Pabo Voltijd » Praktische informatie » Informatie voor nieuwe studenten

Je hebt je via Studielink aangemeld voor onze lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Voordat je echt kunt starten met je studie, is het van belang dat de inschrijving wordt voltooid. Op deze pagina's vind je een stappenplan om je inschrijving definitief te maken.

Behalve de voorwaarden voor inschrijving, vind je informatie over de kosten van de studie en zaken over studiefinanciering.

Een uitgebreide beschrijving van de studie, de gang van zaken en de rechten en plichten van studenten en de Marnix Academie vind je in de Studiegids, de Onderwijs- en examenregeling (OER), het studentenstatuut. Alle documenten die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten kan je op de Portal (ons intranet) bekijken wanneer je inloggegevens hebt ontvangen en je aan alle voorwaarden van inschrijving hebt voldaan.

Voordat de colleges van start gaan, vindt een introductieweek plaats van 16 tot en met 19 augustus 2017. Tijdens die week leer je je medestudenten, de stad Utrecht én de Marnix Academie kennen.

 

Voorwaarden voor inschrijving

Je hebt je via Studielink aangemeld voor je studie aan de Marnix Academie in Utrecht. Voordat je als student kunt beginnen aan de pabo of de academische pabo, moet je inschrijving worden afgerond. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie daarvoor de checklist hieronder:

 • Je hebt je voor 1 mei aangemeld bij Studielink en je hebt van Studielink een e-mail ontvangen dat je bent ingeschreven
 • Je hebt voor 1 augustus een betalingsmachtiging ingevuld via Studielink*.
 • Als je diploma niet is geverifieerd in Studielink, stuur je voor 1 augustus de Marnix Academie een gewaarmerkte kopie** van je diploma en cijferlijst.
 • Als je identiteit niet is geverifieerd in Studielink, stuur je voor 1 augustus de Marnix Academie een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit moet een origineel zijn, dat niet ouder is dan 1 maart 2017.

Heb je landelijke toelatingstoetsen pabo gedaan? Kijk dan onderaan op deze pagina wat je met de cijferlijst moet doen.

* Als je ook bij een andere hogeschool of bij een universiteit studeert en daar collegegeld betaalt, lever dan een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in van die hogeschool of universiteit.

** Gewaarmerkt wil zeggen: een kopie van je diploma en cijferlijst met de originele stempel van de school. Indien dit niet mogelijk is, kun je van je originele diploma en cijferlijst bij de Studentenadministratie van de Marnix Academie een gewaarmerkte kopie laten maken. De Studentenadministratie is van week 29 tot en met 31 gesloten en vanaf 14 augustus 2017 weer geopend.

Toelatingstoetsen

Klik hier voor meer informatie over de toelatingstoetsen.

Goed voorbereid van start

Begin jij goed voorbereid aan je studie? Zorg er dan voor dat je de juiste boeken in huis hebt. Maar wist je dat je je ook alvast kunt voorbereiden op de verplichte toetsen waar iedere pabostudent in Nederland in het eerste jaar mee te maken krijgt?

Verplichte landelijke rekentoets

Net als iedere andere pabostudent moet jij slagen voor de verplichte landelijke rekentoets:
Wil je goed voorbereid aan de toets beginnen? Volg dan de Summercourse.
De rekentoets moet je in het eerste jaar halen. Voor deze toets heb je drie kansen. Heb je na de geboden kansen geen voldoende gehaald, dan krijg je een Bindend Studie Advies (BSA). Om je goed voor te bereiden, kun je voor de start van je studie alvast met de stof aan de slag. We organiseren daarvoor de Summercourse.

De start van het collegejaar

Startdag

Donderdag 24 augustus om 9.00 uur is de verplichte startdag voor alle eerstejaarsstudenten (inloop vanaf 8.30 uur). De dag vindt plaats op de Marnix Academie in Utrecht en biedt alle ingrediënten voor een goede start van het eerste collegejaar. Niet alleen krijg je je groepsindeling en je rooster, ook ga je kennismaken met je medestudenten. Samen met tweedejaarsstudenten ga je de stad Utrecht verkennen. De dag wordt afgesloten met een barbecue op de Marnix Academie. 

Praktische zaken:

 • De groepsindeling wordt bekendgemaakt, dus je kan kennismaken met je groep.
 • Je gaat kennismaken met de docenten.
 • Het rooster wordt uitgelegd en je krijgt een uitleg over hoe je het rooster op je smartphone/tablet krijgt.
 • Je krijgt inlogcodes voor de ICT-systemen.
 • Je krijgt uitleg over de portal (het interne communicatiemiddel) van de Marnix Academie.
 • Boekhandel Rus levert de reeds bestelde boeken af.
 • Als je aan alle voorwaarden voor inschrijving hebt voldaan, krijg je op de startdag jouw faciliteitenkaart voor het gebouw.

Gezamenlijke jaaropening (Wees erbij!)

Het collegejaar 2017-2018 wordt geopend op maandag 28 augustus in de Janskerk. Die jaaropening vindt plaats in de Janskerk in Utrecht van 16.00 tot 17.00 uur. Centraal staat het nieuwe jaarthema: Zet de toon voor morgen!

Het belooft een feestelijke opening te worden. Dit jaar zijn er twee sprekers: hoogleraar Transformatief leren voor sociaalecologische duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit Arjen Wals en ondernemer en wereldverbeteraar Hugo Ward.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Utrechtse close harmony Dekoor. Ze kregen nationale bekendheid door o.a. het Pinkpop-optreden met de Rolling Stones en toeren nu door de Nederlandse theaters.

Meld je wel van tevoren even aan, dan weten wij waar we aan toe zijn!

Eerste collegedag

Het collegejaar gaat van start op maandag 28 augustus 2017. Overdag volg je direct je eerste colleges. In de eerste collegeweek krijg je meer informatie over het studeren aan de Marnix Academie en over de verschillende vakken die je krijgt. Op de startdag krijg je een rooster van de dag zelf. 

Introductieweek

Introductieweek

Van woensdag 16 tot en met zaterdag 19 augustus vindt de introductie van de Marnix Academie plaats, georganiseerd door de Studentenraad.

Je maakt kennis met je medestudenten, je studiecoach en de introductiecommissie. Maar omdat studeren meer is dan alleen boven de boeken zitten en stage lopen, maak je ook kennis met het studentenleven in Utrecht. Het wordt, kort gezegd, een week vol gezelligheid en hele leuke mensen. De introductieweek vindt plaats op kampterrein YMCA in Leusden.

We gaan ervan uit dat je meedoet. Heb jij een goede reden om niet mee te doen, laat dat dan weten aan de organisatie van de introductieweek.

Bekijk de flyer van de introductieweek

Op het kamp kan je niet pinnen tijdens de introductieweek. Neem dus contant geld mee, om bijvoorbeeld consumpties te kopen op één van de feestjes!

Voor vragen kan je bellen naar 06-40041598 

Boekenlijst

De boekenlijst voor jouw eerste jaar aan de Marnix Academie is bekend. Klik op het bestand hieronder om de boekenlijst van het eerste jaar (voltijd regulier of academisch) te bekijken.

Boekenlijst eerste jaar voltijd
Boekenlijst eerste jaar Academische Pabo

Het is belangrijk om de boekenlijst goed door te nemen, dan kom je later niet voor verrassingen te staan. De boekenlijst beschrijft de verplichte literatuur. Docenten gaan er tijdens de colleges en de toetsen vanuit dat je deze boeken in je bezit hebt. Veel van de boeken kun je ook in het vervolg van je opleiding gebruiken.

Je kunt de boeken natuurlijk aanschaffen waar je zelf wilt. De Marnix Academie maakt al sinds jaren gebruik van de diensten van Service Boekhandel Rus. We leveren deze service omdat voor velen bestellen via Rus gemakkelijk is. Martin Rus voert de bestellingen vlot en plezierig uit. Ook krijg je 5% korting als je een studentenverklaring meestuurt, die je op de website van de boekhandel kunt vinden. Het boekenpakket van het Expertisecentrum Nederlands is alleen via boekhandel Rus verkrijgbaar. De handigste manier om te bestellen is via de website www.serviceboekhandel.nl.

Rus regelt zelf de financiële en administratieve afhandeling. Voor vragen: telefoonnummer 030 691 53 38 of e-mail info@serviceboekhandel.nl. Klik vooruitgebreide informatie over bestellen via Rus en het ophalen van de boeken.

NB. De prijzen op de boekenlijst worden onder voorbehoud vermeld en kunnen dus iets afwijken.

Wanneer je een boek koopt uit een ander jaar of van een andere druk dan wij adviseren, kunnen we niet garanderen dat alles lessen goed te volgen zijn. Dit is op eigen risico. 

Collegekaart en faciliteitenkaart

Als je studeert aan de Marnix Academie krijg je twee kaarten met het formaat van een bankpas: een collegekaart en een faciliteitenkaart.

Collegekaart

Als je aan alle voorwaarden voor inschrijving hebt voldaan, wordt er een collegekaart voor je aangemaakt. Vanaf het moment dat je de kaart in je bezit hebt, moet je de kaart op school altijd bij je hebben. Om aan onderwijs of tentamens deel te kunnen nemen, ben je verplicht je collegekaart te kunnen laten zien. Bij tentamens moet je daarnaast ook een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Bij toetsen en tentamens wordt naar de collegekaart gevraagd. Kun je deze niet laten zien, dan mag je de toets of tentamen niet maken.

De collegekaart is geldig gedurende het collegejaar.

Je collegekaart geeft ook recht op kortingen bij onder meer bioscopen en boekwinkels. Een overzicht met voordelen vind je op www.studentenvoordeel.nl.

Je ontvangt één keer per collegejaar een collegekaart. Mocht je als gevolg van verlies of diefstal een vervangende kaart nodig hebben, dan wordt daarvoor € 10,- in rekening gebracht.

Op de startdag maken we een foto van je voor je collegekaart. Deze foto wordt ook opgenomen in het registratiesysteem van de Studentenadministratie en in een foto-overzicht dat onder andere voor docenten beschikbaar is.

Faciliteitenkaart

In het gebouw van de Marnix Academie wordt niet met contact geld betaald. Behalve de collegekaart ontvang je daarom een faciliteitenkaart, die je gebruikt als betaalmiddel. Je rekent er bijvoorbeeld mee af als je wilt kopiëren of printen, of koffie of thee uit een automaat koopt. Ook als je apparatuur of boeken wilt lenen, heb je de kaart nodig. In de entreehal van de Marnix Academie is een oplaadpunt, waar je  door middel van een pintransactie een bedrag op je faciliteiten kaart kunt zetten.

Je ontvangt één keer in je studietijd een faciliteitenkaart. Mocht je als gevolg van verlies of diefstal een vervangende kaart nodig hebben, dan wordt daarvoor € 10,- in rekening gebracht.

Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt. Lees meer.

Nuttige adressen

Bezoekadres:
Marnix Academie 
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht

Postadres:
Marnix Academie
Postbus 85002
3508 AA Utrecht

Telefoon: 030 275 34 00
E-mail: info@marnixacademie.nl
www.marnixacademie.nl

Studentenbalie
Telefoon: 030 275 34 41
E-mail: studentenadm@hsmarnix.nl

Financiële administratie
Telefoon: 030 275 34 53
E-mail: finance@hsmarnix.nl

Decaan
Telefoon: 030 275 34 48
Mail de decaan

DUO
Telefoon: 050 599 77 55 (centraal nummer)
E-mail: vragen@duo.nl 
www.duo.nl
www.studielink.nl

Kies je specialisatie

Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden of je talent inzetten? Kies dan nu alvast voor een extra specialisatietraject! 
Je kunt kiezen voor: 

 • Vakspecialist Muziek (start in september)
 • Specialist Gezonde en Sportieve School (start in januari)
 • Bevoegdheid bewegingsonderwijs 

Aan de eerste twee specialisaties besteed je 1 à 2 uur per week, naast de gewone lessen op de pabo. 

Lees hier meer over deze specialisaties en meld je snel aan!
Lees ook het interview met muziekdocent Marjanka van Maurik.