Onderzoek » Promovendi

Er zijn momenteel twee promovendi op de Marnix Academie: Barbara de Kort en Mirjam Stroetinga
Een promovendus is iemand die uitzicht heeft op een promotie tot de academische graad van doctor.

Lisette Uiterwijk-Luijk is onlangs gepromoveerd.