Masters » Vitaliteit & Professionalisering

Ben je ook zo geboeid door het ondersteunen van startende leerkrachten? Houd je van coaching en vraag je je af wat de betekenis is van werkgeluk voor je collega's in het basisonderwijs?

Dan is de master Vitaliteit en Professionalisering echt wat voor jou!

Doel
Het doel van hbo-master Vitaliteit & Professionalisering is het beter benutten van het potentieel van het onderwijsgevend personeel in de basisschool en het ondersteunen van startende en ervaren leraren en zij-instromers. Je draagt bovendien bij aan hun werkgeluk om zo uitval in het onderwijs te reduceren. Ingegeven door het grote lerarentekort en uitstroming onder starters is de ontwikkeling van de master Vitaliteit & Professionalisering sterk gevoed vanuit de beroepspraktijk.

Praktische informatie

 • Tweejarige professionele hbo-masteropleiding
 • Start onder voorbehoud in januari 2021 (accreditatie is aangevraagd bij de NVAO en is naar verwachting verleend bij start van de opleiding)

Doelgroep

De Master Vitaliteit & Professionalisering biedt de student verbreding en specialisatie binnen het eigen beroep. De toelatingseisen zijn:

 1. De kandidaat heeft een afgeronde BA of MA opleiding;
 2. De kandidaat is werkzaam in het onderwijs.
 3. De intakeprocedure is positief afgerond.

Het hebben van een lesbevoegdheid is geen toelatingseis. Daarmee is deze master ook toegankelijk voor bijvoorbeeld orthopedagogen of voor P&O-ers.

V&P-deskundige

Met het volgen van de master Vitaliteit & Professionalisering wordt je opgeleid tot vitaliteit & professionaliseringsdeskundige in school. De eindkwalificaties van de master zijn beschreven in vier verschillende rollen die je als Vitaliteits & Professionaliseringsdeskundige gaat vervullen:

 1. Strategisch partner: de competentie om een stevige en integere gesprekspartner te zijn voor het management op het gebied van vitaliteits- en professionaliseringsvraagstukken. 
 2. Change agent: de competentie om 
 • (a) V&P-vraagstukken te herkennen en in hun context te duiden, 
 • (b) keuzes te maken voor een veranderaanpak die past bij de vraag en de context, en 
 • (c) in de praktijk die aanpak tot uitvoering weten te brengen. 
 1. Inzetbaarheids- en professionaliseringsdeskundige: de competentie om innovaties rond vitaliteit en professionalisering als leerproces in te richten gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers (i.c., leraren).
 2. Onderzoeker: de competentie om methodisch, gestructureerd, onderbouwd en kritisch aan vitaliteits- en professionaliseringsvraagstukken te werken, en op zoek te gaan naar bestaande inzichten vanuit de praktijk en de literatuur.

Programma
Op basis van de eindkwalificaties is een programma samengesteld dat bestaat uit zes modules (vier in jaar 1 en twee in jaar 2) en een onderzoek. Hieronder is de opbouw schematisch weergegeven:

Het programma

Jaar 1 - 30 EC

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

Vitaliteit, Bevlogenheid, Werkgeluk

7.5 EC

Jijzelf als professional in de school

7.5 EC

Kijken naar menselijk kapitaal in de school

7.5 EC

School in beeld: organisatiebeleid, strategie en cultuur

7.5 EC

Intervisie: 8 keer per jaar intervisiebijeenkomst van 3 uur – zelf in te plannen met intervisiegroep

Jaar 2 - 30 EC

Module 5   Module 6  

Individu en organisatie in beweging

7.5 EC
 

Leiderschap en creativiteit

7.5 EC

 

Intervisie: 8 keer per jaar intervisiebijeenkomst van 3 uur – zelf in te plannen met intervisiegroep

Werkwijze
Volwassen studenten brengen verschillen in leerstijl, interesse en leertempo mee evenals een eigen referentiekader. Betekenisvol onderwijs is daarmee voor iedere student anders. Om te zorgen dat de motivatie voor iedereen hoog blijft gedurende het leerproces, zorgen we dat de leerinhoud aansluit bij de leerbehoefte en interesse van de student, dat de student het nut van de bijeenkomst inziet, de doelen kent en de doelen (en inhoud) van de lessen als uitdagend ervaart. Het bevorderen van regie over het eigen leren is een belangrijk uitgangspunt, want alleen de student zelf kan bepalen of iets betekenisvol is of niet. De activiteiten en toetsen zijn zo opgezet dat de student de ruimte heeft om de eindkwalificaties op verschillende manieren te behalen en aan te tonen.

Afronding
Afgestudeerde studenten ontvangen de titel Master of Education (MEd). De Master Vitaliteit & Professionalisering is een educatieve master, dit wil zeggen een master gericht op de sector onderwijs. Het is een hbo master en dat betekent dat je een masteronderzoek (thesis) doet in je eigen werkomgeving.

Heb je nog vragen? Mail ons dan op mvp@hsmarnix.nl