Over Marnix » Bestuur en organisatie » College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) heeft de dagelijkse leiding van de Marnix Academie en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Het voeren van de dagelijkse leiding houdt onder meer in dat het CvB het beleid voor de Marnix vast stelt. Daarbij laat het zich adviseren door (vertegenwoordigers van) studenten en medewerkers, maar ook door mensen uit het werkveld. Studenten en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, die instemmings- en adviesrecht heeft.

Dat houdt niet in dat de initiatieven voor beleidsontwikkeling uitsluitend vanuit het College van Bestuur (of het management) komen. De Marnix Academie hecht vanuit de betrokkenheid van studenten en medewerkers juist waarde aan beleidsbijdragen van anderen. Het CvB bestaat uit Joke Snippe, voorzitter.

Bekijk het samenstellingsdocument van het CvB