Pabo Deeltijd » Stage

De praktijk speelt in alle studiejaren op de Marnix Academie een belangrijke rol. Daarom loop je gedurende je hele deeltijdopleiding één dag in de week stage, op dinsdag of donderdag. De stage proberen we zoveel mogelijk te koppelen aan je woonplaats. Ook vragen we je om in het eerste jaar twee keer twee aaneengesloten dagen voor de klas te staan, zodat je ervaart hoe dat is. Vanaf het tweede jaar komen daar twintig dagdelen stage bij. In de eerste twee jaar geef je les aan kinderen in de boven- en onderbouw. Daarna, in de profileringsfase, kies je voor één bepaalde leeftijdsgroep.

Partnerschap met basisscholen

Je opleiding vindt plaats op de Marnix Academie én op de basisschool waar je stage loopt. De academie vormt namelijk een partnerschap met ruim 350 basisscholen. Dankzij die nauwe samenwerking zijn de lijnen kort en kun je gemakkelijk met je vragen en dilemma’s terecht bij je begeleider binnen de basisschool, die ook op de Marnix Academie is opgeleid.