Hbo opleiding Associate Degree | Pedagogisch Educatief Professional

De associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional is een tweejarige opleiding in deeltijd. Oftewel een combinatie van werken en studeren. Je werkt minimaal 16 uur per week in de kinderopvang, in het onderwijs of in een Integraal Kindcentrum (IKC). Eén dag per week kom je naar de Marnix Academie. De opleiding is zowel geschikt voor werkenden in de kinderopvang of het (speciaal) basisonderwijs als voor studenten die afstuderen aan een mbo opleiding niveau 4.

Als pedagogisch educatief professional ben je pedagogisch-didactisch onderlegd. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar zich te ontwikkelen en biedt daarbij kansen voor elk kind. Dit doe je vanuit theorie, samenwerking, betrokkenheid én ervaring. Op deze manier verbeter je het pedagogisch en educatief handelen in de praktijk en de organisatie. Je brengt mensen en partijen doordacht en bewust samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit doe je vanuit vier verschillende beroepsrollen: als pedagoog, vormgever, verbinder en initiator.

Praktische informatie

NiveauEen associate degree is een niveau 5 hbo opleiding en ligt tussen een mbo opleiding (niveau 4) en hbo bachelor opleiding (niveau 6) in. Je ontvangt een wettelijk erkend hbo diploma 
Vorm
Tweejarige opleiding in deeltijd 
StudielastPer week: 8 uur college, 16 uur werk of stage en 16 uur zelfstudie 
Vooropleiding
Een mbo4-, havo-, vwo- of hbo-/wo-diploma. Of toelatingsonderzoek 21+
Kosten
Afhankelijk van vooropleiding: wettelijk collegegeld € 809,- of € 405,-.
Of instellingscollegegeld € 6.354,-. Als extraneus betaal je 1.084 euro examengeld. Meer informatie
LesdagWoensdag tussen 8.30 en 18.30 uur
LocatieMarnix Academie in Utrecht
StartSeptember 2021
InschrijvenUiterlijk 15 augustus. Meer informatie
BrochureDownload of vraag aan per post 
ContactMail ad@hsmarnix.nl of stuur een whatsapp bericht naar 06 11 14 06 95


Let op! De uiterste inschrijfdatum is 15 augustus. Schrijf jezelf bij voorkeur in vóór 1 juli 2021. Als je je na 1 juli inschrijft kan de toelatingsprocedure niet in alle gevallen meer voor de zomervakantie worden afgerond.

Associate Degree


Je beroep: wat ga je doen?

In onze opleiding ligt de nadruk op het stimuleren en creëren van gelijke kansen voor ieder kind. Uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zowel binnen de opvang als op school. Onafhankelijk van zijn of haar achtergrond. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar bij hun ontwikkeling en verbindt mensen en organisaties. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en een basisschool.

Als pedagogisch educatief professional:

  • Verbeter je het onderwijs- en opvoedbeleid binnen je organisatie 
  • Breng je mensen samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • Coach je collega’s vanuit deskundigheid en betrokkenheid

Je ontwikkeling tot pedagogisch educatief professional 

Omdat de opleiding is gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar ben je flexibel inzetbaar binnen een organisatie. Wat worden je taken en verantwoordelijkheden? 

Als je al in de kinderopvang werkt verbreed en verdiep je met deze opleiding je huidige functie. Straks coach jij je collega’s. Daarnaast neem je ook leidinggevende taken op je en heb je een voortrekkersrol in de begeleiding van kinderen. De volgende functies kun je vervullen:

  • Pedagogisch coach
  • Pedagogisch beleidsmedewerker
  • Senior pedagogisch medewerker

Denk ook aan de (nieuwe) functie combinatiefunctionaris. Je verbindt kinderopvang en basisschool met elkaar.

Als je al in het (speciaal) basisonderwijs werkt als onderwijsassistent groei je door naar de functie van leraarondersteuner. Je bent pedagogisch en didactisch educatief specialist en werkt planmatig en doelgericht om:

  • De ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • Kinderen te begeleiden
  • Les te geven aan (kleine) groepen kinderen (onder begeleiding van een leerkracht)
  • Onderwijsassistenten te begeleiden en te coachen

Als je al in een Integraal Kindcentrum (IKC) werkt heb je straks meer kennis van bijvoorbeeld wetgeving en pedagogische kwesties. Je vervult meer beleidsmatige, leidinggevende en coördinerende taken. Ook coach je je collega’s. Je verbindt de school en de naschoolse opvang met elkaar.

Online voorlichting

Ben je enthousiast maar wil je graag eerst sfeer komen proeven? Meld je aan voor een online voorlichting en kom alles te weten over de mogelijkheden van deze opleiding. De volgende voorlichting is op dinsdag 22 juni van 19.30 - 21.00 uur. 

Informatie voor werkgevers

Onderwijs en kinderopvang zijn volop in beweging en groeien steeds meer naar elkaar toe. Belangrijke thema's die bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind zijn: goede voorschoolse educatie, gelijke kansen en een goede samenwerking tussen opvoeders. De overheid steunt deze ontwikkelingen met (financiële) initiatieven en aanbevelingen. Investeren in het opleiden van medewerkers op dit gebied wordt van steeds groter belang. Meer informatie.

Op 15 juni is er een voorlichtingsbijeenkomst voor werkgevers

Over de Marnix Academie

De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool voor onderwijs. Behalve onze associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional verzorgen we lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo) en masteropleidingen op het gebied van onderwijs. Daarnaast bieden wij via ons Marnix Onderwijscentrum post-hbo-opleidingen en cursussen aan. Het Marnix Onderwijscentrum biedt ook advies aan scholen en schoolbesturen.

Wij vinden het belangrijk om als hogeschool bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat realiseren we via de lectoraten en door het doen van onderzoek door docenten, studenten en onze partners in het basisonderwijs.