Onderzoek » Marnix Innovatiecentrum

 

Het Marnix Innovatiecentrum, MIC, is een ‘centre of expertise voor leren en onderwijzen in de 21e eeuw’. Het centrum gaat ervan uit dat het doen van onderzoek geen doel op zich is, maar altijd middel is om tot duurzaam kwalitatief goed onderwijs en innovatie te komen. De grove kaders van onderzoek zijn de volgende:

  • Het onderwerp van onderzoek heeft betrekking op het leren en onderwijzen in de 21e eeuw;
  • Er wordt gewerkt in de ‘gouden’ driehoek beroepspraktijk  – opleidingspraktijk – kenniscentrum/onderzoek;
  • De onderzoeksvraag is altijd uit de praktijk (beroeps- of opleidingspraktijk) afkomstig;
  • De (vermoedelijke / mogelijke) opbrengst van het onderzoek moet bijdragen aan innovatie van de onderwijspraktijk;
  • Er is een voorkeur voor praktijknabij ‘experimenteel’ ontwerponderzoek.

R&D-groepen

Dit collegejaar zijn negen Research & Designgroepen van start gegaan (1 - 5 gaat door met hun onderzoek gestart in 2015-2016, 6-10 zijn nieuwe R&D groepen). In een R&D groep werken leraren basisonderwijs, studenten, docentonderzoekers en een senior onderzoeker samen aan een onderzoeksvraag uit de praktijk.

1.        Flow in leren bij studenten tijdens praktijkleren: De Schakel en De Hoeksteen in Leersum. Lees het onderzoeksverslag van 2015-2016.
2.        Flow stimulerend onderwijs: De Schakel en De Hoeksteen in Leersum
3.        Eigenaarschap van leren bij leerlingen: Het Drieluik in Almere
4.        Betekenisvol schrijven: De Buitenburcht in Almere
5.        Leervoorkeuren en differentiëren in opleiden: Marnix Academie
6.        Rijke leeromgeving bij taalontwikkeling van jonge kinderen: Da Costa in Hilversum
7.        Eigenaarschap bij leren op het terrein van wereldoriëntatie: De Wegwijzer in Wijk bij Duurstede
8.        Leerkrachtvaardigheden bij differentëren: Op de Groene Alm in Utrecht
9.        Social entrepreneurship

Perspectief

We hopen dat het MIC een bruisend en erkend centrum voor  onderwijsonderzoek en –innovatie wordt. Dat basisscholen de weg weten te vinden naar het MIC met hun onderzoeksvragen op het gebied van het leren en onderwijzen in de 21e eeuw. Dat scholen en opleidingen ruimte bieden voor experiment en onderzoek, onder de conditie dat er kennis gegenereerd wordt die werkt en waarmee men wil werken.

Vragen?

Heb je vragen of wil je ook een R&D groep op je school? Mail naar mic@hsmarnix.nl