Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

10/5: Stella van der Wal-Maris wordt lector

Stella van der Wal-Maris wordt vrijdag 10 mei geïnstalleerd als lector Toekomstgericht Onderwijs aan de Marnix Academie.

10/5: Stella van der Wal-Maris wordt lector

Stella aanvaardt haar positie met het uitspreken van de lectorale rede 'In verbinding. Onderwijs met het oog op de toekomst'. In haar rede gaat ze in op hoe globalisering, technologisering en wereldwijde inspanningen gericht op duurzame ontwikkeling aanleiding geven voor het opnieuw doordenken van het waartoe en hoe van onderwijs. Er wordt kort stilgestaan bij het benutten van de verworvenheden van een snel technologiserende samenleving. Vervolgens wordt een pleidooi gehouden voor onderwijs dat leerlingen toerust voor het in verbinding staan met zichzelf, de ander en de wereld. Het begrip ‘leren sociaal te ondernemen’ wordt geïntroduceerd en ingevuld.

15.30 uur - Inloop
16.00 uur - Installatie
17.00 uur - Borrel

U kunt zich aanmelden via www.marnixacademie.nl/stella

Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, Utrecht