Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Versterking samenwerking » Ouders en leraren

Waarom dit thema?

Lerarenopleidingen besteden weinig aandacht aan het leren samenwerken met ouders. Dat is jammer, want goede samenwerking met ouders is nodig voor goed onderwijs. Studenten, leraren én opleiders zien het belang van het onderwerp voor de lerarenopleiding.

Tot nu toe ontdekt

De mogelijkheden voor studenten om te leren samenwerken met ouders liggen in de school voor het oprapen. Maar: ze blijven vaak onbenut.

Samenwerken met ouders kan gaan over het leren, het gedrag of de opvoeding van het kind. Vooral samenwerken aan opvoeding vinden leraren lastig.

Prettig samenwerken met ouders kenmerkt zich door…

  • een goede relatie (betrokkenheid bij elkaar, verantwoordelijkheid geven en nemen, sensitiviteit en responsiviteit)
  • een goed samenwerkingsproces (je informeren, argumenten uitwisselen, samen komen tot de beste aanpak)

Wat het project biedt

Toolkit Student: een reeks tools, die studenten kunnen gebruiken om te werken aan hun competenties voor het samenwerken met ouders. Voor elk leerjaar van de student zijn verschillende tools en daarnaast wordt achtergrondinformatie geboden over het samenwerken met ouders. Elke tool bestaat uit:

  • Een beschrijving van de oefensituatie (bijv. bijwonen ouderavond, interview met een ouder…)
  • Tips, die de student helpen in de oefensituatie (bijv. kijkkader, voorbeeldvragen …)
  • Een paar reflectievragen, die aan de orde kunnen komen in het nagesprek met de mentor

Toolkit Team: Een werkwijze, die leraren helpt om hun eigen samenwerking met ouders onder de loep te nemen en op een onderzoekende manier te verbeteren. De werkwijze bestaat uit drie reflectiebijeenkomsten van anderhalf uur voor een groepje van drie collega’s. De werkwijze levert inzicht op in de praktijken van samenwerken met ouders in de school. Naast het reflectie-instrument worden ook achtergrondinformatie, ervaringsverhalen en literatuurtips geboden in de Toolkit Team.

De ontwikkelde producten worden op dit moment uitgeprobeerd. In het schooljaar 2016-2017 kunnen alle scholen uit het partnerschap de instrumenten gebruiken. Ook dan is er nog ruimte voor bijstelling.

Meer informatie

Voor de materialen en meer informatie ga je naar Sharepoint. Hier kom je door met je ico-inlognaam en -wachtwoord in te loggen op de Portal van de Marnix Academie. Vervolgens klik je linksboven op ‘Samenwerken’. Je bent nu in de digitale omgeving Sharepoint. Kies hier de map ‘Versterking samenwerking’. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met m.stroetinga@hsmarnix.nl