Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Oud-studenten tevreden over de Marnix Academie

16 april 2019 nieuws HBO-Monitor, Alumni

Onze alumni kijken positief terug op hun studie aan de Marnix Academie: 90% van de afgestudeerden van studiejaar 2016-2017 zou de lerarenopleiding van de Marnix Academie opnieuw kiezen. Ze zijn het meest tevreden over de docenten. Ook de inhoud van de opleiding scoort ruim boven het landelijk gemiddelde van alle pabo’s. Dit blijkt uit het jaarlijkse landelijke onderzoek onder alumni: de HBO-Monitor.

Oud-studenten tevreden over de Marnix Academie

Resultaten bovengemiddeld
De resultaten van de Marnix Academie liggen bij alle onderdelen uit het onderzoek boven het landelijk gemiddelde van de pabo’s. Bij de voltijdopleiding zijn alle scores ten opzichte van de meting vorig jaar gestegen. Bij de deeltijdopleiding was de respons vorig jaar te laag om hierover conclusies te kunnen trekken. 

Arbeidsmarktsucces
Alumni vinden dat ze tijdens de opleiding goed zijn voorbereid op hun beroepsloopbaan, en de baan die ze gevonden hebben sluit goed aan op de opleiding. Iedereen die in 2016-2017 in de voltijd- of deeltijdopleiding is afgestudeerd aan de Marnix Academie heeft een baan gevonden of is gestart met een vervolgopleiding. Van de werkenden had 97% binnen drie maanden een baan, waarvan 92% als leerkracht.  

Keuze vervolgopleiding
Ruim een derde van de afgestudeerden aan de voltijdopleiding is na de Marnix Academie gestart met een vervolgstudie, waarvan 46% een wo-pre-master, 38% een wo-master en 8% een hbo-master. De helft koos voor de wo-pre-master Gedrag en Maatschappij en een kwart voor de wo-master Onderwijskunde. De rest van de alumni koos voor de wo-master Child and Educational Studies, Education, Educational Sciences (research master) of Orthopedagogiek. Eén student startte met de hbo-master Pedagogiek.

Hoge betrokkenheid alumni
In totaal hebben 109 alumni van de Marnix Academie (67 voltijd- en 42 deeltijdstudenten) de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 40%. De respons ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 34% bij de lerarenopleidingen basisonderwijs. We beschouwen de hoge respons als een signaal dat onze alumni zich ook na het verlaten van de opleiding betrokken blijven voelen bij de Marnix Academie. 

Over het onderzoek
De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers. Voor dit onderzoek worden alumni van hogescholen ruim een jaar na het verlaten van hun opleiding uitgenodigd. Het geeft inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, hoe afgestudeerden over hun opleiding denken en over welke kennis en vaardigheden zij na de studie beschikken. Deze informatie wordt gebruikt door studiekiezers, maar is ook van grote waarde voor de interne kwaliteitszorg van de hogescholen. 
De HBO-Monitor wordt in opdracht van de gezamenlijke hogescholen uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in samenwerking met DESAN Research Solutions.