Master Vitaliteit & Professionaliteit

"Ik zie zoveel verschillende mensen in mijn team. Wat zou het mooi zijn als we ieders sterke kant volledig kunnen benutten om als team te kunnen groeien" 

In de school gaat vaak de eerste aandacht uit naar het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Soms vergeten we daardoor dat het werkgeluk en de loopbaanontwikkeling van leraren minstens zo belangrijk is. In de master Vitaliteit & Professionaliteit ontwikkel je je leiderschap om collega’s te ondersteunen hun werkgeluk terug te vinden. 

“Als vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige lijkt het mij geweldig om samen met het team en schoolleiding de kracht van iedere individuele leerkracht zichtbaar te maken”

De master leidt leraren en andere onderwijsprofessionals op tot vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige (v&p-deskundige). Een v&p-deskundige signaleert vraagstukken op het gebied van vitaliteit en professionaliteit in de school. Ook adviseert de v&p-deskundige de schoolleiding over aanpakken die leiden tot meer vitaliteit onder collega's bij het uitoefenen van hun beroep. Voor de ontwikkeling van deze aanpakken werkt de v&p-deskundige samen met de schoolleiding en andere professionals die verbonden zijn aan de school. 
 

Zesendertig mensen op een rij, in beeld met hun hoofd en schouders


Opbouw master

De master duurt twee jaar en is opgebouwd uit drie met elkaar samenhangende programmalijnen en een aantal excursies. Om te leren hoe je je rol als v&p-deskundige in de schoolorganisatie vervult ontwikkel je vier vermogens op masterniveau:

  • Professioneel vermogen
  • Onderzoekend vermogen
  • Innoverend en leiderschapsvermogen
  • Communicatief vermogen
Overzicht opbouw van de master

Praktische informatie

Toelatingseisen 

Starten met de master Vitaliteit & Professionaliteit is mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:

  • Je hebt een afgeronde bachelor- of masteropleiding in het onderwijs
  • Je hebt tenminste twee jaar werkervaring als leerkracht in het primair onderwijs
  • Je werkplek voldoet aan de gestelde eisen
  • Je hebt een positief studieadvies na de intakeprocedure 

De intakeprocedure bestaat uit een toets op de formele toegangseisen en een toelatingsgesprek. Het gesprek is met je schoolleider of leidinggevende en een docent van de masteropleiding. 

Studielast

Deze tweejarige master heeft een studielast van 30 punten (EC's) per jaar. Een EC staat voor 28 studiebelastinguren. De totale studiebelasting is daarmee 840 uur per jaar. Oftewel 20 uur per week bij een studiejaar van 42 weken.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen via mvp@hsmarnix.nl.


De NVAO heeft de opleiding erkend in juli 2021. In februari 2022 start de opleiding.