Rol van de Bovenschools Opleidingscoördinator

De BOC is de ‘linking pin’ binnen de eigen organisatie als het gaat om het partnerschap en onderhoudt de contacten met de Marnix Academie

Taakomschrijving 

Algemene taken 

De BOC: 

 • is op de hoogte van de schoolontwikkeling en het onderwijsconcept van de partnerscholen en de Marnix Academie. 
 • is lid van de Werkgroep Partners in Opleiding en Ontwikkeling en neemt deel aan een kennisontwikkelgroep, waarin wordt samengewerkt aan vernieuwingen m.b.t. het partnerschap. 
 • bewaakt de afspraken die met de Marnix Academie zijn gemaakt en spreekt waar nodig de betrokkenen hierop aan. 

Partnerscholen binnen de eigen organisatie 

De BOC: 

 • is aanspreekpunt en sparringpartner van de SOL en de partnerscholen; 
 • organiseert bijeenkomsten voor SOL’s. 
 • organiseert intervisie voor SOL’s. 
 • coördineert en stimuleert de professionalisering van SOL’s en mentoren; 
 • bespreekt POO regelmatig met directeuren, in het directeurenoverleg en waar nodig individueel en geeft in de eigen organisatie voorlichting en informatie over het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling en draagt het gedachtegoed m.b.t. samen opleiden uit. 
 • bewaakt de procesgang rondom Partners in Opleiding en Ontwikkeling binnen de eigen partnerscholen. 
 • signaleert verbeterpunten en initieert benodigde acties 
 • bewaakt de kwaliteit van de scholen m.b.t. opleiden en coördineert de (her)certificering. 
 • is aanspreekpunt voor het bestuur en stemt af met de verantwoordelijk bestuurder voor de stuurgroepvergadering. 

Contacten met de relatiebeheerder 

De BOC: 

 • is aanspreekpunt voor de relatiebeheerder. 
 • heeft overleg met de relatiebeheerder over de matching en plaatsing van studenten. 
 • heeft regelmatig overleg met de relatiebeheerder over ontwikkelingen binnen het partnerschap. 
 • schrijft jaarlijks samen met de relatiebeheerder in overleg met het bestuur een plan van aanpak met de beoogde doelen voor het studiejaar. 
 • adviseert over de (her) certificering van partnerscholen. 

Vaardigheden en competenties 

De BOC: 

 • kan betrokkenen enthousiasmeren en motiveren m.b.t. het samen opleiden. 
 • kan het gedachtegoed van het Partnerschap uitdragen. 
 • kan netwerken, binnen alle geledingen van POO 
 • kan overzicht houden. 
 • is sensitief, taak- en relatiegericht. 
 • kan signaleren en confronteren 
 • kan samenwerken 
 • kan objectief zijn. 

Professionalisering 

 • Aan de BOC wordt geadviseerd de training voor schoolopleiders te volgen. 
 • Jaarlijks is er in het begin van het schooljaar een startbijeenkomst voor startende BOC’s. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de kennisontwikkelgroep Professioneel begeleiden vanuit onze rol 
 • Startende BOC’s kunnen gekoppeld worden aan een ervaren BOC als maatje. 
 • De BOC neemt deel aan de jaarlijkse partnerscholendag op de Marnix academie. 
 • De BOC kan zich verdiepend scholen middels de cursus Lerarenopleider die leidt tot een VELON registratie. 

 

Terug naar het Partnerschap