leijgraaf, M. (red) 27-30. Den Haag.