Pabo Voltijd » Naar het buitenland

De Marnix Academie is een hogeschool met aandacht voor wereldburgerschap. Dit vloeit voort uit de identiteit van de Marnix Academie. We willen studenten opleiden die oog hebben voor de wereld om hen heen. Daarom is de Marnix Academie o.a. heel actief op het terrein van internationalisering. Het is zelfs geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Als student krijg je er dus zeker mee te maken. Lees hieronder meer over hoe jij je horizon kunt verbreden of bekijk de flyer.

Stage en studie in het buitenland

Studenten hebben de mogelijkheid om voor studie en stage naar het buitenland te gaan. Met Erasmus+ (het nieuwe Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport) kun je op uitwisseling naar een partneruniversiteit/-hogeschool in Europa. De Marnix heeft contracten met instituten in veel verschillende Europese landen. 

Ook buiten Europa zijn er volop mogelijkheden, bijvoorbeeld in Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika, China, de Verenigde Staten of Japan. Voor beide opties zijn er subsidies beschikbaar.

Studeer of loop stage in de rode landen

In het rood de landen die onze studenten recent bezochten.

Engelstalige minors

De Marnix Academie biedt twee internationale minors aan voor uitwisselingsstudenten én voor de eigen studenten: de minor Humanities en de minor Special Educational Needs. Zo namen er tot nu toe studenten deel uit onder meer België, Duitsland, Denemarken, Finland,  Spanje, Griekenland, Litouwen, Oostenrijk en Zwitserland. De colleges worden gegeven door eigen docenten én internationale gastdocenten

Humanities
De minor Humanities wordt twee keer per jaar aangeboden. Zowel Nederlandse als internationale studenten volgen deze minor. Er komen onderwerpen aan bod als burgerschap, wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling. Studenten worden uitgedaagd om de eigen stageklas in contact te brengen met een basisschoolklas elders in de wereld. Verder komen UNESCO competenties en kinderrechten aan bod. 

Special Educational Needs
De minor Special Educational Needs heeft betrekking op onderwijs aan kinderen binnen het reguliere onderwijs met een specifieke onderwijs-leerbehoefte. In deze minor wordt dat door onze eigen docenten in een internationale context geplaatst. Je ontwikkelt een persoonlijke visie op onderwijs voor kinderen die een specifieke onderwijs-leerbehoefte hebben binnen een reguliere onderwijssettting. Je leert over verschillende leer- en gedragsproblemen en over strategieën die je kunt toepassen om goed in te kunnen spelen op die problemen. Je doet ook onderzoek vanuit een externe opdrachtgever.

Internationale weken en studiereizen

Binnen het vak LeerKracht krijg je in het tweede jaar de mogelijkheid om mee te gaan met een van de  ‘internationale weken’. Tijdens een internationale week bezoek je een land binnen of buiten Europa. Daar vergelijk je het onderwijs met het Nederlandse onderwijs. Ook maak je kennis met de cultuur en samenleving van het land dat je bezoekt. 
Ook studenten van de Driejarige pabo kunnen hieraan deelnemen.

Soms participeert de Marnix ook in Europese programma’s, waaraan verschillende hogescholen, universiteiten en basisscholen uit verschillende landen deelnemen. Daar werk je bijvoorbeeld samen  aan een onderwijskundig project en bezoek je lokale basisscholen.

Subsidies en studiebeurzen internationale stage of studie

De Marnix Academie vindt internationalisering belangrijk en draagt daarom een deel bij in de kosten. De bijdrage kan per jaar verschillen en is inzetbaar gedurende je studie, bijvoorbeeld als je mee wilt met een studiereis of een internationale week.

Daarnaast zijn er ook Europese subsidies (Erasmus+) beschikbaar. Voorwaarde bij de studie is dat de gekozen universiteit of hogeschool een Erasmus+ Agreement heeft met de Marnix Academie. Voor studenten die buiten Europa een deel van hun studie willen volgen is er de Holland Scholarship.

Studie of stage buiten Europa: Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Studeer jij momenteel aan de Marnix Academie? Denk je aan studeren, stage lopen of onderzoek doen buiten Europa? Verleg dan nu je grenzen en onderscheid je door een internationale ervaring. Meld je aan voor het Holland Scholarship!

Voor wie?
Het Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de Marnix Academie die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten Europa.

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. Voorwaarden om je aan te kunnen melden zijn:

  • Je volgt een voltijdopleiding aan de Marnix Academie.
  • Je gaat voor minimaal drie maanden (waarvan 12 weken activiteiten) en 15 ECTS naar het buitenland in de fase werkplekbekwaam en startbekwaam.
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EU.
  • Je bent nu toegelaten tot de fase werkplekbekwaam en bij ingang van de studie/stage in het buitenland tot de fase startbekwaam.
  • Er bestaan geen grote structurele twijfels over je functioneren in de praktijk.
  • Je studieresultaten laten een evenwichtig en positief beeld zien.

Bekijk hier de flyer.

Op www.wilweg.nl/hollandscholarship vind je informatie over het Holland Scholarship. Wil je meer algemene informatie over de mogelijkheden voor een studie, stage of onderzoek in het buitenland en ervaringen van anderen? Kijk dan op www.wilweg.nl.

Documenten en links

Erasmus policy statement
Erasmus charter
Holland Scholarship
Website van de Gedragscode internationale student hoger onderwijs