De rol van de relatiebeheerder

De relatiebeheerder is een docent van de Marnix Academie en onderhoudt het contact tussen een partnerbestuur en de Marnix Academie. In de praktijk zal hij/zij in de eerste plaats contact hebben met de bovenschools opleidingscoördinator (BOC) en jaarlijks ook met de bestuurder.

De relatiebeheerder onderhoudt ook het contact met de instituutsopleiders van zijn bestuur. Samen met de BOC zorgt hij voor de ontwikkeling van het samen opleiden binnen het bestuur. Een relatiebeheerder werkt (meestal) samen met een aantal besturen en deze besturen werken ook onderling samen. 

Taakomschrijving 

Algemene taken 

De relatiebeheerder 

 • neemt vier keer per jaar deel aan het relatiebeheeroverleg op de Marnix Academie. 

Contact tussen relatiebeheerder en BOC 

De relatiebeheerder 

 • overlegt op regelmatige basis met de BOC over ontwikkelingen binnen het partnerschap. 
 • overlegt op regelmatige basis met de BOC over de ontwikkelingen van het samen opleiden in het bestuur en geeft mede vorm aan het partnerschap binnen het bestuur. 
 • schrijft jaarlijks samen met de BOC in overleg met het bestuur een plan van aanpak met de beoogde doelen voor het studiejaar. 
 • bereidt samen met de BOC de netwerkbijeenkomsten van de schoolopleiders en instituutsopleiders voor. 
 • neemt zo veel mogelijk deel aan de netwerkbijeenkomsten met schoolopleiders en instituutsopleiders 
 • neemt deel aan POO-bijeenkomsten en kennisontwikkelgroepen. 

Contact tussen relatiebeheerder en instituutsopleider 

De relatiebeheerder 

 • organiseert vier overlegmomenten met de instituutsopleiders van zijn besturen. 
 • is aanspreekpunt/sparringpartner voor instituutsopleider. 
 • heeft een coachende rol bij startende instituutsopleiders. 

Vaardigheden en competenties 

De relatiebeheerder 

 • heeft affiniteit met en visie op samen opleiden, kan verbinden en denken vanuit het grotere geheel. 
 • kan beleidsmatig denken. 
 • kan vernieuwend denken en denken in kansen. 
 • is positief kritisch en kan opbouwend denken. 
 • kan werken vanuit gelijkwaardigheid. 
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is goed bereikbaar. 
 • is organisatorisch competent en is in staat om overzicht te houden. 
 • kan snel anticiperen op signalen (van o.a. BOC, instituutsopleiders). 
 • is sensitief, taak- en relatiegericht. 

Professionalisering 

De relatiebeheerder 

 • neemt deel aan bijeenkomsten POO en aparte bijeenkomsten voor relatiebeheerders op de Marnix. 
 • neemt deel aan landelijke congressen en netwerkbijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het Velon-congres en bijeenkomsten van het Platform Samen Opleiden. 

Terug naar de startpagina