Onderzoek » Lectoraten

De Marnix Academie is een kennisinstelling die zelf kennis ontwikkelt en deze deelt met anderen. Lectoraten en kenniskringen leveren daar een belangrijke bijdrage aan. In samenwerking met basisscholen wordt ontwikkelingsgericht onderzoek gedaan op thema’s die voor de Marnix Academie van betekenis zijn.

Wat is een lectoraat?

Een lector is een expert in een bepaald vakgebied. De lectoren van de Marnix Academie zetten hun kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. In wisselwerking met de praktijk ontwikkelt het lectoraat kennis die praktisch toepasbaar is. De lector(en) werkt/werken samen met een kenniskring bestaande uit docenten en externe experts. Studenten worden dikwijls bij deze onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten of onderzoeken die ze in het kader van het onderwijsprogramma uitvoeren.

Onze lectoraten

De Marnix Academie heeft drie lectoraten:

  • Leren en Innoveren
  • Leiderschap in het onderwijs
  • Toekomstgericht onderwijs