Masters

De Masters van de Marnix Academie

Je bent nooit uitgeleerd! Wij vinden het belangrijk om leraren, schoolteams en schoolleiders de mogelijkheid te bieden zich te kunnen blijven ontwikkelen. We bieden daarom diverse masteropleidingen aan. 

Wil je een master gaan volgen, maar weet je nog niet welke? Wil je je breed oriënteren kom dan woensdag 1 april 2020 naar de oriëntatiebijeenkomst masteropleidingen.

Programma op 1 april 2020

18:00 uur - inloop met koffie/thee en broodjes
18:30 uur - centrale opening presentatie van de masteropleidingen
19:00 uur - een op een gesprekken met docenten waarin je al je vragen over een masteropleiding kwijt kunt.

Locatie is Marnix Academie op Vogelsanglaan 1 in Utrecht.

De bijeenkomst is gratis, schrijf je hier in!

Je bent van harte welkom.

Loading
Master Leren en Innoveren
Deze master is bedoeld voor talentvolle leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij willen daarbij een inspiratiebron zijn voor hun collega’s en een aanspreekpunt voor de schoolleiding. De opleiding staat open voor leraren met tenminste twee jaar ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

De master is een opleiding van het samenwerkingsverband Radiant; de Marnix Academie maakt daar deel van uit.

Bezoek een voorlichtingsavond voor meer informatie.

Passend Meesterschap
Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Kijk voor meer informatie op de site van de master

Onderwijs en technologie
Hoe benut je de kansen en uitdagingen van ICT om het onderwijs nog krachtiger en rijker te maken? En hoe kun je leerlingen voorbereiden op een steeds technologisch wordende samenleving? Scholen en besturen hebben behoefte aan onderwijsprofessionals die de mogelijkheden van technologie onderzoeken en integreren in het onderwijs. Is dat een rol die bij jou past?

Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert onderwijs & technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk.

Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als informeel leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school.

Bezoek een voorlichtingsavond voor meer informatie.

Educational Leadership
Deze master is bedoeld voor schoolleiders en managers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze tweejarige hbo-master richt zich met name op het dagelijks leidinggeven aan het onderwijsproces. In de opleiding nemen theorie- en praktijkonderzoek een belangrijke plaats in. De master is een opleiding van  Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap.  Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen, waaronder de Marnix Academie.

Bezoek een informatiebijeenkomst voor meer informatie