Associate degree | Pedagogisch Educatief Professional

Wil jij je verder ontwikkelen in de kinderopvang, in het basisonderwijs of het gespecialiseerd onderwijs? En werk of studeer je minimaal op mbo 4 niveau? Dan is de opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP) echt iets voor jou!

Over de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional

In heel Nederland neemt de kansenongelijkheid toe. Dit begint al vanaf de geboorte van een kind; er zijn kinderen die structureel een achterstand  oplopen ten opzichte van wat ze zouden kunnen. Simpelweg door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Als PEP kun je in de kinderopvang, in het basisonderwijs en in het gespecialiseerd onderwijs op dit gebied een onmisbare rol vervullen.

Als PEP sta jij pedagogisch en educatief steviger in je schoenen waardoor kinderen nog meer de kans krijgen te groeien en draag jij bij aan de ontwikkeling van de organisatie waar je werkt. Deze praktische hbo-opleiding combineer je met je werk of stage in kinderopvang of onderwijs. Een Associate degree is een opleiding niveau 5 met een wettelijk erkend hbo-diploma. De moeilijkheidsgraad ligt tussen een mbo 4-opleiding en een hbo-bachelor opleiding (niveau 6) in.

Het is een geaccrediteerde opleiding door de NVAO in deeltijd. Dit houdt in dat je voor minimaal 16 uur per week een werk-/ of stageplaats in het (speciaal) basisonderwijs of de kinderopvang hebt. Heb je geen werk-/of stageplaats? Bekijk dan onze vacaturebank!

Je beroep: wat ga je doen?

In onze opleiding ligt de nadruk op het stimuleren en creëren van gelijke kansen voor ieder kind. Uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zowel binnen de opvang als op school. Onafhankelijk van zijn of haar achtergrond. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar bij hun ontwikkeling en verbindt mensen en organisaties. Je kunt als Pedagogisch Educatief Professional verschillende functies vervullen binnen de kinderopvang, een basisschool of integraal kindcentrum. 

Als pedagogisch educatief professional:

  • Draag je bij aan de optimale ontwikkeling van ieder kind 
  • Verbeter je het onderwijs- en opvoedbeleid binnen je organisatie 
  • Breng je mensen samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • Ben je een gelijkwaardige sparringspartner van betrokkenen in de opvoeding van het kind 
  • Coach je collega’s vanuit deskundigheid en betrokkenheid

Je oefent je werk als PEP uit vanuit vier beroepsrollen: pedagoog, vormgever, verbinder, initiator. 

Informatie voor organisaties

Onderwijs en kinderopvang zijn volop in beweging en groeien steeds meer naar elkaar toe. Belangrijke thema's die bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind zijn: goede voorschoolse educatie, gelijke kansen en een goede samenwerking tussen opvoeders. De overheid steunt deze ontwikkelingen met (financiële) initiatieven en aanbevelingen. Investeren in het opleiden van medewerkers op dit gebied wordt van steeds groter belang.

Meer informatie voor jou als werkgever

Het verhaal van... Remco

Na twintig jaar in het bedrijfsleven maakte Remco de overstap naar het onderwijs. In deze video vertelt Remco waarom deze stap dankzij de Ad PEP voor hem een succes is geworden.