Enthousiasme over online voorlichting

Master

"Ik vond het heel erg leuk! In vergelijking met de andere voorlichtingen over de pabo die ik heb bijgewoond, vond ik deze heel erg interactief." Studiekiezers zijn enthousiast over de online voorlichtingen die de normale open dagen vervangen, al is de wens groot om echt de Marnix te mogen bezoeken.

Nu vanwege corona de normale open dagen geen doorgang kunnen vinden, heeft de Marnix Academie gezocht naar een goede manier om studiekiezers de juiste informatie te geven waarmee zij een afgewogen en verantwoorde studiekeuze kunnen maken. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen de voltijdopleiding en de deeltijd- en masteropleidingen.

Voltijd

De studiekiezers voor de voltijdopleidingen zijn scholieren uit het voortgezet onderwijs. Voor deze groep is een 360 graden video ontwikkeld, waarin ze een kijkje kunnen nemen in de Marnix Academie en daar meer informatie vinden door op links en iconen te klikken. Op die manier krijgen zij informatie over studie en stage en krijgen deels de sfeer mee. Daarnaast is in februari, na een eerdere succesvolle bijeenkomst en november, een online bijeenkomst gehouden. In kleine groepen worden in Teams online colleges gegeven door docenten van de Marnix Academie. net als tijdens het reguliere onderwijs, zijn de colleges heel interactief. Na het college vertellen studenten over hun studie en stage. Uiteraard is er voor de deelnemende scholieren voldoende ruimte om vragen te stellen. 

"Ik vond het erg fijn dat er zoveel ruimte was om vragen te stellen! De studenten waren erg enthousiast en het college was leuk om te volgen."

Om voldoende interactie te kunnen garanderen, wordt gewerkt met een gelimiteerd aantal deelnemers. Scholieren moeten zich daarom vooraf aanmelden.

Aan de online open dag van 3 februari namen bijna 250 scholieren deel. Zodra de coronamaatregelen enigszins ruimte bieden, worden scholieren die in september kunnen beginnen met de opleiding uitgenodigd voor een bezoek aan de Marnix Academie.

Deeltijd, zij-instroom en masters

De geïnteresseerden in de deeltijd en zij-instroom hebben al een opleiding achter de rug en hebben meestal momenteel een baan. Dat maakt dat zij op een andere manier geïnformeerd willen worden. De voorlichting vindt plaats als een soort webinar, waarbij de coördinatoren van de deeltijd en zij-instroom de opbouw van de opleiding bespreken. Studenten uit beide varianten vertellen hoe zij de opleiding en het basisonderwijs ervaren.

Tijdens de voorlichting kunnen deelnemers via een chatfunctie vragen stellen, die vervolgens door de studenten en docenten worden beantwoord. Ook kunnen vooraf vragen worden ingestuurd.

Aan de voorlichting in februari namen circa 190 mensen deel.

Omdat een deel van de deelnemers heeft aangegeven graag een kijkje te nemen in colleges, wordt proefstuderen georganiseerd. Alle deelnemers van een voorlichtingsbijeenkomst worden daarvoor uitgenodigd.

Voor de masteropleidingen worden kleinere online bijeenkomsten gepland, waar in een interactieve setting informatie wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld.