Pabo Deeltijd » Stage

De praktijk speelt in alle studiejaren op de Marnix Academie een belangrijke rol. Daarom loop je gedurende je hele deeltijdopleiding 1 dag in de week stage. Je loopt 1 dag in de week stage op dinsdag of donderdag. De stage proberen we zoveel mogelijk te koppelen aan de woonplaats van de student. Ook vragen we je om in het 1e jaar 2 keer 2 aaneengesloten dagen voor de klas te staan, zodat je ervaart hoe dat is. Vanaf het 2e jaar komen daar 20 dagdelen stage bij. In de eerste 2 jaar geef je les aan kinderen in de boven- en onderbouw. Daarna, in de profileringsfase, kies je voor één bepaalde leeftijdsgroep.

Partners in Onderwijs en Ontwikkeling

Je opleiding vindt plaats op de Marnix Academie én op de basisschool waar je stage loopt. De academie vormt een partnerschap met ruim 350 basisscholen. Dankzij die nauwe samenwerking zijn de lijnen kort en kun je gemakkelijk met je vragen en dilemma’s terecht bij je begeleider binnen de basisschool, die ook op de Marnix Academie is opgeleid.