Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

De subsidie voor een pilot werkplaats onderwijsonderzoek is toegekend. Dit is een samenwerking tussen drie grote Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs (KSU, PCOU en SPO Utrecht), de Utrechtse hogescholen met een lerarenopleiding voor primair onderwijs (Hogeschool Utrecht, Marnix Academie), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek.

In Utrecht bestaat al jaren  een  praktijk van samenwerking onder de  gezamenlijke regie van de stuurgroep van de Utrechtse Onderwijsagenda waarbij de voorgestelde werkplaats onderwijsonderzoek wordt aangehaakt. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) moet een structurele, duurzame verbinding leggen tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten. Doel van de samenwerking binnen dit netwerk is de ontwikkeling van een onderzoekscultuur die eraan moet bijdragen dat leerkrachten meer “evidence informed” gaan handelen waarvan positieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs worden verwacht.

WOU-teams

De Marnix Academie participeert van 2018 tot 2020 in de volgende WOU-teams:

  • Hoe kan OBS Tuindorp educatief partnerschap goed vormgeven en implementeren?
  • De Kleine Vliegenier: Ouderbetrokkenheid versterken ten behoeve/in directe relatie met de leerresultaten
  • Van Asch van Wijckschool: Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig om de executieve functies ‘volgehouden- en uitgestelde aandacht’ te ontwikkelen bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar?

Andere onderzoeksgroepen

  • De Pijler en de Beatrixschool: Onderzoek naar nieuwe organisatievormen
  • Ontwikkel-/onderzoeksgroep nieuw op te zetten school in Haarrijn