Over Marnix » Bestuur en organisatie » Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Dhr. dr. G. Gerding (1957)
Voorzitter
Eerste benoeming: 2012
Functie: Voorzitter Raad van bestuur Gemiva-SVG
Expertisedomein: VG Sociaal beleid en arbeidsverhoudingen

Mw. drs. H.T. Krijtenburg (1969)
Vice-voorzitter
Eerste benoeming: 2016
Functie: -
Expertisedomein: Onderwijs en jeugd

Dhr. prof. dr. W. Janse (1956)
Eerste benoeming: 2017
Functie: Hoogleraar Religion and Public Policy Vrije Universiteit Amsterdam,
Expertisedomein: Levensbeschouwelijke identiteit

Mw. drs. A.P. Pastoor van der Wijst (1972)
Eerste benoeming: 2012 
Functie: Gemeenteraadslid gemeente Zeist
Expertisedomein: Algemeen bestuurlijk / politiek

Dhr. drs. E. Vos (1956)
Eerste benoeming: 2014
Functie: -
Expertisedomein: Financiën en Marketing
Lid auditcommissie

Dhr. drs. J.H. van Oort (1973)
Eerste benoeming: 2017
Functie: Eigenaar/bestuurder Jeroen van Oort advies b.v.
Expertisedomein: Bedrijfsvoering
Lid auditcommissie

Bekijk hier de nevenfuncties van de Raad van Toezicht
Bekijk hier het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht