Pabo Voltijd » Praktische informatie » Toelatingseisen
Informatie over instroom in de pabo per 1 september 2020

De maatregelen ter bestrijding van het corona-virus hebben invloed op de afname van de toelatingstoetsen. Zo zijn de toelatingstoetsen van het toetsvenster van eind maart/begin april niet doorgegaan. Hierover zijn studenten geïnformeerd via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en, als ze zich voor de toets in hadden geschreven, via een persoonlijke mail.

Bovengenoemde situatie kan mogelijk leiden tot onduidelijkheid over de instroom in de pabo per 1 september 2020. Lukt het om in de resterende toetsvensters voor 1 september de toetsen te maken en succesvol af te ronden?

In tegenstelling tot wat diverse media vorige week berichtten zijn de toelatingseisen voor de pabo niet versoepeld.
Aspirant-studenten die niet aan de toelatingseisen van de pabo voldoen (mbo-studenten, en havo-leerlingen die in een of meerdere vakken geen schoolexamen hebben gedaan), kunnen dit alsnog aantonen door middel van het behalen van toelatingstoetsen. Vanwege de coronacrisis is het toetsvenster van maart/april geannuleerd. De toetsvensters in juni, juli en augustus gaan voorlopig wel door. Het is belangrijk dat studenten zich op deze toetsmomenten voorbereiden en ervan gebruikmaken.

Wanneer de toelatingstoetsen van juni niet doorgaan, of in te beperkte mate, stromen studenten onder voorbehoud in op de pabo. Ze hebben de verplichting om voor 1 januari 2021 alsnog aan te tonen aan de gestelde vooropleidingseisen te voldoen. Ze kunnen dan gebruik maken van de verschillende toetsvensters die hiervoor tot eind 2020 open zullen staan. Ook hierbij geldt dat de studenten voor elk van de toetsen één herkansingsmogelijkheid hebben. Op het moment dat studenten per 1 januari 2021 niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoen, moeten ze de opleiding alsnog te verlaten.
Daarnaast wordt de beperkte geldigheidsduur van de certificaten van de behaalde toelatingstoetsen aangepast naar vijf jaar. Dit geldt ook voor reeds behaalde certificaten

 

Landelijke toelatingstoetsen pabo

Als je kiest voor de pabo en geen vwo-diploma of een hbo-opleiding hebt afgerond, moet je aan toelatingseisen voldoen. Dit betekent dat je moet aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Hoe kun je aan deze toelatingseisen voldoen?
Als je een havodiploma hebt behaald en hierbij eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis, voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur & techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je een havodiploma hebt behaald en hierbij eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (een van) de vakken of op het mbo zit, kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je genoeg weet over dat vakgebied. Deze toets(en) moet je behaald hebben voor aanvang van de opleiding.

Toelatingstoets
Per vakgebied (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) is er een toelatingstoets. Deze toets meet of je voor de start van de opleiding beschikt over de vakkennis die nodig is om de opleiding succesvol af te ronden. De toetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4. Voor de instroom van september 2020 zijn vier toetsperioden waarbinnen je de toets(en) kunt maken. Het is aan jou om te bepalen welke toetsperiode je het beste uitkomt. Het is hierbij geen vereiste dat je alle toetsen in dezelfde periode maakt.
De data van de toetsperiodes in 2020 zijn nog niet bekend. Zodra ze bekend zijn, lees je dat op deze plek of op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
(Als je de toets(en) tijdens deze toetsperiode voor de eerste keer maakt, is er geen mogelijkheid tot herkansing.)

Inschrijving
Inschrijven voor de toelatingstoetsen gaat via de pabo waar je je aangemeld hebt. Om jezelf voor een pabo aan te melden, maak je gebruik van www.studielink.nl. Van de pabo krijg je per e-mail een bericht met daarin de informatie voor het inschrijven en een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

Herkansing
Je hebt recht op een herkansing voor een van de vakken (of voor het vak) waarvoor je niet geslaagd bent. Als je voor het eerst de toetsen maakt in augustus vervalt de mogelijkheid tot herkansing. Als je dan (een van) de toetsen niet haalt, kun je niet starten met de opleiding.

Hulp bij toelatingstoetsen
Als voorbereiding op de toelatingstoetsen is er voor jou, als havist of mbo-student, hulp beschikbaar. Voor veel mbo-studenten geldt dat ze bij de eigen mbo-opleiding kunnen kiezen voor het programma ‘Instroom Pabo’. Kun jij bij jouw opleiding hier niet voor kiezen? Ga dan naar de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Havisten kunnen, in tegenstelling tot wat we eerder op deze website aangaven, geen trainingen op de pabo volgen. Dit heeft alles te maken met het corona-virus. Had jij je al aangemeld voor een training op de pabo? Dan ontvang je een persoonlijke e-mail van ons.

Belangrijke informatie als je de toets hebt gehaald

Heb je de toets(en) gehaald? Laat het ons dan direct weten. We hebben de volgende documenten nodig om je definitief toe te laten tot de Marnix Academie.

Mbo'ers en 21+'ers

  • Per toelatingstoets een gewaarmerkte kopie van het certificaat

Havisten

  • Kopie cijferlijst bij je diploma
  • Gewaarmerkte kopie van het certificaat van de toelatingstoets

Stuur deze documenten op naar de studentadministratie van de Marnix Academie

Marnix Academie
T.a.v. Studentadministratie
Postbus 85002
3508 AA Utrecht

Heb je nog vragen over de toelatingstoetsen? Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Kijk dan op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Of stuur een e-mail naar onze studentendecaan Vera Kok: v.kok@hsmarnix.nl.

Toelatingsonderzoek 21+

Wie niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma beschikt, en 21 jaar of ouder is, kan deelnemen aan het toelatingsexamen 21+. Wanneer je dit haalt, kun je alsnog toegelaten worden tot de voltijdopleiding van de Marnix Academie. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75.

Het examen bestaat uit twee delen.

Deel 1: schriftelijk examen

Het eerste gedeelte van het toelatingsonderzoek bestaat uit verschillende schriftelijke gevalideerde examens met meerkeuzevragen. Dit duurt ongeveer twee uur. Met behulp van deze testen stellen we vast [MN2] of je over het vereiste niveau voor een hbo-opleiding beschikt. We kijken naar:

  • je redeneervermogen op het gebied van taal
  • je gevoel voor Nederlandse taal en grammatica
  • je redeneervermogen op het gebied van logisch en exact denken
  • je verbale en non-verbale abstractievermogen en constructief denken
  • je ruimtelijk voorstellingsvermogen
  • je motivatie om je doelen te halen

Voorbereiden op deze testen is niet nodig. Ze meten namelijk niet je kennis, maar je werk- en denkniveau, je productiviteit en je houding ten opzichte van studeren en werken.

Deel 2: toelatingsgesprek

Zijn de resultaten van het eerste gedeelte van het toelatingsonderzoek positief? Dan nodigen we je uit voor het tweede gedeelte: een toelatingsgesprek. In dit gesprek kijken we of je de kwaliteiten in huis hebt om toegelaten te worden tot de Marnix Academie.

Deelnemen aan toelatingsonderzoek 21+

Als je wilt deelnemen aan het toelatingsexamen moet je je voor 1 mei aanmelden via Studielink. Geef daarbij aan dat je nog geen diploma hebt behaald en vul bij je vooropleiding ‘colloquium doctum’ in.
Wanneer we je aanmelding ontvangen hebben nemen we contact met je op om een afspraak te maken voor het toelatingsonderzoek.
Voor meer informatie over het toelatingsonderzoek of over de aanmeldprocedure kun je contact opnemen met de studentendecaan van de Marnix Academie.

Naast het toelatingsonderzoek 21+ doe je ook mee aan de studiekeuzeactiviteiten.