Onderzoek » Lectoraten » Lectoraat Leren en Innoveren

Het lectoraat Leren en Innoveren doet onderzoek naar thema's die van belang zijn binnen het hoofdthema 'leren en innoveren' en is direct verbonden met de gelijknamige Master Leren en Innoveren (MLI). Het onderzoeksprogramma van het lectoraat wordt verricht door een kenniskring bestaande uit een Radiantvertegenwoordiging, aangevuld met externen en in samenwerking met het werkveld. Naast haar eigen onderzoeksprogramma  adviseert en faciliteert het lectoraat vernieuwing binnen de eigen instelling en in het verlengde daarvan de partneractiviteiten die verbetering van het onderwijs en de sector als geheel voor ogen hebben. Het lectoraat functioneert daarmee, naast onderzoekseenheid ook als kennisdrager binnen het Marnix Innovatiecentrum.

Het onderzoek

Het onderzoekprogramma richt zich op het eigen maken van innovatie in de brede zin van het woord. Het  laten landen van innovatie, duurzame borging en het ontwikkelen van een innovatieklimaat zijn daarin sleutelwoorden. Het programma zoekt aansluiting bij de  vastgestelde zichtlijnen van het onderzoekkader ‘Passend meesterschap’ van de Radiant hogescholencluster; bij de thema’s ‘diversiteit’ en ‘toekomstgericht onderwijs’; bij lopende vernieuwingspraktijken en bij de andere lectoraten van Radiant en Penta Nova.

Arienne van StaverenOver de lector

Arienne van Staveren is per 1 augustus 2018  benoemd als lector Leren en Innoveren aan de Marnix Academie in Utrecht. Op 26 september 2019 hield zij haar lectorale rede. De lector is ook academic director van de masteropleiding Leren en Innoveren. Arienne is in 2007 gepromoveerd op ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’. Sinds een aantal jaren is ze werkzaam in de master Leren en Innoveren als docent innovatie en daarnaast heeft zij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de herziening van het programma van de master. Het lesgeven in de masteropleiding blijft onderdeel van haar werk. Arienne was jaren bestuurder van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie. Het expertisecentrum heeft een eigen academische master. Eerder was ze ruim 10 jaar verbonden aan Sioo, interacademiaal centrum voor organisatie en veranderkunde.
 

De onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep is nog in ontwikkeling en zal bestaan uit een MLI Radiant-vertegenwoordiging en een aantal externe veranderkundigen. De onderzoeksgroep zal lopende het lectoraat in ontwikkeling blijven.

Onderwijs

Het lectoraat is gekoppeld aan de masteropleiding Leren en Innoveren. Met de Master Leren en Innoveren ontwikkelen studenten de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om een veranderings- of  innovatieproces in de school te starten en te begeleiden.

Samenwerking

Het lectoraat en de masteropleiding Leren en Innoveren zijn ontwikkeld door de Marnix Academie en hogescholen van het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Dit samenwerkingsverband van pabo's heeft onder meer als doelstelling om krachten te bundelen op het terrein van opleiding en onderzoek. De lector heeft haar kantoor op de Marnix Academie.

Eerder onderzoek en publicaties

 • Actieonderzoek Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ( vanaf 2017- 2019) in opdracht van Surplus en Sensire (van Staveren, LESI)
 • Prezo Care, ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsaudit langdurige zorg, vanaf 2017, in opdracht van Perspekt (van Staveren, Sensework)
 • Ex durante evaluatieonderzoek O, Verlorene waar zijt gij (2018), vroegsignalering verwarde daklozen in opdracht van Stichting Onderdak (van Staveren, LESI)
 • Ex post Evaluatieonderzoek Na in Voor zorg (2017) in opdracht van Vilans (van Staveren, Verwey, Bosboom, Smid/ Sioo)
 • Verkennend onderzoek werkpraktijk Schoolleiders in het Primair Onderwijs (2013-2014) (Van Staveren, Runia, PO-raad/ LESI)
 • Verkennend onderzoek werkpraktijk Schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs (2015) (Van Staveren, VO-Raad/ LESI)
 • Verkennend onderzoek naar kwaliteitsbewustzijn en externe verantwoording in de langdurige zorg (2014-2015) (in opdracht van ActiZ /LESI) (Van Staveren, Runia)
 • Begeleiding onderzoeksprogramma verantwoording in de zorg  (2013-2015) (Van Staveren, Runia, ActiZ/LESI)
 • Actieonderzoek verbetering samenwerking in de keten jeugd, veiligheid en zorg (2008 2009) (Boonstra, Van Staveren)
 • Actieonderzoek Voorbeeldige Jeugdzorg, Jeugdformaat (2010-2012) (Boonstra, Van Staveren)
 • QuickScan /Verkenning Kinderen in het veiligheidsdomein in de kop van Noord-Holland (2014) (Van Staveren, Vermaak) 
 • Promotieonderzoek naar leren samenwerken bij veranderen en innoveren (2002-2007) (van Staveren)
 • Vierde Generatie Onderzoek naar werkwijzen van systeeminnovatie bij EZ / Innovatie Voedsel en Natuur (2005-2007) (Grin, Van Staveren)
 • Artikel in M&O: Creativiteit en Macht, Wolters Kluwer (2012) (Van Staveren, A.)    

Contact

Wil je meer weten over het lectoraat Leren en Innoveren? Neem dan contact op met Arienne van Staveren: a.vanstaveren@hsmarnix.nl