Pabo Voltijd » Academische Pabo

Wil jij kinderen graag begeleiden terwijl ze de wereld op hun manier ontdekken? Door ze les te geven, én daarbij ook op een wetenschappelijke manier te onderzoeken hoe het onderwijs verbeterd kan worden? Dan is de Academische pabo iets voor jou. Hierin combineert de Marnix Academie de praktijk van het lesgeven met het aanleren van academische onderzoeksvaardigheden.

Met de Academische pabo speelt de Marnix Academie in op de groeiende vraag naar leerkrachten in het basisonderwijs met een academisch werk- en denkniveau. Deze ‘leraren met een plus’ leren om met een kritische, wetenschappelijke blik te kijken naar complexe kwesties en veranderingen in het onderwijs.

Het programma

De Academische pabo aan de Marnix is een intensieve opleiding van drieënhalf jaar. Naast de vertrouwde vakken die je de kennis en tools bieden om voor de klas te staan, leer je veel over alle vak- en vormingsgebieden in het basisonderwijs, en over onderzoek doen en onderwijs ontwerpen. 

Daarnaast volg je een aantal vakken aan Universiteit Utrecht uit de pre-master Onderwijskunde, waaronder Methoden en statistiek, Onderwijspsychologie en Academisch schrijven. Na drieënhalf jaar heb je je diploma van de Academische pabo. Vervolgens kun je gedurende een half jaar het tweede deel van de pre-master Onderwijskunde halen aan de Universiteit Utrecht. Het eerste deel is opgenomen in de Academische pabo.

Research & Designateli​ers

In de Academische pabo werken we met zogeheten ‘Research & Designateliers’. Daarin combineren we verdiepend theoretisch of praktisch onderzoek met het ontwerpen van onderwijs. Ook zijn de reguliere vakken als pedagogiek, rekenen en taal in deze ateliers verwerkt. Ieder jaar bieden we andere R&D-ateliers aan waarin steeds een ander thema centraal staat. Zo kun je in het eerste jaar de volgende ateliers tegenkomen:

Kijken naar Kinderen

Je doet kennis op over ontwikkelingspsychologie, waarbij de ontwikkeling van het kind tussen 4 en 12 jaar oud centraal staat. Je voert een klein onderzoek uit om antwoord te krijgen op de vraag die jij interessant vindt. Je werkt daarbij met een handleiding en volgens vaste onderzoeksrichtlijnen. Je houdt interviews en observeert kinderen in de (eigen) onderwijspraktijk.

Reken- en wiskundeonderwijs: Wat werkt?

Je houdt je bezig met de complexe vraag hoe je goed reken- en wiskundeonderwijs geeft. Je kiest zelf een deelthema op het gebied van didactiek van het reken- en wiskundeonderwijs. En je voert samen met je projectgroep zowel literatuuronderzoek als empirisch onderzoek uit.
Didactiek van het reken- en wiskundeonderwijs staat centraal. Ook peer feedback, het participeren in groepswerk en rapportage van onderzoeksactiviteiten komen aan de orde.

Talentontwikkeling bij jonge kinderen

Je maakt kennis met Ontwikkelingsgericht Onderwijs; een good practice van het stimuleren van talenten bij jonge kinderen. Je leert om sámen met kinderen onderwijs te ontwerpen, door goed te observeren en interactie aan te gaan. Door deze aanpak krijg je oog voor het kind in zijn geheel, binnen de sociaal-culturele omgeving waarin hij of zij opgroeit.

VWO Academische Pabo

Portfolio

Net als studenten aan de reguliere pabo, houd jij als student aan de Academische pabo een portfolio bij. Vanaf de eerste studiedag tot aan je afstuderen. Je portfolio is een persoonlijke (digitale) map waarin je lesvoorbereidingen en uitslagen van toetsen kunt opslaan, maar ook bijvoorbeeld werkstukken van leerlingen. Zo kun je je leercurve in de drieënhalf jaar op de Marnix Academie goed volgen.

Stage

Praktijkervaring vinden we belangrijk, daarom bezoek je al vanaf het begin van je opleiding verschillende basisscholen. Zo ontdek je hoe gevarieerd het basisonderwijs is. Natuurlijk maak je ook kennis met je stageklas en ga je je eerste lessen geven. Maar je start ook meteen met onderzoek doen: met de nieuwste inzichten onderzoek je samen met je medestudenten en docenten hoe verschillend kinderen zijn en welke betekenis de eigenheid van ieder kind heeft. Want hoe meer je van kinderen begrijpt, hoe leuker het is om hen les te geven.

Je werkt tijdens je stage aan je onderwijsvaardigheden en aan de praktijkonderdelen van het Research & Designatelier. Je staat dus niet alleen voor de klas maar doet ook activiteiten vanuit het atelier, zoals bijvoorbeeld kinderen interviewen, observatie-onderzoek doen of een eigen lesontwerp testen. Ook bezoek je andere klassen binnen de school of loop je mee met de intern begeleider. Je loopt bij voorkeur stage op scholen waar onderzoeksgroepen van leraren actief zijn, zodat je een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek.

Tijdens de majorperiode loop je wekelijks twee dagen stage op een school, aangevuld met een aantal volledige stageweken.

Lees meer over je Stage Voltijd.

Studiereis buitenland

In het tweede jaar ga je op studiereis naar het buitenland. In het derde jaar volg je het internationale en Engelstalige Research & Designatelier Special Educational Needs. Je kunt ervoor kiezen dit atelier deels in het buitenland te volgen. 

Tijdens de hele opleiding wordt naast Nederlandstalige literatuur ook Engelstalige literatuur aangeboden.

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor de Academische pabo wanneer je vwo-werk- en denkniveau hebt. Dat betekent dat je in het bezit bent van een vwo-diploma. Heb je een havo-diploma, dan moet je door middel van een toets bewijzen dat je over het vereiste niveau beschikt. Voor iedereen geldt een intakeprocedure om na te gaan of je op je plek zult zijn op de Academische pabo.

Lees hier het interview met Academische pabo-student Bertine, waarin ze vertelt waarom zij voor deze opleiding koos.