Schoolleiders vertellen over samenwerken met ouders aan opvoeding

mirjam artikel

Elf schoolleiders uit het basisonderwijs zijn in het kader van het promotieonderzoek 'Samenwerken met ouders aan opvoeding' geïnterviewd over hun visie en praktijk. Alle schoolleiders herkennen een rol van hun school in het bijdragen aan opvoeding.

Interpersoonlijke ontwikkeling van leerlingen krijgt daarbij de meeste aandacht, meestal gericht op het creëren van een prettig leerklimaat. Opvoeddoelen voor het latere leven en de bredere samenleving komen weinig naar voren. Leerkrachten die het lukt om samen te werken met ouders aan opvoeding laten volgens de schoolleiders een empathische houding zien naar ouders en gaan uit van gelijkwaardigheid van leerkracht en ouder.

Complexiteit

De schoolleiders beschrijven hoe ze leidinggeven aan het bijdragen aan opvoeding en het samenwerken met ouders op hun school. Uit hun verhalen komt complexiteit naar voren, vooral rondom het balanceren tussen belangen uit de samenleving en de school en tussen belangen binnen de schoolgemeenschap, zoals die van een individuele leerling enerzijds en de andere leerlingen anderzijds.

Kenmerken van schoolleiderschap

Het leiderschap van de geïnterviewde schoolleiders ten aanzien van samenwerken met ouders laat vier kenmerken zien: het bepalen en communiceren van richting; het zelf opbouwen van relaties met ouders; het ondersteunen van leerkrachten in het contact met ouders; en het ondersteunen van ouders in het contact met leerkrachten. Bijzonder is de persoonlijke toewijding die sommige schoolleiders laten zien om individuele ouders recht te doen – niet alleen omdat de ouder belangrijk is in het leven van de leerling, of omdat je als school ouders een stem wilt geven, maar omdat de ouder an sich, als mens, beschermenswaardig is.

Meer weten? 

De bevindingen zijn gepubliceerd in Education 3-13, zie deze link. Voor meer informatie over deze deelstudie en het desbetreffende promotieonderzoek kunt u contact opnemen met Mirjam Stroetinga via m.stroetinga@hsmarnix.nl