Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Versterking samenwerking » Startende leerkrachten

Starter, goed gestart!

“Hoe kunnen we startende leerkrachten binnen de scholen zo goed mogelijk begeleiden en vroegtijdige uitstroom voorkomen?”

Waarom dit thema? 

Om de hoge uitstroom van startende leerkrachten uit het onderwijs te voorkomen en om een doorlopende leerlijn te creëren van opleiding naar werkveld (Meijerink, 2012), is er in samenwerking met partnerbesturen een projectgroep gestart. Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen van een aanpak voor startende leerkrachten, bestuur en directie. 

Tot nu toe ontdekt

Uit de literatuur en onderzoek onder starters blijkt dat:

 • De begeleiding aan starters op verschillende wijze wordt vorm gegeven 
 • Starters verschillen in behoefte aan begeleiding
 • Alle starters graag een vorm van begeleiding willen hebben 
 • Er sprake is van een aantal 'gouden condities' waaraan een begeleidingsprogramma zou moeten voldoen


Wat werkt in begeleiding?

 • De combinatie van een vast aanspreekpunt in de school (mentor) voor praktische vragen en een begeleider (coach) die begeleid bij het werken aan afgesproken leerdoelen. 
 • De starter wordt opgenomen in de reguliere cyclus functioneren en beoordelen, waarbij er een duidelijk onderscheid is tussen ontwikkelingsgerichte doelen en beoordelen. 
 • Taken en rollen van de begeleiders worden bij aanvang besproken en afgestemd.
 • De starter wordt door het hele team als een gelijkwaardige collega beschouwd. 
 • De starter wordt ervaren als een collega die het team versterkt, o.a. door het inbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden. 
 • De starter krijgt de gelegenheid om zich adequaat en kortdurend te scholen op voor hem/haar belangrijke thema’s. 
 • De uitwerking van de 'gouden condities' zijn gebundeld in twee kwaliteitskaarten. Hieronder lees je daar meer over.  

Wat het project biedt 

Er zijn verschillende materialen ontwikkeld, die kunnen ondersteunen bij het begeleiden van startende leerkrachten op partnerscholen, namelijk:

Kwaliteitskaarten

 • Kwaliteitskaart voor schoolleiders; gebaseerd op de gouden condities met in de bijlage de verantwoordelijkheden en taken van directie, starter en begeleidende functies binnen de school
 • Kwaliteitskaart voor coaches; gebaseerd op ‘wat werkt’ vanuit literatuurstudie en interviewgegevens binnen dit project
 • Kwaliteitskaart voor startende leerkrachten; gebaseerd op ‘wat werkt’ vanuit literatuurstudie en interviewgegevens binnen dit project
 • Kwaliteitskaart voor mentor; gebaseerd op ‘wat werkt’ vanuit literatuurstudie en interviewgegevens binnen dit project
 • Kwaliteitskaart voor bestuur; gebaseerd op ‘wat werkt’ vanuit literatuurstudie en interviewgegevens binnen dit project

Che​cklists

 • Checklist startgesprek; een checklist om het startgesprek goed voor te bereiden
 • Checklist startpakket; een checklist om na te gaan of alle relevante documenten opgenomen zijn in het startpakket

Overig

 • Aanbod Masterclasses Young Professionals van het Marnix Onderwijscentrum; speciaal samengestelde trainingen voor starters, gebaseerd op literatuurstudie en interviewgegevens binnen dit project
 • Een informatieve PowerPoint met resultaten uit het onderzoek

Het materiaal dat we hier plaatsen is ontwikkeld voor de pilotfase en zal na het studiejaar 2015-2016 worden bijgesteld op basis van verder onderzoek en evaluaties. De definitieve versies van dit materiaal wordt verwacht in juni 2016.

Meer informatie 

Voor de materialen en meer informatie ga je naar Sharepoint. Hier kom je door met je ico-inlognaam en -wachtwoord in te loggen op de Portal van de Marnix Academie. Vervolgens klik je linksboven op ‘Samenwerken’. Je bent nu in de digitale omgeving Sharepoint. Kies hier de map ‘Versterking samenwerking’. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de projectleden. De leden van deze projectgroep zijn:
Anne-Marie van der Horst (Marnix Academie, MOC) - a.vdhorst@hsmarnix.nl 
Martine van Schaik (Marnix Academie, MOC) - m.vanschaik@hsmarnix.nl
Loes Buis (Onderwijsgroep Amstelland) - Ton Slinger (KSU) - Annefieke Prins (PCOU) - Elma Snabelie (Fluenta) - Patricia van Keulen (Marnix Academie) - Martin Hunziker (Marnix Academie)