Wouter Schenke

Lector Waardengericht leiderschap in het onderwijs

Ik verbind graag mensen en ideeën aan elkaar. Als lector draag ik met de kenniskring bij aan het doorontwikkelen van de opleidingen van Penta Nova. We richten ons in het lectoraat op waardengericht leiderschap. Daarbij vind ik ook de wisselwerking met het werkveld belangrijk. Daarom werken we samen met schoolleiders en bestuurders. In mijn werk benut ik mijn eerdere ervaringen als onderzoeker en leraar, waardoor ik onderzoek en praktijk snel weet te verbinden aan elkaar.

Mijn activiteiten 

  • Leiding geven aan de kenniskring van het lectoraat.
  • Onderzoek doen en begeleiden van praktijkonderzoek naar waardengericht leiderschap
  • Kennis delen op studiedagen van scholen en op onderwijs- en onderzoeksconferenties
  • Opleidingen van Penta Nova ondersteunen in hun verdere ontwikkeling
     

Mijn expertise 

Onderzoek en praktijk verbinden op de terreinen van (waardengericht) leiderschap; leren van leraren; professionele leergemeenschappen.