Onderzoek » Marnix Innovatiecentrum

 

Het Marnix Innovatiecentrum, MIC, is een ‘centre of expertise voor leren en onderwijzen in de 21e eeuw’. Het centrum gaat ervan uit dat het doen van onderzoek geen doel op zich is, maar altijd middel is om tot duurzaam kwalitatief goed onderwijs en innovatie te komen. De grove kaders van onderzoek zijn de volgende:

  • Het onderwerp van onderzoek heeft betrekking op het leren en onderwijzen in de 21e eeuw;
  • Er wordt gewerkt in de ‘gouden’ driehoek beroepspraktijk  – opleidingspraktijk – kenniscentrum/onderzoek;
  • De onderzoeksvraag is altijd uit de praktijk (beroeps- of opleidingspraktijk) afkomstig;
  • De (vermoedelijke / mogelijke) opbrengst van het onderzoek moet bijdragen aan innovatie van de onderwijspraktijk;
  • Er is een voorkeur voor praktijknabij ‘experimenteel’ ontwerponderzoek.

Lectoren die deel uitmaken van het MIC: Stella van der Wal-Maris, lector Toekomstgericht Onderwijs en Arienne van Staveren, lector Leren en Innoveren.