Onderzoek » Onderzoeksprojecten » Teacher leader

De beleving van teacher leaders van hun rol als bruggenbouwer tussen theorie en praktijk

Waar gaat dit project over?

Teacher leaders zijn bruggenbouwers in het initiëren en leiding geven aan onderwijsinnovaties in de eigen schoolorganisatie. Maar hoe gaat het vervullen van deze rol teacher leaders af? Wat draagt hieraan bij of werkt juist belemmerend? En hoe beleven zij de rol van teacher leader? Daar gaat dit project over.

Wat is het doel?

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in welke factoren volgens alumni van de masteropleiding Leren en Innoveren helpen om de rol van teacher leader te vervullen en welke factoren hierin belemmerend zijn. Ook zal nader inzicht worden verkregen in hoe teacher leaders hun rol als bruggenbouwer beleven.

MLI-studenten en -alumni staan in hun nieuwe rol als teacher leader voor vele uitdagingen (cf. Snoek, 2014)

Zo noemt een student dat: “[…] door de directeurswisselingen van de laatste twee jaar er geen nieuwe, schoolbrede initiatieven worden beloond. De hoge werkdruk die collega´s ervaren zorgt ervoor dat de algemene sfeer er één is van nu even niet” (persoonlijke communicatie, 2015).

Een alumnus noemt dat: “[…] er weinig tot geen masters in onze organisatie werken en de uitdaging is voor mij om toch verder te groeien ook al is er gebrek aan sparringpartners. Ik voel me vaak tussen het team en het MT staan” (persoonlijke communicatie, 2015).

Meediscussiëren?

Ben je teacher leader (in opleiding)? Wil je meediscussiëren? Dat kan via onze Facebook-pagina.

 

 


 

 

Dit project is mede tot stand gekomen door het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Door onderzoek, ondersteuning en debat inspireert CEPM leraren en andere belanghebbenden de ontwikkeling van vakmanschap in het onderwijs en jeugdzorg.