Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwikkel jezelf, volg een masteropleiding!

Master na je lerarenopleiding

Wil je jezelf als startende of ervaren onderwijsprofessional zowel op persoonlijk als professioneel gebied verder ontwikkelen? Met een masteropleiding ontwikkel je jezelf in twee jaar tijd  tot specialist op een van de volgende gebieden:

  • Verbeteren en vernieuwen van onderwijs (master leren en innoveren)
  • Vormgeven van een inclusieve onderwijs- en werkomgeving (master passend meesterschap)
  • Integreren van technologische ontwikkelingen in het onderwijs (master onderwijs & technologie)
  • Begeleiden van collega's in het (her)vinden van hun werkgeluk (master vitaliteit & professionaliteit)

We ontwikkelen de opleidingen in voortdurende samenspraak met onze samenwerkingspartners. Daardoor is de inhoud praktijkgericht en innovatief.

Voorlichting Masteropleidingen
Wil je weten of een master bij jou past? Wil je jezelf als startende of ervaren onderwijsprofessional zowel op persoonlijk als professioneel niveau verder ontwikkelen? We geven het hele jaar door (online) voorlichtingen over elke master.

Online voorlichting master Onderwijs en Technologie: 
Meld je aan voor dinsdag 2 november 2021 19.30 - 20.30 uur

Voorlichting master Vitaliteit en Professionaliteit: 
donderdag 14 oktober 16.30 - 17.30 uur.

Locatie: Marnix Academie Utrecht (Vogelsanglaan). Wil je deelnemen? Stuur dan een bericht naar mvp@hsmarnix.nl. Voor vragen kun je contact opnemen via 030 - 275 35 60 of WhatsApp: 06 11 14 06 95

Samenwerkingspartners

De opleidingen Leren en Innoveren, Passend Meesterschap en Onderwijs & Technologie zijn ontwikkeld in samenwerking met andere hogescholen binnen het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Naast erkenning en certificering van de opleidingen zorgen we samen met hen ook voor het mogelijk maken van het onderwijs.  

Ook de opleiding Educational Leadership is ontwikkeld in samenwerking met andere hogescholen, binnen het samenwerkingsverband Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap

De opleiding Vitaliteit & Professionaliteit is ontwikkeld in samenwerking met Stichting PCOU

Hbo- of universitaire masteropleiding?

Onze masteropleidingen zijn tweejarige hbo opleidingen in deeltijd. Een hbo masteropleiding is over het algemeen meer praktijk- en beroepsgericht dan een universitaire masteropleiding. Bij een hbo masteropleiding combineer je werk(ervaring) met studie en pas je theorie direct toe in je dagelijkse praktijk. Het eindniveau van een hbo- en universitaire masteropleiding is gelijk. Na het volgen van een van onze masteropleidingen ontvang je de internationaal erkende titel Master of Education (M.Ed.). Na het volgen van de opleiding Educational Leadership ontvang je de titel Master of Arts (MA).   

Master Leren en Innoveren

Deze master is bedoeld voor leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij willen daarbij een inspiratiebron zijn voor hun collega’s en een aanspreekpunt voor de schoolleiding. De opleiding staat open voor leraren met tenminste twee jaar ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@lereneninnoveren.nl.

Master Passend Meesterschap

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@masterpassendmeesterschap.nl.

Master Onderwijs & Technologie

Hoe benut je de kansen en uitdagingen van ICT om het onderwijs nog krachtiger en rijker te maken? En hoe kun je leerlingen voorbereiden op een steeds technologisch wordende samenleving? Scholen en besturen hebben behoefte aan onderwijsprofessionals die de mogelijkheden van technologie onderzoeken en integreren in het onderwijs. Is dat een rol die bij jou past?

Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert op het gebied van onderwijs en technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk. Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als informeel leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@masteronderwijsentechnologie.nl.

Master Educational Leadership

Deze master is bedoeld voor schoolleiders en managers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze tweejarige hbo-master richt zich met name op het dagelijks leidinggeven aan het onderwijsproces. In de opleiding nemen theorie- en praktijkonderzoek een belangrijke plaats in.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@pentanova.nl.

Master Vitaliteit & Professionaliteit

Het potentieel van leraren is het goud van de schoolorganisatie. Het goed benutten van dit potentieel vraagt om gerichte aandacht en leiderschap. Zeker omdat de eerste aandacht in de school vaak uitgaat naar het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Soms vergeten we daardoor dat het werkgeluk en de loopbaanontwikkeling van leraren minstens zo belangrijk is. 

Wil je impact hebben op je schoolorganisatie door bij te dragen aan de vitaliteit & professionaliteit van je collega’s? Wil je je verdiepen in psychologische principes rond het in beweging brengen van mensen? En wil je je leiderschap ontwikkelen om collega’s te ondersteunen hun werkgeluk terug te vinden? Dan is deze masteropleiding iets voor jou! Voor vragen kun je contact opnemen via mvp@hsmarnix.nl.

De opleiding start in februari 2022. In november organiseren we vier informatiebijeenkomsten. Wil je deelnemen aan een van de bijeenkomsten? Stuur dan een bericht naar mvp@hsmarnix.nl. Voor vragen kun je contact opnemen via 030 - 275 35 60 of whatsapp: 06 11 14 06 95.  

De NVAO heeft de opleiding erkend in juli 2021.

    Nascholing

    Is een master (nog) een stap te ver, maar wil je je vaardigheden als leerkracht wel verbeteren? Bekijk dan eens het brede aanbod aan nascholingen, cursussen en post-hbo-opleidingen via het Marnix Onderwijscentrum.