De rol van de leerkrachtcoach

De leerkrachtcoach begeleidt en coacht de zij-instromer in beroep die het zij-instroom traject volgt en/of de zij-instromer in opleiding die het Gulden Middenweg traject volgt en daarmee de verantwoordelijkheid voor een groep heeft, maar nog niet basisbekwaam is.

Taakomschrijving 

Algemene taken en verantwoordelijkheden 

De leerkrachtcoach: 

 • begeleidt en coacht de zij-instromer in beroep of opleiding zowel op het gebied van het lesgeven en alles wat daarbij komt kijken op het gebied van de beroepsidentiteit. De begeleiding en coaching kan gebeuren in de klassensituatie maar ook daarbuiten. 
 • bereidt samen lessen voor of besteedt dit uit aan de duo/ het maatje of een andere collega. 
 • voert ontwikkelingsgerichte en/of formatieve gesprekken met de zij-instromer aan de hand van het begeleidingsplan. De zij-instromer is verantwoordelijk voor een actuele invulling van het begeleidingsplan (format aanwezig op de Marnix). 
 • heeft kennis van het geschiktheidsonderzoek, wanneer het een zij-instromer in beroep betreft. 
 • onderzoekt samen met de zij-instromer hoe eerder verworven competenties/ kwaliteiten ingezet kunnen worden. 
 • zorgt voor een setting waarin geleerd kan worden en fouten mogen worden gemaakt. – 
 • bespreekt samen met de zij-instromer wat bij de start nodig is aan extra kennis, vaardigheden als het gaat om klassenmanagement en groepsvorming en bereidt dit samen voor of zorgt dat de zij-instromer hierin begeleid kan leren. 

Taken en verantwoordelijkheden in relatie tot de schoolleiding/ het team/ een lerende schoolcultuur 

De leerkrachtcoach: 

 • zorgt in overleg met de leidinggevende voor informatie richting het team en daarmee ‘een zachte landing’ voor de zij-instromer. 
 • stemt verwachtingen af en maakt afspraken over het begeleidingsplan, de structuur en frequentie van de begeleiding en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de leidinggevende, zij-instromer en de leerkrachtcoach. 
 • bespreekt met de zij-instromer en leidinggevende waar op schoolniveau wel/ niet aan deelgenomen wordt. Sessies van teamleren bv het ontwerpen van lessen zijn wel van belang om bij te wonen – focus moet liggen op het lesgeven. 

Taken en verantwoordelijkheden in relatie tot de opleiding 

De leerkrachtcoach: 

 • is aanwezig bij het tripartite gesprek met de zij-instromer, vertegenwoordiger van de opleiding (studieloopbaanbegeleider- slb’er) en leidinggevende. 
 • heeft minimaal 3 x per jaar een ontwikkelingsgericht en/of formatief gesprek met de zij-instromer en de studieloopbaanbegeleider. Leidraad voor dit gesprek is het begeleidingsplan met daarin de weergave van de ontwikkeling van de zij-instromer (zijn bekwaamheden, kwaliteiten en leervragen). 
 • heeft zicht op de inhoud van de modules en kijkt waar dit aansluit op schoolniveau of waar extra info/ kennis nodig is voor de zij-instromer. 
 • kan waar nodig de zij-instromer ondersteunen bij het opstellen van leervragen en/ of het koppelen van theorie naar praktijk. 

Taken en verantwoordelijkheden in relatie tot de duo/ het maatje 

De leerkrachtcoach: 

 • geeft de duo / het maatje de nodige kennis en tools in handen om de samenwerking goed te laten verlopen. Ook hier gaat het om afstemming van taken, verantwoordelijkheden en overdacht van kennis over het leren van volwassenen en het leertraject. 
 • stemt af met de duo/ het maatje op welke wijze de zij-instromer wordt geïnformeerd over de praktische zaken aangaande het runnen van een klas (denk aan invoering en werkwijze met methoden, planning van lesactiviteiten, registratie van leerresultaten, voeren van oudergesprekken, organisatie schoolactiviteiten e.d.). 

Vaardigheden en bekwaamheden 

De leerkrachtcoach: 

 • heeft inzicht in het leren van volwassenen 
 • heeft kennis over het transformatief leren 
 • kent het verschil tussen het begeleiden/ coachen van een adolescent en een volwassenen en kan hierop inspelen. 
 • kan coachen bij het opstellen en bespreken van leervragen 
 • heeft verschillende coachingsvormen/technieken in zijn gereedschapskist. 
 • kan de reflectieve dialoog voeren 
 • kan inzoomen op het leerproces van de zij-instromer maar ook uitzoomen naar het het functioneren als teamlid in een schoolorganisatie. 
 • heeft een open houding en is nieuwsgierig naar wie de zij-instromer is en wat hij nodig heeft om te leren 
 • kan een veilige ‘leersetting’ creëren 
 • kent de inhoud van het zij-instroomtraject. 

Professionalisering 

De leerkrachtcoach: 

 • heeft ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van studenten en volwassenen 
 • heeft de training voor leerkrachtcoaches gevolgd en ontwikkelt aantoonbaar zijn bekwaamheden en vaardigheden 
 • maakt gebruik van intervisiebijeenkomsten na de training leerkrachtcoach waar casussen en praktijkervaringen ingebracht kunnen worden. 
 • verdiept zich in de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het opleiden van zij-instromers. 
   

Terug naar de startpagina