FAQ

Vragen over de Voltijd Pabo

Is er een selectieprocedure?

Er is geen selectieprocedure, wel een verplichte studiekeuzecheck, die een dag duurt. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd en ontvang je opdrachten ter voorbereiding. Lees hier meer over de studiekeuzecheck.

Kan ik ook in februari instromen?

Instroom in februari is niet mogelijk.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelding voor hoger beroepsonderwijs gaat via Studielink

In verband met de coronacrisis is de uiterste inschrijfdatum uitgesteld tot 1 juni. Schrijf je in voor 1 juni. Alleen dan heb je recht op een studiekeuzecheck die helpt bij het bepalen of de gekozen opleiding echt bij je hoort. Hogescholen mogen studenten die zich na 1 juni aanmelden volgens de wet weigeren. Omgekeerd geldt dat een student die zich op tijd heeft aangemeld, ook na 1 juni nog van studiekeuze mag wisselen.

Wat zijn de toelatingseisen?

 

Welke stappen doorloop je bij het maken van een studiekeuze?

De Rijksoverheid heeft deze animatie gemaakt waarin je kan zien welke stappen doorlopen moeten worden bij het maken je studiekeuze. 

 

Waar vind ik alle informatie voor nieuwe studenten?

Hier hebben we een aparte pagina voor. De informatie wordt gedurende het schooljaar geüpdatet.

Ik heb een functiebeperking, bij wie kan ik terecht?

Het beste is om contact op te nemen met onze studentendecaan. Dat kan via dit contactformulier.

Vragen over de Deeltijd Pabo

Wat zijn de toelatingseisen?

De deeltijdopleiding kun je volgen als je in het bezit bent van een hbo- of wo-bacheloropleiding. De duur van de deeltijdopleiding is drie jaar. Op basis van je vooropleiding kun je vrijstellingen aanvragen waardoor je het programma in tweeënhalf jaar kunt doorlopen.
Met een vwo-diploma, hbo-propedeuse of een wo-propedeuse kom je in aanmerking voor een toelatingsassessment.

Wordt er geselecteerd? Zijn daar kosten aan verbonden?

Voor mensen met een afgeronde hbo- of wo-bachelor is er geen selectieprocedure, wel een kennismakingsgesprek. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd. Dit is geen selectiegesprek. Het heeft het karakter van een nadere kennismaking. Wij vragen naar je algemene interesses en je motivatie voor deze opleiding. En jij kunt er je vragen kwijt. Soms geeft het gesprek aanleiding tot een advies je keuze te heroverwegen. Wanneer je je vóór 1 mei hebt aangemeld beslis je uiteindelijk zelf of je wel of niet komt. Als je je ná 1 mei hebt aangemeld is het advies dat gegeven wordt bindend.

Mensen met een vwo-diploma, hbo-propedeuse of een wo-propedeuse doorlopen een selectieprocedure. Dit bestaat uit een toelatingsassessment in combinatie met een kennismakingsgesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kan ik ook in januari instromen?

Nee, in januari is er geen instroommogelijkheid.

Kan ik duaal studeren?

Nee, daar zijn geen mogelijkheden voor. Je kunt wel als zij-instromer studeren als je een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt. Het Marnix Onderwijscentrum kan je hier meer over vertellen.

En wist je dat deeltijd pabo-studenten halverwege de opleiding betaald voor de klas mogen wanneer ze bepaalde mijlpalen hebben behaald? Dit geldt voor studenten met een afgeronde hbo/wo bacheloropleiding. Heb je die niet dan kun je niet aangesteld worden als leerkracht, maar wel als lerarenondersteuner. Je draagt dan geen groepsverantwoordelijkheid. 
De Marnix Academie ziet deze nieuwe landelijke regeling, die ingaat op 1 augustus 2019, als een mooie kans voor studenten en basisscholen.

Mag ik halverwege de studie betaald voor de klas?

Deeltijd pabo-studenten mogen vanaf 1 augustus 2019 halverwege de opleiding betaald voor de klas wanneer ze bepaalde mijlpalen hebben behaald. Dit geldt voor studenten met een afgeronde hbo/wo bacheloropleiding. Heb je die niet dan kun je niet aangesteld worden als leerkracht, maar wel als lerarenondersteuner. Je draagt dan geen groepsverantwoordelijkheid. 
De Marnix Academie ziet deze nieuwe landelijke regeling als een mooie kans voor studenten en basisscholen.

Op de Marnix Academie krijgen de mijlpalen als volgt vorm. Je mag als leerkracht voor de klas als:

- je een hbo/wo bacheloropleiding hebt afgerond;
- je de stage van de eerste fase met een goed hebt afgerond;
- je de eerste fase hebt afgerond, kortom als je 60 EC behaald hebt;
- je de wiscat-toets (rekentoets) hebt behaald.

Deze mijlpalen garanderen (voor zover dat kan) dat je vanaf het moment dat je de mijlpalen hebt behaald de opleiding binnen twee jaar kunt afronden. Daarnaast borgen deze voorwaarden dat je in de praktijk voldoende vaardig bent om onder supervisie een klas te draaien.

Biedt de Marnix Academie een traject voor zij-instromers?

Ja. Heb jij een afgeronde hbo- of wo-opleiding en affiniteit met onderwijs? En heb je contact met een school die jou zou willen aannemen als leerkracht? Dan is het traject zij-instroom misschien iets voor jou. Je gaat meteen als juf of meester aan de slag en volgt gedurende twee jaar de opleiding. Werken en leren gaan dus hand in hand. Je lesdag op de Marnix Academie is op dinsdag van 16.30 tot uiterlijk 20.00 uur of op donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Belangrijk om te weten is dat het schoolbestuur waar jij contact mee hebt eerst een geschiktheidsonderzoek moet aanvragen. Kom jij goed door dit onderzoek, dan mag je starten. Het schoolbestuur krijgt subsidie waarmee het scholingstraject bekostigd kan worden. Het Marnix Onderwijscentrum kan hierover meer informatie bieden.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelding voor hoger beroepsonderwijs gaat via Studielink. Je aanmelding wordt dan gelijktijdig geregistreerd bij DUO in Groningen en bij de instelling waar je wilt studeren.

Om je aan te melden ga je naar de pagina 'aanmelden' op onze website, waar een doorverwijzing staat naar de website van Studielink. Ook kun je een beschrijving vinden, die precies vertelt hoe de aanmelding via Studielink werkt.

Als jij je hebt aangemeld voor de deeltijdopleiding, dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor de deeltijd pabo?

Met een HBO op WO diploma kan je je inschrijven tot en met 27 augustus.
Met een VWO diploma of propedeuse kan je je inschrijven tot en met 21 juni.

Kijk voor meer informatie ook op onze pagina inschrijven.

Wanneer doe ik toelatingsassessment?

Op vrijdag 12 april vindt het eerste toelatingsassessment plaats voor mensen met een VWO diploma of propedeuse. Op vrijdag 28 juni vindt het tweede en laatste toelatingsassessment plaats. 

Vragen over de Driejarige Pabo

Waar vindt de opleiding plaats?

Je volgt de Driejarige pabo op de Marnix Academie. Vanaf het begin van de opleiding zul je ook veel in de praktijk aan het werk zijn, op je stageschool. En mensen uit de praktijk en experts op het gebied van onderwijs van buiten de Marnix Academie zullen ook op de Marnix Academie te vinden zijn.

Kent de opleiding een selectieprocedure?

Om deel te kunnen nemen moet je op vwo-niveau kunnen werken en denken. Dit kun je aantonen met een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of, als je een andere vooropleiding hebt, via een aanvullende toets.

Deze opleiding is geschikt voor studenten die het leuk vinden om zich, samen met anderen, écht te verdiepen in het basisonderwijs. Daarnaast moet je gemotiveerd zijn om aan dit intensieve traject deel te nemen. Tijdens een intake bekijken we samen met jou of deze opleiding bij jou past.

Hoe kan ik me aanmelden?

Inschrijven voor de Driejarige pabo doe je via Studielink, de aanmeldwebsite voor het hoger onderwijs.

In Studielink kies je voor de voltijdopleiding lerarenopleiding basisonderwijs. Een van de vragen die je tegenkomt, is of jouw voorkeur uitgaat naar de voltijd lerarenopleiding of de Driejarige pabo: Research & Design in het onderwijs.

Na je aanmelding nemen wij contact met je op over de verdere aanmeldprocedure.

Ik zit al op de Marnix Academie of een andere pabo. Kan ik instromen of in gedeeltes van dit programma meedraaien?

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden tot instromen contact op met de studentenadministratie: studentenbalie@hsmarnix.nl

Wat is het verschil met de reguliere opleiding?

De driejarige pabo verschilt in diverse opzichten van de reguliere opleiding:

Het onderwijs wordt aangeboden rond Research & Designprogramma’s. Binnen deze programma’s verdiep je je op academisch niveau in de wezenlijke vragen van het basisonderwijs.
Tijdens je stage in de praktijk geef je niet alleen les in je stagegroep, maar probeer  je ook jouw ontwerpen uit en vergelijk je verschillende basisscholen en lesgroepen. Voor een aantal vakken zul je minder colleges hebben dan in de reguliere opleiding. We leren je hoe je deze kennis in zelfstudie tot je kunt nemen. Het programma van de Driejarige pabo is dus intensief.

Hoeveel tijd moet ik investeren in deze opleiding? Is dat meer dan in de reguliere opleiding?

Omdat je in kortere tijd en op een andere manier leert dan in de reguliere opleiding, zul je ook veel zelfstudie moeten doen. Overigens, als uit de intake blijkt dat de Driejarige pabo goed bij jou past, weet je dat je op dat moment alles in huis hebt om dit traject aan te kunnen.

Kan ik nog een baantje naast deze opleiding hebben?

Dat is aan jezelf. Het is een pittig traject, waarin je als student veel samenwerkt en ook veel zelfstudie moet doen. We gaan er vanuit dat jij meer dan 100% voor de opleiding gaat en dat je er plezier aan beleeft om er diep in te duiken. Je moet erop rekenen, net als overigens bij de reguliere opleiding, dat je van maandag tot en met vrijdag overdag de hele dag bezig bent met school. In het weekend zul je ook geregeld nog wat moeten doen.

Moet ik verplichte, landelijke toetsen maken zoals de taal- en rekentoets?

In het eerste jaar moet je de landelijke rekentoets halen. Je krijgt hier drie kansen voor. Daarnaast zijn er toetsen op het gebied van je taalvaardigheid.

Als jij havo als vooropleiding hebt, dan zijn er landelijke toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Zit één of meer van deze vakken niet in je profiel, dan moet je daarvoor een toets doen.

Lees hier meer over de landelijke toetsen.

Hoe zit het met de stage/ het praktijkleren?

Vanaf het begin van de opleiding ga je twee dagen per week de praktijk in. Per studiejaar staat ook een aantal stageweken ingeroosterd. In de praktijk doe je in de klas ervaring op met lesgeven, kinderen begeleiden et cetera. Ook beweeg je je, buiten je klas, door de school om zaken te onderzoeken, te ontwerpen en collega’s en leerlingen te observeren.

Kan ik tijdens de opleiding naar het buitenland?

Als jij kiest voor de Driejarige pabo ga je alleen in het tweede jaar op een korte studiereis binnen of buiten Europa. Je kunt dus geen stage of studie in het buitenland doen.

Wat kost deze studie?

Studeren kost geld. Bij de Marnix Academie vinden we het belangrijk dat je voor je aan je studie begint een goed beeld hebt van de bedragen. We hebben we alle kosten voor je op een rijtje gezet: verplichte en niet verplichte kosten. 
 

Vragen over inloggen

Hoe log je als student in op de portal?