Pabo Voltijd » Keuzeminoren

Student Ashwin vertelt je in de onderstaande video's over onze specialisatietrajecten en profielen.


 

 

Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden of je talent inzetten? Kies dan een van deze minoren!
Lees hieronder meer over de drie minoren of bekijk de flyer.

 

Vakspecialist Muziek

Muziek is een vak dat momenteel in het basisonderwijs sterk onder de aandacht wordt gebracht. Met Koningin Maxima als ambassadeur en beschikbare gelden vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geprobeerd het niveau van het muziekonderwijs in de basisscholen te verhogen. Op de Marnix Academie wordt daarom het traject Vakspecialist muziek aangeboden. 
Vanuit je passie voor muziek ontwikkel je je in dit traject tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. Zo behaal je niet alleen het pabo-diploma maar ook een erkend diploma Vakspecialist muziek.

Voor wie?

Het traject Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabo-studenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. Je kunt deelnemen wanneer je bij aanvang (basaal) noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. Je volgt de muziekopleiding naast de gewone lessen op de pabo tijdens de eerste drie jaar van de opleiding. Na afronding van de pabo ontvang je het certificaat Vakspecialist muziek. 

Het programma

Je ontwikkelt zangvaardigheid en samenspeelvaardigheden voor je instrument en leert hoe je je instrument binnen de muzieklessen een goede rol kunt geven. Ook leer je een begeleidingsinstrument bespelen zoals gitaar of piano. Aan de orde komen muziekdidactiek, visie, cultuureducatie en muziektheorie. Elke onderwijsweek volg je voor dit muziektraject anderhalf uur colleges en practica. Daarnaast is er een uur beschikbaar voor samenspel en overdracht aan medestudenten, aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma voor de pabo.

Lees hier meer over het traject.
Of lees het interview met muziekdocent Marjanka van Maurik.
Meld je aan voor het intake-gesprek.

 

Specialist Sportieve en Gezonde School

Ben jij sportief en vind je een gezonde levensstijl belangrijk? En wil je kinderen daar ook bewust van maken? Kies dan voor het traject Specialist Sportieve en Gezonde School van de Marnix Academie. Je hebt dan drie jaar lang gemiddeld één extra lesuur per week. In het eerste jaar ga je zelf bewegen en sporten, met medestudenten maar ook met kinderen! Je gaat aan de slag in onze eigen gymzaal, stapt een keer op een skateboard of glijdt over de schaatsbaan. In het tweede en derde jaar leer je alles over een actieve, gezonde leefstijl en hoe basisscholen dat kunnen bevorderen.

Het traject gaat in het eerste jaar direct van start. 
 
Certificaat

Steeds meer basisscholen vinden het belangrijk om structureel aan gezondheid te werken.  Zulke scholen kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Daarmee laten zij aan leerlingen, leraren en ouders zien dat gezondheid op hun school belangrijk is.

Jij kunt daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Omdat het traject een door de Stichting Post-HBO erkend traject is, ontvang je na afronding een post- HBO certificaat. Een mooie plus als je straks op zoek gaat naar een baan in het onderwijs!
 
Goed om te weten: Met dit certificaat ben je níet bevoegd voor het vak bewegingsonderwijs. Die bevoegdheid kun je wel halen door de leergang bewegingsonderwijs te volgen.
 
Lees hier een interview met studenten Sharon en Anne die het traject bijna hebben afgerond

Leergang bewegingsonderwijs

Sinds 2005 leidt de pabo alleen nog op voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2 van de basisschool. Maar de Marnix Academie biedt je, na je propedeuse, ook de mogelijkheid om je bevoegdheid voor bewegingsonderwijs voor de groepen 2 tot en met 8 te halen!

Toegangseisen leergang bewegingsonderwijs

Aan de leergang zijn wel strikte toegangseisen verbonden. Het gaat namelijk om extra European Credits (EC) in de bacheloropleiding. Je moet daarom kunnen aantonen dat je extra EC kunt halen zonder studievertraging op te lopen. Je propedeuse moet je in één jaar gehaald hebben om in aanmerking te komen. En elk jaar geldt opnieuw de eis dat je alle EC van het voorafgaande jaar hebt behaald.

Wanneer je tussentijds afvalt, ontvang je een verklaring voor de gehaalde EC. Je kunt dan na afronding van je pabo-opleiding de overige onderdelen behalen.
 
Wil je meer weten over de leergang bewegingsonderwijs? Op een Open Dag op de Marnix Academie kun je al je vragen stellen.
 
 
 
Leergang bewegingsonderwijs Pabo Utrecht