Masters » Vitaliteit & Professionaliteit

Help het potentieel van je collega’s zo goed mogelijk te benutten

Het potentieel van mensen in de school is het kapitaal van de organisatie. We zien dit potentieel graag tot bloei komen. De afgelopen jaren zijn we ons steeds meer gaan realiseren dat dit om gerichte aandacht vraagt, omdat de eerste focus in de school uitgaat naar het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. En soms vergeten we daardoor dat het focussen op het welbevinden en de loopbaanontwikkeling van de leraren minstens zo belangrijk is. Zij zijn immers degenen die het verschil maken in de school.

Tijd voor werkgeluk in de school
In de Master Vitaliteit & Professionaliteit leiden we op tot vitaliteits- en professionaliteitsdeskundigen in school. Als vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige ben je gesprekspartner van leraren en schoolleiding op het gebied van vitaliteits- en professionaliteitsvraagstukken in de school. In de benadering van deze vraagstukken stimuleer je collega's om de verbinding te onderzoeken tussen (1) wie ze zijn, (2) het werk dat ze doen en (3) de complexiteit van de context waarbinnen ze dat werk doen. De opbrengsten hiervan benut jij als deskundige onder andere om de schoolleiding te adviseren over aanpakken die moeten leiden tot meer vitaliteit onder collega's bij het uitvoeren van hun professie. Bovendien ontwikkel je in overleg met de schoolleiding op methodische en veranderkundig onderbouwde wijze vitaliteitsstimulerende en professionaliteitsgerichte interventies. Bij de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van deze interventies werk je samen met de schoolleiding en andere professionals verbonden aan de schoolorganisatie. 

Werk aan vitaliteit in je eigen schoolomgeving.
Praktische informatie:
-    Tweejarige hbo-masteropleiding
-    Start onder voorbehoud in september 2021 (bij verlening accreditatie NVAO)

Doelgroep:
-    leraren met minimaal vijf jaar werkervaring in het onderwijs en
-    een coördinerende rol in school

Voorlichting
-    Data voor het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten volgen binnenkort op deze website.

Vragen?
-    Voor vragen kun je contact opnemen via het volgende e-mailadres: mvp@hsmarnix.nl