Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

De subsidie voor een pilot werkplaats onderwijsonderzoek is toegekend. Dit is een samenwerking tussen drie grote Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs (KSU, PCOU en SPO Utrecht), de Utrechtse hogescholen met een lerarenopleiding voor primair onderwijs (Hogeschool Utrecht, Marnix Academie), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek.

In Utrecht bestaat al jaren  een  praktijk van samenwerking onder de  gezamenlijke regie van de stuurgroep van de Utrechtse Onderwijsagenda waarbij de voorgestelde werkplaats onderwijsonderzoek wordt aangehaakt. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) moet een structurele, duurzame verbinding leggen tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten. Doel van de samenwerking binnen dit netwerk is de ontwikkeling van een onderzoekscultuur die eraan moet bijdragen dat leerkrachten meer “evidence informed” gaan handelen waarvan positieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs worden verwacht.