Vrijstelling pabo deeltijd

Deze pagina is alleen bestemd om je te oriënteren op welke vrijstellingen mogelijk aangevraagd kunnen worden. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden: je kunt pas vrijstellingen aanvragen als je met je studie bent gestart. Bovendien neemt de examencommissie altijd een definitief besluit over vrijstellingsaanvragen. 

De deeltijdopleiding van de Marnix Academie ziet er in schema als volgt uit:

Schema deeltijdopleiding

Hieronder vind je een overzicht van de voorwaarden die gelden voor het aanvragen van verschillende vrijstellingen. Met kleur is aangegeven voor welk deel van de opleiding deze vrijstelling geldt.

Voorwaarden aanvragen vrijstellingen

Het kan zijn dat er nog andere vrijstellingen mogelijk zijn. Indien deze worden toegekend, dan geven deze meestal geen mogelijkheden om sneller de opleiding te doorlopen. Uiteraard kan een vrijstelling voor een vak of onderdeel van het curriculum wel verlichting van de studie geven.  

* Hier vind je de criteria daarvoor.