Kosten

De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OCW. Heb jij al eerder een bachelordiploma (hbo-/wo-) behaald in het onderwijs of zorg? Dan betaal je niet het wettelijke collegegeld, maar het instellingscollegegeld. Ook dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Bekijk hier wat de hoogte van het collegegeld is voor het studiejaar 2018-2019.

En bekijk hier wat de hoogte van het collegegeld is voor het studiejaar 2017-2018. 

Het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Om de opleiding toegankelijk te houden, streeft het College van Bestuur er naar zo min mogelijk een financiële drempel op te werpen. De daadwerkelijke kosten van de opleiding zijn daarom uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van het instellingscollegegeld. Hierbij wordt aangesloten bij de bedragen die de Marnix Academie zou hebben ontvangen in het geval van het wettelijke collegegeld: te weten het bedrag dat de student dan betaalt en het bedrag aan rijksbijdrage dat het ministerie van OCW zou hebben verstrekt. 
 
Weet je niet zeker of je het wettelijk collegegeld of instellingscollegeld moet betalen? Log dan in op duo.nl. Daar wordt gecontroleerd welke studies je al gevolgd hebt. Na het inloggen vind je onder het menu Mijn Studies en Diploma's de knop Collegegeld. 

Project Image