Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Versterking samenwerking

Realiseren van een veilig sociaal klimaat in je klas? Prettig samenwerken met ouders van je leerlingen? Goed benutten van gegevens over leerresultaten van je leerlingen? Je moet het allemaal maar kunnen als leraar!

De Marnix Academie en haar partnerscholen willen het samen opleiden van leraren verbeteren met het project ‘Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen’. De focus ligt op deze actuele thema’s: 

Deze digitale omgeving is bedoeld voor leraren en docenten in het partnerschap van de Marnix Academie. De thema-pagina’s bieden actuele informatie.

De partnerscholen van de Marnix Academie gaan met één of meerdere thema’s aan de slag. Inhoudelijke informatie over thema’s en de bijbehorende toolkits is te vinden in Sharepoint. Log met je ico-inlognaam en –wachtwoord in op de Portal van de Marnix Academie. Klik linksboven op ‘Samenwerken’. Kies vervolgens in Sharepoint de map ‘Versterking Samenwerking’. Achter de knop ‘Thema’s en toolkits’ zijn per thema de desbetreffende toolkits te vinden. 

Samen versterken we de lerarenopleiding!