Borgen van innovaties of blijvend vernieuwen?

De essaybundel Borgen van innovaties of blijvend vernieuwen? Verkenningen naar duurzaam veranderen in het onderwijs en daarbuiten gaat over duurzaam veranderen en over de vraag wat er nodig is om ervoor te zorgen dat innovaties beklijven en onderdeel gaan worden van de dagelijkse praktijk. Het uitgangspunt daarbij is dat termen als borgen, verankeren, bestendigen en al die woorden die gebruikt worden om een antwoord te zoeken op de vraag: Hoe maken we een innovatie duurzaam al vroeg deel uit maken van het proces van duurzaam innoveren. Het zijn geen losse activiteiten die achter de innovatie aan komen. Zij maken intrinsiek deel uit van het werken aan vernieuwing, ze zijn verbonden met leerprocessen en met de organisatie. Wat en wie daarbij nodig en helpend zijn, en wat duurzaam innoveren vraagt van organisaties, dat is de zoektocht waar deze bundel een verkenning op is.

De essays in deze bundel gaan niet op zoek naar allesomvattende inzichten, maar naar lokale inzichten, beproefde praktijken en werkzame conceptualisaties. Door zowel de kracht als het gevaar van theorievorming te onderkennen en in die dynamiek de verbinding met praktijken te maken, opent zich de mogelijkheid om bouwend en construerend te begrijpen. Deze bundel vormt het begin van verschillende zoektochten die, ieder voor zich, een eigen geschiedenis meebrengen. Ze laten zien hoe diep en breed de thematiek van het duurzaam werken aan verandering is. De essaybundel is gemaakt door leden van de onderzoeksgroep van het lectoraat Leren Innoveren (Marnixacademie/Radiant) dat zich bezighoudt met innoveren in het onderwijs.

 

Bestel hier de bundel

Voorzijde

Publicatie Borgen van innovaties

Achterzijde

Publicatie Borgen van innovaties - achterflap

 

Borgen van innovaties of blijvend vernieuwen

Verkenningen naar duurzaam veranderen in het onderwijs en daarbuiten

 

ISBN: 9789083153902

Prijs: € 25,-

  Bestel hier de bundel

  Redactie
  Arienne van Staveren en Hüseyin Susam

  Auteurs
  Ton Bruining, José Kersbergen, Emma Nitert, Willemijn Schless, Loek Schoenmakers,
  Arienne van Staveren, Hüseyin Susam, Bert van Velthooven

  Correcties
  Jolette van Eijden

  Vormgeving
  Het Firmament, communicatie vormgeving, Amsterdam

  Uitgave
  Lectoraat Leren Innoveren, Marnix Innovatiecentrum
  © 2021, Marnix Academie

  Inhoud

  1. Concepten voor verduurzaming: hoe we het onderwijs kunnen veranderen
   Arienne van Staveren en dr. Hüseyin Susam
  2. Duurzaam innoveren: een niet omlijnde activiteit
   Arienne van Staveren
  3. “Opeens wordt iets anders gevraagd” 
   Loek Schoenmakers
  4. Burgerschapsvorming is leren omgaan met onzekerheden
   Hüseyin Susam
  5. De morele dimensie van onderwijsvernieuwing
   Ton Bruining
  6. Duurzaam veranderen kan niet zonder kwaliteitscultuur
   José Kersbergen
  7. Goed onderwijs voor alle leerlingen 
   Willemijn Schless
  8. Over diversiteit in het licht van inclusief onderwijs
   Bert Van Velthooven
  9. Over de grenzen heen kijken 
   Emma Nitert
  10. Toelichtingen projecten