Over Marnix » Bestuur en organisatie » Raad van Toezicht » Neven functies raad van toezicht

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

W. Janse (voorzitter)
Supervisor bij Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie
Eigenaar Identity, Religion, and Society: Wim Janse Consultancy
Lid Wetenschappelijke Adviesraad Socires
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest
Managing director Stichting European Academy on Religion and Society (EARS)
Lid dagelijks bestuur Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers (dagblad Trouw)

E. Vos (vice-voorzitter)
Lid Raad van Toezicht Spelenderwijs Utrecht
Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn te Ermelo

Lid Raad van Toezicht Kinderspeelzalen Harderwijk

J.H. van Oort
Lid Referendumkamer gemeente Castricum
Lid Rekenkamer Groene Hart 
Penningmeester Stichting fractieondersteuning ChristenUnie Utrecht
Penningmeester Nederlandse Panfluitvereniging
Lid Provinciale Staten Utrecht, fractie ChristenUnie

S.J. Pors
Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden
Lid Adviesraad HRM, VNO-NCW Rotterdam

H.P. Uniken Venema
Lid maatschappelijke adviesraad Tilburg University School of Social and Behavioural Science

A. F. E. Bergsma
-