Master Vitaliteit en Professionaliteit

"Ik zie zoveel verschillende mensen in mijn team. Wat zou het mooi zijn als we ieders sterke kant volledig kunnen benutten om als team te kunnen groeien" 

In de school gaat vaak de eerste aandacht uit naar het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Soms vergeten we daardoor dat het werkgeluk en de loopbaanontwikkeling van leraren minstens zo belangrijk is. In de master Vitaliteit en Professionaliteit ontwikkel je je leiderschap om collega’s te ondersteunen hun werkgeluk terug te vinden. 

“Als vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige lijkt het mij geweldig om samen met het team en schoolleiding de kracht van iedere individuele leerkracht zichtbaar te maken”

De master leidt leraren en andere onderwijsprofessionals op tot vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige (v&p-deskundige). Een v&p-deskundige signaleert vraagstukken op het gebied van vitaliteit en professionaliteit in de school. Ook adviseert de v&p-deskundige de schoolleiding over aanpakken die leiden tot meer vitaliteit onder collega's bij het uitoefenen van hun beroep. Voor de ontwikkeling van deze aanpakken werkt de v&p-deskundige samen met de schoolleiding en andere professionals die verbonden zijn aan de school. 

Start van de opleiding en voorlichtingen

De opleiding is in juli 2021 erkend door de NVAO en start ieder studiejaar in september. Op deze pagina vind je een overzicht van voorlichtingen voor de opleiding en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. 

Zesendertig mensen op een rij, in beeld met hun hoofd en schouders

Mastergraad

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Na afronding ontvang je de titel 'Master of Education' (MEd).

Opbouw master

De master duurt twee jaar en is opgebouwd uit drie met elkaar samenhangende programmalijnen en een aantal excursies. Om te leren hoe je je rol als v&p-deskundige in de schoolorganisatie vervult ontwikkel je vier vermogens op masterniveau:

  • Professioneel vermogen
  • Onderzoekend vermogen
  • Innoverend en leiderschapsvermogen
  • Communicatief vermogen
Overzicht opbouw van de master

Praktische informatie

We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd aan je studie begint zodat je weet wat je kunt verwachten. Hieronder geven we je alle praktische informatie die je nodig hebt om met je studie te kunnen beginnen.

Toelatingseisen

Starten met de master Vitaliteit en Professionaliteit is mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:

  • Je hebt een afgeronde bachelor- of masteropleiding in het onderwijs
  • Je hebt tenminste twee jaar werkervaring als leerkracht in het primair- of voortgezet onderwijs
  • Je werkplek voldoet aan de gestelde eisen
  • Je hebt een positief studieadvies na de intakeprocedure 

De intakeprocedure bestaat uit een toets op de formele toegangseisen en een toelatingsgesprek. Het gesprek is met je schoolleider of leidinggevende en een docent van de masteropleiding. 

Studielast

Deze tweejarige master heeft een studielast van 30 punten (EC's) per jaar. Een EC staat voor 28 studiebelastinguren. De totale studiebelasting is daarmee 840 uur per jaar. Oftewel 20 uur per week bij een studiejaar van 42 weken.

Lesdagen en lestijden

De opleiding start ieder studiejaar in september. Je hebt één keer per week op een vaste dag les. 

Kosten en lerarenbeurs

Het instellingscollegegeld voor het collegejaar 2021-2022 is €7.438,- en als extraneus betaal je €1.084,- examengeld. Het instellingscollegegeld voor het collegejaar 2022-2023 is €7.579,- en als extraneus betaal je €2.209,- euro examengeld. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. €400, - per jaar. 

Voor deze opleiding kun je een Lerarenbeurs aanvragen. Aanvragen kan jaarlijks van 1 april tot en met 15 mei.

Contact

Wil je meer weten over deze nieuwe masteropleiding, neem dan contact op via mvp@hsmarnix.nl of 030 - 275 35 60.