UKids

UKids is een internationaal, Erasmus+ , project waarin zes landen (Oostenrijk, Denemarken, Finland, Hongarije, Portugal  en Nederland) onderwijs op het gebied van 'Sociaal Ondernemen' creëren en onderzoeken met als doel competenties op het gebied van sociaal ondernemerschap te ontwikkelen. Ieder land wordt vertegenwoordigd door een basisschool en een pabo. In Nederland werken partnerschool Het Drieluik, Almere en de Marnix Academie samen aan dit project. Hiervoor werd een internationale R&D groep ingericht met docentonderzoekers, studentonderzoekers en leerkrachtonderzoekers.   

Op Het Drieluik werden twee ateliers ontwikkeld, uitgevoerd en onderzocht: ‘How does the earth feel today’ en ‘Duurzaam bouwen’. Op de Marnix Academie werd sociaal ondernemend leren geïntegreerd in twee vierdejaars profielen: ‘Cultuur & Identiteit en ‘Wereld, wetenschap & technologie’. Challenges (YouthStart) en Sustainable Development Goals (SDG’s) dienden als kapstok voor onderwijsontwikkeling.  

Dit project is in maart 2021 afgerond. Mooie voorbeelden uit de zes landen zijn te vinden op de website van Ukids

Erasmus EU logo