Pabo Voltijd » Stage

Stage voltijdopleiding

Lesgeven is vooral een kwestie van dóen. Daarom loop je op de Marnix Academie meteen al in het eerste jaar één dag in de week stage. In het tweede jaar werk je toe naar twee dagen per week en een aantal periodes van een week op een basisschool. 

Stap voor stap

De Marnix Academie leidt je stap voor stap op voor het leraarschap – ook tijdens je stage! Je mentor begeleidt je daarbij. Daarom zijn de stages in je eerste jaar bedoeld als kennismaking met het vak. In opdracht van je mentor bereid je lessen voor en geef je activiteiten en lessen. Zo leer je hoe je kennismaakt en een relatie opbouwt met een groep.

In het tweede jaar experimenteer je met nieuwe werkvormen en vernieuwende vakdidactieken. Je verdiept je in de verschillen tussen kinderen en je leert differentiëren. Je ontwerpt lessenseries en leert de creativiteitsontwikkeling van kinderen stimuleren.

In het derde jaar loop je twee dagen per week stage. Je werkt op je stageschool aan onderzoeken, opdrachten en doelen die bij je profiel horen. Je stageplek wordt dus steeds meer je opleidingsplek en je werkt toe naar het verzorgen van hele dagen onderwijs.

Als vierdejaarsstudent ben je in staat om zelfstandig te functioneren in de klas en in het lerarenteam. Een goede begeleiding blijft hierbij natuurlijk belangrijk, daarom blijft de mentor als coach bij je stage betrokken.

Partnerscholen

De Marnix Academie werkt samen met bijna 350 basisscholen: het Partnerschap in Onderwijs en Ontwikkeling. Dankzij deze nauwe samenwerking kunnen we je een goede, soepele begeleiding bieden tijdens je stage. Samen met onze partnerscholen leiden we je op tot een bekwame, betrokken en bevlogen leraar met lef!

Het eerste jaar loop je stage op een van de partnerscholen bij jou in de buurt. Vanaf het tweede jaar kun je zelf op zoek gaan en je voorkeuren aangeven.