Associate Degree | Pedagogisch Educatief Professional

Werk je in de kinderopvang of het (speciaal) basisonderwijs? Of volg je een mbo opleiding en wil je graag werken en doorstuderen tegelijk? Dan is de tweejarige associate degree (Ad) opleiding Pedagogisch Educatief Professional iets voor jou.

Het is een geaccrediteerde opleiding door de NVAO in deeltijd: je hebt voor minimaal 16 uur per week een werk-/ of stageplaats in het (speciaal) basisonderwijs, de kinderopvang of de welzijns- of jeugdsector. Na afronding van de opleiding ontvang je een erkend hbo-diploma. Download de brochure of vraag de brochure aan per post

Als pedagogisch educatief professional ben je pedagogisch-didactisch onderlegd. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar zich te ontwikkelen en biedt daarbij kansen voor elk kind. Dit doe je vanuit theorie, samenwerking, betrokkenheid én ervaring. Op deze manier verbeter je het pedagogisch en educatief handelen in de praktijk en de organisatie. Je brengt mensen en partijen doordacht en bewust samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit doe je vanuit vier verschillende beroepsrollen: als pedagoog, vormgever, verbinder en initiator.

 

Associate Degree


Je beroep: wat ga je doen?

In onze opleiding ligt de nadruk op het stimuleren en creëren van gelijke kansen voor ieder kind. Uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zowel binnen de opvang als op school. Onafhankelijk van zijn of haar achtergrond. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar bij hun ontwikkeling en verbindt mensen en organisaties. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en een basisschool.

Als pedagogisch educatief professional:

  • Verbeter je het onderwijs- en opvoedbeleid binnen je organisatie 
  • Breng je mensen samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • Coach je collega’s vanuit deskundigheid en betrokkenheid

Je ontwikkeling tot pedagogisch educatief professional 

Omdat de opleiding is gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar ben je flexibel inzetbaar binnen een organisatie. Wat worden je taken en verantwoordelijkheden? 

Als je in de kinderopvang werkt verbreed en verdiep je met deze opleiding je huidige functie. Straks coach jij je collega’s. Je neemt leidinggevende taken op je en hebt een voortrekkersrol in de begeleiding van kinderen. De volgende functies kun je vervullen:

  • Pedagogisch coach
  • Pedagogisch beleidsmedewerker
  • Senior pedagogisch medewerker

Denk ook aan de (nieuwe) functie combinatiefunctionaris. Je verbindt de kinderopvangorganisatie en het basisonderwijs met elkaar.

Als je al in het (speciaal) basisonderwijs werkt als onderwijsassistent groei je door naar de functie van leraarondersteuner. Je bent pedagogisch en didactisch educatief specialist en werkt planmatig en doelgericht om:

  • De ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • Kinderen te begeleiden
  • Les te geven aan (kleine) groepen kinderen (onder begeleiding van een leerkracht)
  • Onderwijsassistenten te begeleiden en te coachen

Als je al in een Integraal Kindcentrum (IKC) werkt heb je straks meer kennis van bijvoorbeeld wetgeving en pedagogische kwesties. Je vervult meer beleidsmatige, leidinggevende en coördinerende taken. Je coacht collega’s en verbindt de school en naschoolse opvang met elkaar.

Informatie voor organisaties

Onderwijs en kinderopvang zijn volop in beweging en groeien steeds meer naar elkaar toe. Belangrijke thema's die bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind zijn: goede voorschoolse educatie, gelijke kansen en een goede samenwerking tussen opvoeders. De overheid steunt deze ontwikkelingen met (financiële) initiatieven en aanbevelingen. Investeren in het opleiden van medewerkers op dit gebied wordt van steeds groter belang. Meer informatie.