Masters

Je bent nooit uitgeleerd! Wij vinden het belangrijk om leraren, schoolteams en managers de mogelijkheid te bieden zich te kunnen blijven ontwikkelen. We bieden daarom diverse masteropleidingen aan. 

Master Leren en Innoveren
Deze master is bedoeld voor talentvolle leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij willen daarbij een inspiratiebron zijn voor hun collega’s en een aanspreekpunt voor het management. De opleiding staat open voor leraren met tenminste twee jaar ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

De master is een opleiding van het samenwerkingsverband Radiant; de Marnix Academie maakt daar deel van uit.

Bezoek een voorlichtingsavond voor meer informatie.

Passend Meesterschap
Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Kijk voor meer informatie op de site van de master

Educational Leadership
Deze master is bedoeld voor schoolleiders en managers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze tweejarige hbo-master richt zich met name op het dagelijks leidinggeven aan het onderwijsproces. In de opleiding nemen theorie- en praktijkonderzoek een belangrijke plaats in. De master is een opleiding van  Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap.  Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen, waaronder de Marnix Academie.

Bezoek een informatiebijeenkomst voor meer informatie

Master Vitaliteit & Professionalisering
Ben je ook zo geboeid door het ondersteunen van startende leerkrachten? Houd je van coaching en vraag je je af wat de betekenis is van werkgeluk is voor je collega's in het basisonderwijs?

Dan is de master Vitaliteits- en Professionalisering echt voor jou!

Bezoek een informatiebijeenkomst voor meer informatie