FAQ

Vragen over de Voltijd Pabo

Is er een selectieprocedure?

Er is geen selectieprocedure, wel een verplichte studiekeuzecheck, die een dag duurt. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd en ontvang je opdrachten ter voorbereiding. Lees hier meer over de studiekeuzecheck.

Kan ik ook in februari instromen?

Instroom in februari is niet mogelijk.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelding voor hoger beroepsonderwijs gaat via Studielink

In verband met de coronacrisis is de uiterste inschrijfdatum uitgesteld tot 1 juni. Schrijf je in voor 1 juni. Alleen dan heb je recht op een studiekeuzecheck die helpt bij het bepalen of de gekozen opleiding echt bij je hoort. Hogescholen mogen studenten die zich na 1 juni aanmelden volgens de wet weigeren. Omgekeerd geldt dat een student die zich op tijd heeft aangemeld, ook na 1 juni nog van studiekeuze mag wisselen.

Wat zijn de toelatingseisen?

 

Welke stappen doorloop je bij het maken van een studiekeuze?

De Rijksoverheid heeft deze animatie gemaakt waarin je kan zien welke stappen doorlopen moeten worden bij het maken je studiekeuze. 

 

Waar vind ik alle informatie voor nieuwe studenten?

Hier hebben we een aparte pagina voor. De informatie wordt gedurende het schooljaar geüpdatet.

Ik heb een functiebeperking, bij wie kan ik terecht?

Het beste is om contact op te nemen met onze studentendecaan. Dat kan via dit contactformulier.

Vragen over de Deeltijd Pabo

Wat zijn de toelatingseisen?

De deeltijdopleiding kun je volgen als je in het bezit bent van een hbo- of wo-bacheloropleiding. De duur van de deeltijdopleiding is drie jaar. Op basis van je vooropleiding kun je vrijstellingen aanvragen waardoor je het programma in tweeënhalf jaar kunt doorlopen.
Met een vwo-diploma, hbo-propedeuse of een wo-propedeuse kom je in aanmerking voor een toelatingsassessment.

Wordt er geselecteerd? Zijn daar kosten aan verbonden?

Voor mensen met een afgeronde hbo- of wo-bachelor is er geen selectieprocedure, wel een kennismakingsgesprek. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd. Dit is geen selectiegesprek. Het heeft het karakter van een nadere kennismaking. Wij vragen naar je algemene interesses en je motivatie voor deze opleiding. En jij kunt er je vragen kwijt. Soms geeft het gesprek aanleiding tot een advies je keuze te heroverwegen. Wanneer je je vóór 1 mei hebt aangemeld beslis je uiteindelijk zelf of je wel of niet komt. Als je je ná 1 mei hebt aangemeld is het advies dat gegeven wordt bindend.

Mensen met een vwo-diploma, hbo-propedeuse of een wo-propedeuse doorlopen een selectieprocedure. Dit bestaat uit een toelatingsassessment in combinatie met een kennismakingsgesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kan ik ook in januari instromen?

Nee, in januari is er geen instroommogelijkheid.

Kan ik duaal studeren?

Nee, daar zijn geen mogelijkheden voor. Je kunt wel als zij-instromer studeren als je een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt. Het Marnix Onderwijscentrum kan je hier meer over vertellen.

En wist je dat deeltijd pabo-studenten halverwege de opleiding betaald voor de klas mogen wanneer ze bepaalde mijlpalen hebben behaald? Dit geldt voor studenten met een afgeronde hbo/wo bacheloropleiding. Heb je die niet dan kun je niet aangesteld worden als leerkracht, maar wel als lerarenondersteuner. Je draagt dan geen groepsverantwoordelijkheid. 
De Marnix Academie ziet deze nieuwe landelijke regeling, die ingaat op 1 augustus 2019, als een mooie kans voor studenten en basisscholen.

Mag ik halverwege de studie betaald voor de klas?

Deeltijd pabo-studenten mogen vanaf 1 augustus 2019 halverwege de opleiding betaald voor de klas wanneer ze bepaalde mijlpalen hebben behaald. Dit geldt voor studenten met een afgeronde hbo/wo bacheloropleiding. Heb je die niet dan kun je niet aangesteld worden als leerkracht, maar wel als lerarenondersteuner. Je draagt dan geen groepsverantwoordelijkheid. 
De Marnix Academie ziet deze nieuwe landelijke regeling als een mooie kans voor studenten en basisscholen.

Op de Marnix Academie krijgen de mijlpalen als volgt vorm. Je mag als leerkracht voor de klas als:

- je een hbo/wo bacheloropleiding hebt afgerond;
- je de stage van de eerste fase met een goed hebt afgerond;
- je de eerste fase hebt afgerond, kortom als je 60 EC behaald hebt;
- je de wiscat-toets (rekentoets) hebt behaald.

Deze mijlpalen garanderen (voor zover dat kan) dat je vanaf het moment dat je de mijlpalen hebt behaald de opleiding binnen twee jaar kunt afronden. Daarnaast borgen deze voorwaarden dat je in de praktijk voldoende vaardig bent om onder supervisie een klas te draaien.

Biedt de Marnix Academie een traject voor zij-instromers?

Ja. Heb jij een afgeronde hbo- of wo-opleiding en affiniteit met onderwijs? En heb je contact met een school die jou zou willen aannemen als leerkracht? Dan is het traject zij-instroom misschien iets voor jou. Je gaat meteen als juf of meester aan de slag en volgt gedurende twee jaar de opleiding. Werken en leren gaan dus hand in hand. Je lesdag op de Marnix Academie is op dinsdag van 16.30 tot uiterlijk 20.00 uur of op donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Belangrijk om te weten is dat het schoolbestuur waar jij contact mee hebt eerst een geschiktheidsonderzoek moet aanvragen. Kom jij goed door dit onderzoek, dan mag je starten. Het schoolbestuur krijgt subsidie waarmee het scholingstraject bekostigd kan worden. Het Marnix Onderwijscentrum kan hierover meer informatie bieden.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelding voor hoger beroepsonderwijs gaat via Studielink. Je aanmelding wordt dan gelijktijdig geregistreerd bij DUO in Groningen en bij de instelling waar je wilt studeren.

Om je aan te melden ga je naar de pagina 'aanmelden' op onze website, waar een doorverwijzing staat naar de website van Studielink. Ook kun je een beschrijving vinden, die precies vertelt hoe de aanmelding via Studielink werkt.

Als jij je hebt aangemeld voor de deeltijdopleiding, dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor de deeltijd pabo?

Met een HBO op WO diploma kan je je inschrijven tot en met 27 augustus.
Met een VWO diploma of propedeuse kan je je inschrijven tot en met 21 juni.

Kijk voor meer informatie ook op onze pagina inschrijven.

Wanneer doe ik toelatingsassessment?

Op vrijdag 12 april vindt het eerste toelatingsassessment plaats voor mensen met een VWO diploma of propedeuse. Op vrijdag 28 juni vindt het tweede en laatste toelatingsassessment plaats. 

Vragen over de Driejarige Pabo

Waar vindt de opleiding plaats?

Je volgt de Driejarige pabo op de Marnix Academie. Vanaf het begin van de opleiding zul je ook veel in de praktijk aan het werk zijn, op je stageschool. En mensen uit de praktijk en experts op het gebied van onderwijs van buiten de Marnix Academie zullen ook op de Marnix Academie te vinden zijn.

Kent de opleiding een selectieprocedure?

Om deel te kunnen nemen moet je op vwo-niveau kunnen werken en denken. Dit kun je aantonen met een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of, als je een andere vooropleiding hebt, via een aanvullende toets.

Deze opleiding is geschikt voor studenten die het leuk vinden om zich, samen met anderen, écht te verdiepen in het basisonderwijs. Daarnaast moet je gemotiveerd zijn om aan dit intensieve traject deel te nemen. Tijdens een intake bekijken we samen met jou of deze opleiding bij jou past.

Hoe kan ik me aanmelden?

Inschrijven voor de Driejarige pabo doe je via Studielink, de aanmeldwebsite voor het hoger onderwijs.

In Studielink kies je voor de voltijdopleiding lerarenopleiding basisonderwijs. Een van de vragen die je tegenkomt, is of jouw voorkeur uitgaat naar de voltijd lerarenopleiding of de Driejarige pabo: Research & Design in het onderwijs.

Na je aanmelding nemen wij contact met je op over de verdere aanmeldprocedure.

Ik zit al op de Marnix Academie of een andere pabo. Kan ik instromen of in gedeeltes van dit programma meedraaien?

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden tot instromen contact op met de studentenadministratie: studentenbalie@hsmarnix.nl

Wat is het verschil met de reguliere opleiding?

De driejarige pabo verschilt in diverse opzichten van de reguliere opleiding:

Het onderwijs wordt aangeboden rond Research & Designprogramma’s. Binnen deze programma’s verdiep je je op academisch niveau in de wezenlijke vragen van het basisonderwijs.
Tijdens je stage in de praktijk geef je niet alleen les in je stagegroep, maar probeer  je ook jouw ontwerpen uit en vergelijk je verschillende basisscholen en lesgroepen. Voor een aantal vakken zul je minder colleges hebben dan in de reguliere opleiding. We leren je hoe je deze kennis in zelfstudie tot je kunt nemen. Het programma van de Driejarige pabo is dus intensief.

Hoeveel tijd moet ik investeren in deze opleiding? Is dat meer dan in de reguliere opleiding?

Omdat je in kortere tijd en op een andere manier leert dan in de reguliere opleiding, zul je ook veel zelfstudie moeten doen. Overigens, als uit de intake blijkt dat de Driejarige pabo goed bij jou past, weet je dat je op dat moment alles in huis hebt om dit traject aan te kunnen.

Kan ik nog een baantje naast deze opleiding hebben?

Dat is aan jezelf. Het is een pittig traject, waarin je als student veel samenwerkt en ook veel zelfstudie moet doen. We gaan er vanuit dat jij meer dan 100% voor de opleiding gaat en dat je er plezier aan beleeft om er diep in te duiken. Je moet erop rekenen, net als overigens bij de reguliere opleiding, dat je van maandag tot en met vrijdag overdag de hele dag bezig bent met school. In het weekend zul je ook geregeld nog wat moeten doen.

Moet ik verplichte, landelijke toetsen maken zoals de taal- en rekentoets?

In het eerste jaar moet je de landelijke rekentoets halen. Je krijgt hier drie kansen voor. Daarnaast zijn er toetsen op het gebied van je taalvaardigheid.

Als jij havo als vooropleiding hebt, dan zijn er landelijke toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Zit één of meer van deze vakken niet in je profiel, dan moet je daarvoor een toets doen.

Lees hier meer over de landelijke toetsen.

Hoe zit het met de stage/ het praktijkleren?

Vanaf het begin van de opleiding ga je twee dagen per week de praktijk in. Per studiejaar staat ook een aantal stageweken ingeroosterd. In de praktijk doe je in de klas ervaring op met lesgeven, kinderen begeleiden et cetera. Ook beweeg je je, buiten je klas, door de school om zaken te onderzoeken, te ontwerpen en collega’s en leerlingen te observeren.

Kan ik tijdens de opleiding naar het buitenland?

Als jij kiest voor de Driejarige pabo ga je alleen in het tweede jaar op een korte studiereis binnen of buiten Europa. Je kunt dus geen stage of studie in het buitenland doen.

Wat kost deze studie?

Studeren kost geld. Bij de Marnix Academie vinden we het belangrijk dat je voor je aan je studie begint een goed beeld hebt van de bedragen. We hebben we alle kosten voor je op een rijtje gezet: verplichte en niet verplichte kosten. 
 

Vragen over de corona maatregelen

Is het gebouw open?

Vanaf maandag 15 juni is er weer beperkt onderwijsactiviteit mogelijk in het gebouw van de Marnix Academie. Het zal vooralsnog vooral om toetsen gaan. Medewerkers werken nog zoveel mogelijk vanuit huis. In het gebouw gelden eisen met betrekking tot afstand en hygiëne en er wordt een streng toegangsbeleid gehanteerd. Studenten en bezoekers moeten zijn ingeroosterd of een afspraak hebben.

Studenten en medewerkers hebben per mail een video ontvangen over de maatregelen die zijn getroffen in het gebouw en richtlijnen om zich aan te houden. 

Moet ik een mondkapje dragen?

Een mondkapje dragen is niet verplicht op de Marnix Academie. Wel vragen we je te houden aan de richtlijnen van het RIVM:

• Was vaak je handen.

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

• Schud geen handen.

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

• Werk zoveel mogelijk thuis

Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie vaan collegegeld?

Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo-dipploma (bachelor of master) haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs zou dat neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 535. 

Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft u niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch overmaken. Als er gegevens ontbreken, zal DUO contact met je zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021. 

Is het ServicePunt bereikbaar?

Het ServicePunt is NIET telefonisch bereikbaar. Je kunt een e-mail sturen naar servicepunt@hsmarnix.nl. Er wordt per e-mail geantwoord. Als het nodig is, neemt een medewerker van het ServicePunt via Teams contact op. Teams heeft de mogelijkheid om tijdelijk het scherm, op afstand over te nemen om zo het probleem op te lossen. Heb je technische problemen met Teams, vermeld dan het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

Kan ik boeken lenen of inleveren?

Boeken of ander materiaal reserveren kan ALLEEN via het reserveringssysteem en niet via e-mail. Lukt het niet om een account aan te maken? Stuur een e-mail naar mediatheek@hsmarnix.nl dan zullen we jou helpen om een account aan te maken.

Als de reservering voor je klaar ligt ontvang je een bericht. Vanaf dit moment staan alle items op je naam. 

Vanaf week 25 kun je je reservering bij de receptie ophalen.

Ook kun je vanaf week 25 je geleende boeken inleveren bij de receptie.

Wanneer is er weer (online) onderwijs?

Het onderwijs gaat gewoon door, alleen op aangepaste wijze en zoveel mogelijk online. Wat dat voor jouw vak betekent, wordt vermeld op het studieobject. Docenten zullen daar eventuele aanpassingen aangeven. Zij zijn daar 17 maart mee gestart, waardoor het nog even kan duren voordat de info daar staat.

Voor een deel van het onderwijs zal gebruik gemaakt worden van het Office365-programma Teams. Alle studenten hebben dat in hun Office 365 pakket.

Docenten zijn in principe tijdens (een deel van) de geplande roostertijden beschikbaar voor vragen en/of interactie via bijvoorbeeld Teams. Ook hierover ontvang je apart informatie via docent of studiecoach.

Gaan de toetsen door?

Inleveropdrachten gaan volgens planning door. Als opdrachten aangepast worden, omdat er een (praktijk)deel in zit dat nu niet uitgevoerd kan worden, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Eventuele aangepaste toetsopdrachten/ beoordelingsformulieren kun je binnenkort op het studieobject Toetsing vinden.

SVT's (DT) en CGI's (eindassessments) gaan door, maar dan via Skype/Teams/Facetime. De betreffende docenten zullen hierover contact met je opnemen.

De Landelijke Kennistoetsen in het aanbod T06 gaan door op de volgende data:

Reken-wiskunde op 22-23-24 juni 2020
Nederlandse taal op 25-26-27 juni 2020

Gaan geplande activiteiten door?

Tot 1 september mogen evenementen met een vergunningplicht niet doorgaan. Om die reden is het niet mogelijk om allerlei evenementen en bijeenkomsten te organiseren. Tot nu toe kunnen we het volgende melden: 

 • Diplomering donderdag 9 juli: We zijn druk bezig met het uitwerken van een alternatieve invulling voor deze bijzondere gelegenheid.
 • Introductieweek nieuwe studenten: We kijken met ons studententeam naar een alternatieve introductieperiode om alle eerstjeaars te verwelkomen.
 • De jaaropening in de Janskerk zal komen te vervallen.
 • Externe themaweek (najaar 2020). We onderzoeken alternatieve mogelijkheden.

Wat moet ik doen als ik een foutmelding krijg bij het inloggen in Teams?

Stuur een schermafdruk van de foutmelding naar servicepunt@hsmarnix.nl. We zullen je dan verder helpen.

Kan ik contact hebben met een counselor?

Klaas Hoorn, de counselor voor studenten, wil via skype of telefoon gesprekken voeren met studenten. Maak hiervoor via e-mail (k.hoorn@hsmarnix.nl) een afspraak met hem.

Ik loop stage op een basisschool. Kan ik worden getest op Corona?

Ja, vanuit de Marnix Academie is contact gezocht met de GGD over de status van stagiaires met betrekking tot de mogelijkheid om te testen bij Coronagerelateerde klachten. De GGD heeft bevestigd dat stagiaires vallen onder de groep ‘onderwijzend personeel’. Het aanvragen van een test verloopt via een arts. Het ligt voor de hand dat dit via de arbodienst van de betreffende school verloopt. Maar in het geval het contract van een school met de arbodienst daarin niet voorziet, kan ook via huisarts of rechtstreeks via de GGD om een test worden gevraagd. Meer informatie is te vinden op https://www.ggdru.nl/professionals/testen-op-corona-voor-professionals.html.

Kan ik gebruik maken van een stiltewerkplek?

Voor studenten die thuis niet de mogelijkheid hebben om in rust te kunnen studeren is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de stiltewerkplekken bij de mediatheek. Zorg er wel voor dat je vooraf een plek reserveert!

Is het restaurant open?

Het restaurant is gesloten. Stoelen en tafels zijn bij elkaar geschoven en het is niet de bedoeling daar te zitten/te werken.

Vragen over inloggen

Hoe log je in op de portal?

 • Ga naar https://portal.hsmarnix.nl  
 • Gebruik je e-mail adres dat je van onze opleiding hebt gekregen (dus niet je privé e-mail), afhankelijk van je studie/rol:
  - Marnix Academie? studentennummer@student.hsmarnix.nl
  - Partner? jouwnaam@hsmarnix.nl (voorbeeld p.puck) p.puck@hsmarnix.nl
  - Penta Nova? e-mail (voorbeeld p.puck) p.puck@pentanova.nl
  - Marnix Onderwijscentrum? studentennummer@student.hsmarnix.nl

Meer weten of een uitgebreidere beschrijving? Kijk hier.