Onderzoek » Lectoraten » Leiderschap in het onderwijs

Het belang van leiderschap in het onderwijs is internationaal sterk toegenomen. Schoolleiders krijgen meer verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit van hun school. Bovendien ontstaat binnen scholen steeds meer behoefte aan onderzoeksgegevens die aangeven ‘wat werkt en wat niet werkt’. De vraag naar ‘evidence based’ werken neemt toe. Dit vraagt om nieuwe vormen van leiderschap. Het lectoraat Leiderschap in het onderwijs zal daaraan een sterke impuls geven.  

Het lectoraat is onderdeel van Penta Nova, Academie voor Schoolmanagement.
Lees meer informatie over het lectoraat op www.pentanova.nl

Onderzoek

De opdracht van de lector is het verrichten, stimuleren en bevorderen van onderzoek naar de ontwikkeling van onderzoeksmatig leiderschap in scholen. Dit gebeurt onder andere door leiding te geven aan een kenniskring bestaande uit onderzoekers, professionals en schoolleiders, die onderzoeksvragen aandragen vanuit hun praktijk.

Daarnaast houdt de lector zich, samen met de vijf Penta Nova hogescholen, bezig met het verder ontwikkelen van de Master Educational Leadership ten behoeve van schoolleiders PO, VO en BVE, en levert ze een bijdrage aan de bestaande opleidingen binnen Penta Nova

Advies

Het lectoraat adviseert de samenwerkende hogescholen, waaronder de Marnix Academie, over de manier waarop onderzoeksresultaten hun doorwerking kunnen krijgen in de curricula en in de organisatie en cultuur van de betrokken hogescholen.