Associate Degree | Pedagogisch Educatief Professional

Werk je in de kinderopvang of het (speciaal) basisonderwijs? Of volg je een mbo opleiding en wil je graag werken en doorstuderen tegelijk? Dan is de tweejarige associate degree (Ad) opleiding Pedagogisch Educatief Professional iets voor jou. Het is een geaccrediteerde opleiding door de NVAO in deeltijd: je hebt voor minimaal 16 uur per week een werk-/ of stageplaats in het (speciaal) basisonderwijs, de kinderopvang of de welzijns- of jeugdsector. Na afronding van de opleiding ontvang je een erkend hbo-diploma. Download de brochure of vraag de brochure aan per post

Voorlichting Associate Degree
Op 24 november houden we weer een online voorlichting over de opleiding. Je kunt je tijdens deze voorlichting al je vragen stellen. We vertellen je graag meer!

Meld je hier aan

Als pedagogisch educatief professional ben je pedagogisch-didactisch onderlegd. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar zich te ontwikkelen en biedt daarbij kansen voor elk kind. Dit doe je vanuit theorie, samenwerking, betrokkenheid én ervaring. Op deze manier verbeter je het pedagogisch en educatief handelen in de praktijk en de organisatie. Je brengt mensen en partijen doordacht en bewust samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit doe je vanuit vier verschillende beroepsrollen: als pedagoog, vormgever, verbinder en initiator.

Praktische informatie

NiveauEen associate degree is een niveau 5 hbo opleiding en ligt tussen een mbo opleiding (niveau 4) en hbo bachelor opleiding (niveau 6) in. Je ontvangt een erkend hbo diploma 
Vorm
Tweejarige opleiding in deeltijd 
Aantal studie-uren Per week: 8 uur college, 16 uur werk of stage en 16 uur zelfstudie 
Vooropleiding
Een mbo4-, havo-, vwo- of hbo-/wo-diploma. Of toelatingsonderzoek 21+
Kosten
Afhankelijk van vooropleiding: wettelijk collegegeld € 809,- of € 405,-.
Of instellingscollegegeld € 6.354,-. Als extraneus betaal je 1.084 euro examengeld. Meer informatie
LesdagWoensdag tussen 8.30 en 18.30 uur
LeslocatieMarnix Academie in Utrecht
Start opleidingWoensdag 1 september 2021
Voorlichtingn.t.b.
ContactMail ad@hsmarnix.nl, Whatsapp 06 11 14 06 95 of bel 030 275 35 60     

 

Associate Degree


Je beroep: wat ga je doen?

In onze opleiding ligt de nadruk op het stimuleren en creëren van gelijke kansen voor ieder kind. Uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zowel binnen de opvang als op school. Onafhankelijk van zijn of haar achtergrond. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar bij hun ontwikkeling en verbindt mensen en organisaties. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en een basisschool.

Als pedagogisch educatief professional:

  • Verbeter je het onderwijs- en opvoedbeleid binnen je organisatie 
  • Breng je mensen samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • Coach je collega’s vanuit deskundigheid en betrokkenheid

Je ontwikkeling tot pedagogisch educatief professional 

Omdat de opleiding is gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar ben je flexibel inzetbaar binnen een organisatie. Wat worden je taken en verantwoordelijkheden? 

Als je in de kinderopvang werkt verbreed en verdiep je met deze opleiding je huidige functie. Straks coach jij je collega’s. Je neemt leidinggevende taken op je en hebt een voortrekkersrol in de begeleiding van kinderen. De volgende functies kun je vervullen:

  • Pedagogisch coach
  • Pedagogisch beleidsmedewerker
  • Senior pedagogisch medewerker

Denk ook aan de (nieuwe) functie combinatiefunctionaris. Je verbindt de kinderopvangorganisatie en het basisonderwijs met elkaar.

Als je al in het (speciaal) basisonderwijs werkt als onderwijsassistent groei je door naar de functie van leraarondersteuner. Je bent pedagogisch en didactisch educatief specialist en werkt planmatig en doelgericht om:

  • De ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • Kinderen te begeleiden
  • Les te geven aan (kleine) groepen kinderen (onder begeleiding van een leerkracht)
  • Onderwijsassistenten te begeleiden en te coachen

Als je al in een Integraal Kindcentrum (IKC) werkt heb je straks meer kennis van bijvoorbeeld wetgeving en pedagogische kwesties. Je vervult meer beleidsmatige, leidinggevende en coördinerende taken. Je coacht collega’s en verbindt de school en naschoolse opvang met elkaar.

Informatie voor organisaties

Onderwijs en kinderopvang zijn volop in beweging en groeien steeds meer naar elkaar toe. Belangrijke thema's die bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind zijn: goede voorschoolse educatie, gelijke kansen en een goede samenwerking tussen opvoeders. De overheid steunt deze ontwikkelingen met (financiële) initiatieven en aanbevelingen. Investeren in het opleiden van medewerkers op dit gebied wordt van steeds groter belang. Meer informatie.

Over de Marnix Academie

De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool voor onderwijs. Behalve onze associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional verzorgen we lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo) en masteropleidingen op het gebied van onderwijs. Daarnaast bieden wij via ons Marnix Onderwijscentrum post-hbo opleidingen en cursussen aan. Het Marnix Onderwijscentrum biedt ook advies aan scholen en schoolbesturen.

Wij vinden het belangrijk om als hogeschool bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat realiseren we via de lectoraten en door het doen van onderzoek door docenten, studenten en onze partners in het basisonderwijs.