Onderzoek » Lectoraten » Leiderschap in het onderwijs

Het belang van leiderschap in het onderwijs is internationaal sterk toegenomen. Schoolleiders krijgen meer verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit van hun school. Bovendien ontstaat binnen scholen steeds meer behoefte aan onderzoeksgegevens die aangeven ‘wat werkt en wat niet werkt’. De vraag naar ‘evidence based’ werken neemt toe. Dit vraagt om nieuwe vormen van leiderschap. Het lectoraat Leiderschap in het onderwijs zal daaraan een sterke impuls geven.  

Het lectoraat is onderdeel van Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap.
Lees meer informatie over het lectoraat op www.pentanova.nl

Onderzoek

De opdracht van de lector is het verrichten, stimuleren en bevorderen van onderzoek naar de ontwikkeling van onderzoeksmatig leiderschap in scholen. Dit gebeurt onder andere door leiding te geven aan een kenniskring bestaande uit onderzoekers, professionals en schoolleiders, die onderzoeksvragen aandragen vanuit hun praktijk.

Daarnaast houdt de lector zich, samen met de vijf Penta Nova hogescholen, bezig met het verder ontwikkelen van de Master Educational Leadership ten behoeve van schoolleiders PO, VO en BVE, en levert ze een bijdrage aan de bestaande opleidingen binnen Penta Nova

Master

Het lectoraat is gekoppeld aan de Master Educational Leadership. Deze masteropleiding is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen. De master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om studenten op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider. Studenten leren het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten. Centraal in de opleiding staat de onderzoekende schoolleider die leiding kan geven aan een school met een onderzoeksmatige cultuur.

Advies

Het lectoraat adviseert de samenwerkende hogescholen, waaronder de Marnix Academie, over de manier waarop onderzoeksresultaten hun doorwerking kunnen krijgen in de curricula en in de organisatie en cultuur van de betrokken hogescholen.Inge Andersen

Over de lector

Dr. Inge Andersen is lector ‘waardegericht leiderschap’. Zij is eveneens academic director van de master Educational Leadership. Eerder werkte ze als onderzoeker, opleider en adviseur bij diverse organisaties. Samen met dr. Meta Krüger heeft ze het beroepsprofiel ontwikkeld voor het schoolleidersregister. In 1996 promoveerde ze op Teacher isolation in primary schools

Over de associate lector

Dr. Lisette Uiterwijk is als associate lector verbonden aan het lectoraat en is tevens opleidingscoördinator van de master Educational Leadership. Daarnaast is zij senior onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijscentrum en kennismakelaar bij de NRO Kennisrotonde, het online loket voor beantwoording van vragen uit het onderwijs naar kennis uit onderzoek. In 2017 promoveerde zij op het onderwerp Onderzoeksmatig leiden en leren in het basisonderwijs.

Lisette Uiterwijk