Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Versterking samenwerking » Sociale veiligheid

Waarom dit thema?

Op dit moment is er landelijk veel aandacht voor sociale veiligheid op school. Ook bij lerarenopleidingen verdient dit onderwerp blijvende aandacht. Stichting School & Veiligheid heeft onlangs in samenwerking met het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) en het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF) een richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid voor pabo's opgesteld om studenten goed toe te rusten als toekomstig leraar. Studenten, leraren in het basisonderwijs én opleiders vinden het vooral belangrijk om met elkaar te onderzoeken hoe deze competenties in de schoolpraktijk kunnen worden geleerd en versterkt.

Beste Pabo van Utrecht

Tot nu toe ontdekt

In de literatuur wordt er de nadruk op gelegd dat werken aan sociale veiligheid meer is dan de implementatie van een programma. Aandacht voor groepsprocessen, de rol van de leerkracht en samenwerken met ouders en partners in een wijk, dragen bij aan vergroting van sociale veiligheid in en rond de school. De scholen in ons oriënterend onderzoek rekenen het allemaal tot hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige school. Het omgaan met cyberpesten vinden veel scholen complex, omdat het vaak gaat om ongrijpbaar gedrag dat plaats vindt buiten schooltijd.

Belangrijk voor sociale veiligheid in de school is …

  • Dat er binnen alle lagen van de school een sociaal veilig klimaat heerst, dus zowel op het niveau van het lerarenteam als in de groepen
  • Dat iedere medewerker zich er van bewust is dat hij of zij deel uitmaakt van de groepsdynamiek en dat leraren voor de groep een modelrol hebben
  • Dat wat buiten de school plaats vindt ook zijn weerslag heeft op het klimaat binnen de school.

Wat het project biedt

Graag willen we je uitnodigen om mee te werken aan een onderzoek op welke manier leerkrachtvaardigheden bijdragen aan sociale veiligheid. Dit onderzoek houdt het volgende in:

  • In januari 2016 neem je onder je leerlingen een monitor m.b.t sociale veiligheid af. Het afnemen van een dergelijke monitor is met ingang van 1 augustus 2016 een jaarlijkse verplichting. Iedere school is vrij om een monitor naar eigen keuze te gebruiken.
  • Uiterlijk 31 januari 2016 stuur je ons de resultaten van de monitor toe.
  • Naar aanleiding van deze resultaten willen wij in februari 2016 graag verdiepende gesprekken voeren met leerkrachten en (waar mogelijk) studenten. In dit gesprek reflecteren we op de manier waarop je als leerkracht/student al een sociaal veilige klas hebt kunnen neerzetten, wat je nog zou willen versterken en welke leerkrachtvaardigheden je hierbij nodig hebt.
  • Aan dit gesprek wordt nog een vervolggesprek gekoppeld om terug te blikken op wat het gesprek heeft opgeleverd.

Het onderzoek moet ertoe leiden dat we beter inzicht krijgen in wat leerkrachten in de dagelijkse praktijk aan vaardigheden inzetten om een sociaal veilig klimaat te realiseren en hoe we studenten binnen de scholen beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling van deze vaardigheden.

Meer informatie

Voor de materialen en meer informatie ga je naar Sharepoint. Hier kom je door met je ico-inlognaam en -wachtwoord in te loggen op de Portal van de Marnix Academie. Vervolgens klik je linksboven op ‘Samenwerken’. Je bent nu in de digitale omgeving Sharepoint. Kies hier de map ‘Versterking samenwerking’. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke Tjallem m.tjallema@hsmarnix.nl