Pabo Deeltijd » Praktische informatie » Informatie voor nieuwe studenten

Van harte welkom bij de Marnix Academie!

Je hebt je via Studielink aangemeld voor onze lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Voordat je echt kunt starten met je studie, is het van belang dat de inschrijving wordt voltooid. Op deze pagina's vind je een stappenplan om je inschrijving definitief te maken.

Behalve de voorwaarden voor inschrijving, vind je informatie over de kosten van de studie.

Een uitgebreide beschrijving van de studie, de gang van zaken en de rechten en plichten van studenten en de Marnix Academie vind je in de Studiegids, de Onderwijs- en examenregeling (OER), het studentenstatuut. Alle documenten die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten kan je op de Portal (ons intranet) bekijken wanneer je inloggegevens hebt ontvangen en je aan alle voorwaarden van inschrijving hebt voldaan.

 

 

Voorwaarden voor inschrijving

Je hebt je via Studielink aangemeld voor je studie aan de Marnix Academie in Utrecht. Voordat je als student kunt beginnen aan de pabo of de academische pabo, moet je inschrijving worden afgerond. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie daarvoor de checklist hieronder:

  • Je hebt voor 1 augustus een betalingsmachtiging ingevuld via Studielink*.
  • Als je diploma niet is geverifieerd in Studielink, stuur je voor 1 augustus de Marnix Academie een gewaarmerkte kopie** van je diploma en cijferlijst.
  • Als je identiteit niet is geverifieerd in Studielink, stuur je voor 1 augustus de Marnix Academie een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit moet een origineel zijn, dat niet ouder is dan 1 maart 2018.

Heb je landelijke toelatingstoetsen pabo gedaan? Kijk dan onderaan op deze pagina wat je met de cijferlijst moet doen.

* Als je ook bij een andere hogeschool of bij een universiteit studeert en daar collegegeld betaalt, lever dan een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in van die hogeschool of universiteit.

** Gewaarmerkt wil zeggen: een kopie van je diploma en cijferlijst met de originele stempel van de school. Indien dit niet mogelijk is, kun je van je originele diploma en cijferlijst bij de Studentenadministratie van de Marnix Academie een gewaarmerkte kopie laten maken. De Studentenadministratie is van week 30 tot en met 32 gesloten en vanaf 13 augustus 2018 weer geopend

Toelatingstoetsen

Klik hier voor meer informatie over de toelatingstoetsen.

Goed voorbereid van start

Begin jij goed voorbereid aan je studie? Zorg er dan voor dat je de juiste boeken in huis hebt. Maar wist je dat je je ook alvast kunt voorbereiden op de verplichte toetsen waar iedere pabostudent in Nederland in het eerste jaar mee te maken krijgt?

De rekentoets heeft een groep 8+/brugklas niveau. Je bereidt je hier zelfstandig op voor, bijvoorbeeld door een lesmethode uit groep 8 bij een basisschool op te halen en deze door te werken of door oefenmateriaal op internet te zoeken. Een boek dat wij kunnen adviseren is:

De taaltoets heeft het niveau van havo 3-4. Je kunt je op de Hogeschooltaaltoets voorbereiden door een digitaal oefenpakket aan te schaffen via Hogeschooltaal. Je kan via de site een licentie voor de hogeschooltaaltoets bestellen. Als je dit via de Marnix Academie aanschaft kost dit 30 euro (i.p.v. 50 euro).  Klik vervolgens op de button met het logo van de Marnix Academie. Nu kan je je persoonlijke gegevens invullen.

Je kunt je ook voorbereiden via lesmethodes uit groep 8, oefenmateriaal op internet of via het boek:  

  • ‘De taaltoets-pabo haal je zo’ van Hans de Weerdt - ISBN 978 90 469 0103 8.

Verplichte landelijke rekentoets

Net als iedere andere pabo-student moet jij slagen voor de verplichte landelijke rekentoets:
De rekentoets moet je in het eerste jaar halen. Voor deze toets heb je drie kansen. Heb je na de geboden kansen geen voldoende gehaald, dan krijg je een Bindend Studie Advies (BSA).

De start van het collegejaar

Start colleges

De college's starten in week 36.

Jaarplanning

De jaarplanning van 2019-2020 is nog niet opgesteld. Wanneer deze bekend is publiceren wij hem ook op onze site.

Jaarplanning

Bekijk hier alvast de jaarplanning 2018-2019 voor de deeltijdopleiding.

Boekenlijst

Deze informatie gaat nog over schooljaar 2018-2019

Download de boekenlijst hier

Het is belangrijk om de boekenlijst goed door te nemen, dan kom je later niet voor verrassingen te staan. De boekenlijst beschrijft de literatuur die wij gebruiken bij colleges en toetsen op de Marnix Academie. Veel van de boeken kun je in meerdere jaren van je opleiding gebruiken.

Boekhandel Rus
Als je de boeken wilt aanschaffen kan je zelf kiezen waar je dit doet. De Marnix Academie maakt al sinds jaren gebruik van de diensten van Service Boekhandel Rus. We leveren deze service omdat voor velen bestellen via Rus gemakkelijk is. Martin Rus voert de bestellingen vlot en plezierig uit. Ook krijg je 5% korting als je een studentenverklaring meestuurt, die je op de website van de boekhandel kunt vinden. Het boekenpakket van het Expertisecentrum Nederlands is alleen via boekhandel Rus verkrijgbaar. De boekenlijsten die nu op de website van Rus staan zijn nog verouderd.

Rus regelt zelf de financiële en administratieve afhandeling. Voor vragen: telefoonnummer 030 691 53 38 of e-mail info@serviceboekhandel.nl. Klik vooruitgebreide informatie over bestellen via Rus en het ophalen van de boeken.

NB. De prijzen op de boekenlijst worden onder voorbehoud vermeld en kunnen dus iets afwijken.

Je kan je boeken uiteraard ook ergens anders bestellen. Hierbij loop je wel het risico dat je de verkeerde druk of versie van een boek besteld.

Collegekaart en faciliteitenkaart

Als je studeert aan de Marnix Academie krijg je twee kaarten met het formaat van een bankpas: een collegekaart en een faciliteitenkaart.

Collegekaart

Als je aan alle voorwaarden voor inschrijving hebt voldaan, wordt er een collegekaart voor je aangemaakt. Vanaf het moment dat je de kaart in je bezit hebt, moet je de kaart op school altijd bij je hebben. Om aan onderwijs of tentamens deel te kunnen nemen, ben je verplicht je collegekaart te kunnen laten zien. Bij tentamens moet je daarnaast ook een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Bij toetsen en tentamens wordt naar de collegekaart gevraagd. Kun je deze niet laten zien, dan mag je de toets of tentamen niet maken.

De collegekaart is geldig gedurende het collegejaar.

Je collegekaart geeft ook recht op kortingen bij onder meer bioscopen en boekwinkels. Een overzicht met voordelen vind je op www.studentenvoordeel.nl.

Je ontvangt één keer per collegejaar een collegekaart. Mocht je als gevolg van verlies of diefstal een vervangende kaart nodig hebben, dan wordt daarvoor € 10,- in rekening gebracht.

Op de startdag maken we een foto van je voor je collegekaart. Deze foto wordt ook opgenomen in het registratiesysteem van de Studentenadministratie en in een foto-overzicht dat onder andere voor docenten beschikbaar is.

Faciliteitenkaart

In het gebouw van de Marnix Academie wordt niet met contact geld betaald. Behalve de collegekaart ontvang je daarom een faciliteitenkaart, die je gebruikt als betaalmiddel. Je rekent er bijvoorbeeld mee af als je wilt kopiëren of printen, of koffie of thee uit een automaat koopt. Ook als je apparatuur of boeken wilt lenen, heb je de kaart nodig. In de entreehal van de Marnix Academie is een oplaadpunt, waar je  door middel van een pintransactie een bedrag op je faciliteiten kaart kunt zetten.

Je ontvangt één keer in je studietijd een faciliteitenkaart. Mocht je als gevolg van verlies of diefstal een vervangende kaart nodig hebben, dan wordt daarvoor € 10,- in rekening gebracht.

Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt. Lees meer.

Nuttige adressen

Bezoekadres:
Marnix Academie 
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht

Postadres:
Marnix Academie
Postbus 85002
3508 AA Utrecht

Telefoon: 030 275 34 00
E-mail: info@marnixacademie.nl
www.marnixacademie.nl

Studentenbalie
Telefoon: 030 275 34 41
E-mail: studentenadm@hsmarnix.nl

Financiële administratie
Telefoon: 030 275 34 53
E-mail: finance@hsmarnix.nl

Decaan
Telefoon: 030 275 34 48
Mail de decaan

DUO
Telefoon: 050 599 77 55 (centraal nummer)
E-mail: vragen@duo.nl 
www.duo.nl
www.studielink.nl

Toch niet studeren?

De inschrijving geldt voor één collegejaar. Het collegegeld wordt voor één heel collegejaar betaald (in één keer of in termijnen).

Annuleren van de inschrijving

Als je toch besluit om niet te gaan studeren, moet je je vóór 1 september zelf uitschrijven via Studielink. De Studentenadministratie verwerkt je uitschrijving. Mocht je vragen hebben over het annuleren van je inschrijving, neem dan contact op met de Studentenadministratie.