Specialisaties

Student Ashwin vertelt je in de onderstaande video's over onze specialisatietrajecten en profielen.


Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden of je talent inzetten? Kies dan een van onze specialisaties! Deze specialisaties volg je naast het gewone curriculum.

Vakspecialist Muziek

Muziek is een vak dat momenteel in het basisonderwijs sterk onder de aandacht wordt gebracht. Met Koningin Maxima als ambassadeur en beschikbare gelden vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geprobeerd het niveau van het muziekonderwijs in de basisscholen te verhogen. Op de Marnix Academie wordt daarom het traject Vakspecialist muziek aangeboden. 
Vanuit je passie voor muziek ontwikkel je je in dit traject tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. Zo behaal je niet alleen het pabo-diploma maar ook een erkend diploma Vakspecialist muziek.

Voor wie?

Het traject Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabo-studenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. Je kunt deelnemen wanneer je bij aanvang (basaal) noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. Je volgt de muziekopleiding naast de gewone lessen op de pabo tijdens de eerste drie jaar van de opleiding. Na afronding van de pabo ontvang je het certificaat Vakspecialist muziek. 

Het programma

Je ontwikkelt zangvaardigheid en samenspeelvaardigheden voor je instrument en leert hoe je je instrument binnen de muzieklessen een goede rol kunt geven. Ook leer je een begeleidingsinstrument bespelen zoals gitaar of piano. Aan de orde komen muziekdidactiek, visie, cultuureducatie en muziektheorie. Elke onderwijsweek volg je voor dit muziektraject anderhalf uur colleges en practica. Daarnaast is er een uur beschikbaar voor samenspel met en overdracht aan medestudenten, aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma voor de pabo.

Lees hier meer over het traject
Lees hier het interview met studenten Nalini en Astrid 
Lees hier het interview met muziekdocent Marjanka van Mauri

Heb je nog vragen over de specialisatie muziek? Neem dan contact op met de vakgroep muziek via muziekvakgroep@hsmarnix.nl

Leergang bewegingsonderwijs

Sinds 2005 leidt de pabo alleen nog op voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2 van de basisschool. Maar de Marnix Academie biedt je, na je propedeuse, ook de mogelijkheid om je bevoegdheid voor bewegingsonderwijs voor de groepen 2 tot en met 8 te halen!

Toegangseisen leergang bewegingsonderwijs

Aan de leergang zijn wel strikte toegangseisen verbonden. Het gaat namelijk om extra European Credits (EC) in de bacheloropleiding. Je moet daarom kunnen aantonen dat je extra EC kunt halen zonder studievertraging op te lopen. Je propedeuse moet je in één jaar gehaald hebben om in aanmerking te komen. En elk jaar geldt opnieuw de eis dat je alle EC van het voorafgaande jaar hebt behaald.

Wanneer je tussentijds afvalt, ontvang je een verklaring voor de gehaalde EC. Je kunt dan na afronding van je pabo-opleiding de overige onderdelen behalen.

Wil je meer weten over de leergang bewegingsonderwijs? Op een Open Dag op de Marnix Academie kun je al je vragen stellen.

Bekijk hier wanneer de eerstvolgende Open Dag is