Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Teacher leader » Literatuur

Voor het opstellen het projectplan zijn een flink aantal bronnen geraadpleegd. Ben je geïnteresseerd? Hieronder vind je een selectie.

  • Akkerman, S., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational Research, 81(2), 132-169.
  • Andriessen, D. (2014, april 10). Praktisch relevant én methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het HBO. Lectorale rede. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
  • Bakx, A. Bakker, A., & Bijaard, D. (2014). Promotieonderzoek door docenten om de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te verkleinen. Pedagogische Studiën, 91(3), 150 -168.
  • Castelijns, J., & Berg, B. van den (eds.) (2014). Een leraar blijf je altijd. Verhalen van leraren over persoonlijk meesterschap. Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.
  • Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14, 133-156.
  • HBO-raad (2008). Kwaliteitszorg van onderzoek; een handreiking aan hogescholen. Den Haag: HBO-raad.
  • Hoencamp, M., & De Muynck, B. (in voorbereiding). Normatieve professionaliteit in de professionele leergemeenschap. Gouda: Driestar Hogeschool.
  • Miedema, W., & Stam, M. (2008). Leren van innoveren: Wat en hoe leren docenten van het innoveren van het eigen onderwijs. [Learning from innovating: what and how do teachers learn by innovating their teaching]. Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
  • Snoek, M. (2014). Developing teacher leadership and its impact on schools. PhD Thesis. Amsterdam: University of Amsterdam.