3-jarige pabo

De Driejarige pabo is een ándere pabo, speciaal voor studenten met vwo-denkniveau. Je leert niet alleen hoe je een goede leraar basisonderwijs wordt, maar ook hoe je onderzoek doet en zelf onderwijs ontwerpt. 

Je houdt je bezig met grote vragen als: Wat is goed taalonderwijs? Hoe leer je kinderen het beste rekenen? Hoe ontwerp je onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en ervaringswereld van kinderen? 
Heb jij de juiste vooropleiding en wil je naast lesgeven graag onderzoek doen naar deze vragen en onderwijs ontwerpen om de kwaliteit te verhogen? Wil je werken aan betere lesmethodes en vind je een vraag of probleem altijd uitdagend? Als je ook nog van een lesprogramma houdt waarbij veel inzet van je wordt verwacht, schrijf je dan in voor de Driejarige pabo, Research & Design in het onderwijs.

Lees het interview met eerstejaarsstudent Dascha over de Driejarige pabo.

Meer weten over de Marnix Academie? Bezoek onze virtuele open dag!

Voor wie is de Driejarige pabo?

Deze opleiding is speciaal voor studenten die zich graag verdiepen in achtergronden van onderwijs. Daarvoor is een grote motivatie en vwo-denkniveau een vereiste. In een intake bespreken we of de opleiding bij je past. Havisten die zich willen aanmelden moeten daarnaast in een assessment aantonen dat zij over het vereiste denkniveau beschikken. 

 

Opbouw van de Driejarige pabo

De Driejarige pabo is niet een gecomprimeerde versie van de reguliere pabo. De opleiding is inhoudelijk echt anders opgebouwd. Je werkt namelijk een groot deel van de tijd in Research & Designateliers. In elke leerperiode staat weer een ander thema centraal. Zo ben je het ene moment bezig met taalonderwijs en de optimale taalontwikkeling van leerlingen en buig je je op het andere moment over talentontwikkeling bij jonge kinderen. In deze ateliers worden verdiepende theorie en praktisch onderzoek gecombineerd met het ontwikkelen van onderwijs. Je verdiept je verder in de achtergronden van onderwijs en schoolontwikkeling. Naast het doen van onderzoek bezoek je ook lezingen en congressen en publiceer of presenteer je resultaten op verschillende manieren. 
Je leert natuurlijk ook alles wat je nodig hebt om zelfverzekerd voor een basisschoolklas te staan. Van pedagogiek en Nederlands tot rekenen en aardrijkskunde. Ook leer je hoe je het beste in ieder kind naar boven kunt halen.

Stage

Je bent elke week twee dagen op een basisschool te vinden. Je staat niet alleen voor de klas, maar werkt ook aan praktijkonderdelen van de Research & Designateliers. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan onderzoeksopdrachten.

Waarom de Driejarige pabo?

Als je kiest voor de Driejarige pabo kies je voor een uitdagende opleiding. Je leert er op een andere manier, onder meer door projectmatig te werken en onderzoek te doen. Daarin kun je veel van je eigen interesses kwijt. Wanneer je deze opleiding hebt afgerond, ben je van grote meerwaarde voor het basisonderwijs. Scholen nemen graag leraren in dienst die beschikken over onderzoeksvaardigheden en die mee kunnen denken over onderwijsontwikkeling en –vernieuwing. 

Na drie jaar…

Na drie jaar heb je je pabo-diploma en liggen er veel mogelijkheden voor je open. Je kunt natuurlijk meteen gaan werken in het basisonderwijs. Door het oplopende lerarentekort ziet de arbeidsmarkt er voor pabo-studenten heel gunstig uit. Maar je hebt ook de kans om verdere verdieping te zoeken bij een van de masters van de Marnix Academie of van andere instellingen. Je kunt er ook voor kiezen een premasterprogramma onderwijswetenschappen of pedagogiek te volgen aan een universiteit en daarna door te studeren in een wetenschappelijke master. 

Wil jij meer weten over de Driejarige pabo? Kom dan naar onze open dag of volg de virtuele tour

Praktische info voor nieuwe studenten

Begin jij in september aan de Driejarige pabo op de Marnix Academie? Lees hier snel alle praktische informatie die je nodig hebt om een goede start te maken.

Vragen over de Driejarige Pabo

Waar vindt de opleiding plaats?

Je volgt de Driejarige pabo op de Marnix Academie. Vanaf het begin van de opleiding zul je ook veel in de praktijk aan het werk zijn, op je stageschool. En mensen uit de praktijk en experts op het gebied van onderwijs van buiten de Marnix Academie zullen ook op de Marnix Academie te vinden zijn.

Kent de opleiding een selectieprocedure?

Om deel te kunnen nemen moet je op vwo-niveau kunnen werken en denken. Dit kun je aantonen met een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of, als je een andere vooropleiding hebt, via een aanvullende toets.

Deze opleiding is geschikt voor studenten die het leuk vinden om zich, samen met anderen, écht te verdiepen in het basisonderwijs. Daarnaast moet je gemotiveerd zijn om aan dit intensieve traject deel te nemen. Tijdens een intake bekijken we samen met jou of deze opleiding bij jou past.

Hoe kan ik me aanmelden?

Inschrijven voor de Driejarige pabo doe je via Studielink, de aanmeldwebsite voor het hoger onderwijs.

In Studielink kies je voor de voltijdopleiding lerarenopleiding basisonderwijs. Een van de vragen die je tegenkomt, is of jouw voorkeur uitgaat naar de voltijd lerarenopleiding of de Driejarige pabo: Research & Design in het onderwijs.

Na je aanmelding nemen wij contact met je op over de verdere aanmeldprocedure.

Ik zit al op de Marnix Academie of een andere pabo. Kan ik instromen of in gedeeltes van dit programma meedraaien?

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden tot instromen contact op met de studentenadministratie: studentenbalie@hsmarnix.nl

Wat is het verschil met de reguliere opleiding?

De driejarige pabo verschilt in diverse opzichten van de reguliere opleiding:

Het onderwijs wordt aangeboden rond Research & Designprogramma’s. Binnen deze programma’s verdiep je je op academisch niveau in de wezenlijke vragen van het basisonderwijs.
Tijdens je stage in de praktijk geef je niet alleen les in je stagegroep, maar probeer  je ook jouw ontwerpen uit en vergelijk je verschillende basisscholen en lesgroepen. Voor een aantal vakken zul je minder colleges hebben dan in de reguliere opleiding. We leren je hoe je deze kennis in zelfstudie tot je kunt nemen. Het programma van de Driejarige pabo is dus intensief.

Hoeveel tijd moet ik investeren in deze opleiding? Is dat meer dan in de reguliere opleiding?

Omdat je in kortere tijd en op een andere manier leert dan in de reguliere opleiding, zul je ook veel zelfstudie moeten doen. Overigens, als uit de intake blijkt dat de Driejarige pabo goed bij jou past, weet je dat je op dat moment alles in huis hebt om dit traject aan te kunnen.

Kan ik nog een baantje naast deze opleiding hebben?

Dat is aan jezelf. Het is een pittig traject, waarin je als student veel samenwerkt en ook veel zelfstudie moet doen. We gaan er vanuit dat jij meer dan 100% voor de opleiding gaat en dat je er plezier aan beleeft om er diep in te duiken. Je moet erop rekenen, net als overigens bij de reguliere opleiding, dat je van maandag tot en met vrijdag overdag de hele dag bezig bent met school. In het weekend zul je ook geregeld nog wat moeten doen.

Moet ik verplichte, landelijke toetsen maken zoals de taal- en rekentoets?

In het eerste jaar moet je de landelijke rekentoets halen. Je krijgt hier drie kansen voor. Daarnaast zijn er toetsen op het gebied van je taalvaardigheid.

Als jij havo als vooropleiding hebt, dan zijn er landelijke toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Zit één of meer van deze vakken niet in je profiel, dan moet je daarvoor een toets doen.

Lees hier meer over de landelijke toetsen.

Hoe zit het met de stage/ het praktijkleren?

Vanaf het begin van de opleiding ga je twee dagen per week de praktijk in. Per studiejaar staat ook een aantal stageweken ingeroosterd. In de praktijk doe je in de klas ervaring op met lesgeven, kinderen begeleiden et cetera. Ook beweeg je je, buiten je klas, door de school om zaken te onderzoeken, te ontwerpen en collega’s en leerlingen te observeren.

Kan ik tijdens de opleiding naar het buitenland?

Als jij kiest voor de Driejarige pabo ga je alleen in het tweede jaar op een korte studiereis binnen of buiten Europa. Je kunt dus geen stage of studie in het buitenland doen.

Wat kost deze studie?

Studeren kost geld. Bij de Marnix Academie vinden we het belangrijk dat je voor je aan je studie begint een goed beeld hebt van de bedragen. We hebben we alle kosten voor je op een rijtje gezet: verplichte en niet verplichte kosten.