Pabo Voltijd » Praktische informatie » Toelatingseisen

Toelatingseisen voltijdopleiding

Wil je beginnen aan de voltijdopleiding pabo aan de Marnix Academie, dan moet je je havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) hebben behaald. Voor havisten en mbo’ers geldt daarnaast dat ze een of meerdere landelijke toelatingstoetsen moeten halen. Beschik je niet over een van deze diploma’s, en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+.

Op de Open dag van de Marnix Academie kun je al je vragen stellen, ook over de toelatingseisen en het toelatingsonderzoek 21+.

Je volgt ook onze verplichte studiekeuzecheck.

Meld je aan voor de Open dag

Landelijke toelatingstoetsen pabo

Zit je op het mbo of doe je dit jaar havo-eindexamen, en wil je gaan studeren aan de pabo? Dan moet je kunnen aantonen dat je over voldoende kennis beschikt van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Alleen dan kun je worden toegelaten tot de lerarenopleiding basisonderwijs. Deze kenniseisen gelden voor alle hbo-opleidingen.

Wanneer beschik je over voldoende kennis? Als je bijvoorbeeld havo eindexamen hebt gedaan in (een van) deze vakken. Is dat niet het geval? Dan kun je door het maken van een landelijke toelatingstoets aantonen dat je voldoende weet van deze vakgebieden. Het kennisniveau is havo 3 / vmbo 4.

Aanmelden voor de toelatingstoetsen doe je zelf, nadat je je hebt ingeschreven voor de pabo via Studielink. De hogeschool waarvoor je je hebt aangemeld neemt hierover contact met je op.

Bereid je goed voor

Een goede voorbereiding is het halve werk. Voor mbo’ers en havisten biedt goedvoorbereidnaardepabo.nl regionale bijscholingsprogramma’s aan.

Door middel van (zelfstudie)materialen, e-learning en klassikale ondersteuning in jouw regio vergoot je je kansen om de kennistoelatingstoetsen te halen. Schrijf je in via de website.

Aanvullende voorbereiding voor mbo’ers

Met ingang van het nieuwe studiejaar in september kun je je als mbo’er aanmelden voor trainingen om je kennis bij te spijkeren. Gedurende 25 weken (van september tot en met maart) krijg je zes uur per week les in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De trainingen lopen via de mbo-instellingen. Na september kun je helaas niet meer aansluiten bij de trainingen, maar via een e-learning module kun je alsnog je kennis op niveau brengen. Met je vragen kun je altijd terecht bij een docent op afstand. Of je stelt ze tijdens een vragenuurtje bij de Marnix Academie.

Herkansingen

Je hebt recht op één herkansing voor elke toelatingstoets waarvoor je een onvoldoende resultaat hebt behaald. Je ontvangt van Cito een link om je in te schrijven voor de herkansing. 

Belangrijke informatie als je de toets hebt gehaald

Heb jij de toets(en) gehaald? Laat het ons dan direct weten. We hebben de volgende documenten nodig om je definitief toe te laten tot de Marnix Academie.

MBO'ers en 21+'ers

  • Per toelatingstoets een gewaarmerkte kopie van het certificaat

Havisten

  • Kopie cijferlijst bij je diploma
  • Gewaarmerkte kopie van het certificaat van de toelatingstoets

Stuur deze documenten op naar de studentadministratie van de Marnix Academie

Marnix Academie
T.a.v. Studentadministratie
Postbus 85002
3508 AA Utrecht

Heb je nog vragen over de toelatingstoetsen? Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Kijk dan op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Of stuur een e-mail naar Arie Vonk, projectleider instroom pabo van de Marnix Academie: a.vonk@hsmarnix.nl.

Toelatingsonderzoek 21+

Wie niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma beschikt, en 21 jaar of ouder is, kan deelnemen aan het toelatingsexamen 21+. Wanneer je dit haalt, kun je alsnog toegelaten worden tot de voltijdopleiding van de Marnix Academie. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75.

Het examen bestaat uit twee delen.

Deel 1: schriftelijk examen

Het eerste gedeelte van het toelatingsonderzoek bestaat uit verschillende schriftelijke gevalideerde examens met meerkeuzevragen. Dit duurt ongeveer twee uur. Met behulp van deze testen stellen we vast [MN2] of je over het vereiste niveau voor een hbo-opleiding beschikt. We kijken naar:

  • Je redeneervermogen op het gebied van taal;
  • je gevoel voor Nederlandse taal en grammatica;
  • je redeneervermogen op het gebied van logisch en exact denken;
  • je verbale en non-verbale abstractievermogen en constructief denken;
  • je ruimtelijk voorstellingsvermogen;je motivatie om je doelen te halen;

Voorbereiden op deze testen is niet nodig. Ze meten namelijk niet je kennis, maar je werk- en denkniveau, je productiviteit en je houding ten opzichte van studeren en werken.

Deel 2: toelatingsgesprek

Zijn de resultaten van het eerste gedeelte van het toelatingsonderzoek positief? Dan nodigen we je uit voor het tweede gedeelte: een toelatingsgesprek. In dit gesprek kijken we of je de kwaliteiten in huis hebt om toegelaten te worden tot de Marnix Academie.

Deelnemen aan toelatingsonderzoek 21+

Als je wilt deelnemen aan het toelatingsexamen moet je je voor 1 mei aanmelden via Studielink. Geef daarbij aan dat je nog geen diploma hebt behaald en vul bij je vooropleiding ‘colloquium doctum’ in.

Wanneer we je aanmelding ontvangen hebben nemen we contact met je op om een afspraak te maken voor het toelatingsonderzoek.

Voor meer informatie over het toelatingsonderzoek of over de aanmeldprocedure kun je contact opnemen met de studentendecaan van de Marnix Academie.

Naast het toelatingsonderzoek 21+ doe je ook mee aan de studiekeuzeactiviteiten.