Master na je lerarenopleiding

Na je lerarenopleiding ben je klaar om als professional voor de klas te staan. De Marnix Academie biedt je diverse mogelijkheden aan om je verder te professionaliseren en een specialist te worden in het onderwijs.

Je hele loopbaan bij de Marnix

Je kunt verschillende masteropleidingen bij ons volgen: Leren en Innoveren, Passend Meesterschap, Master Onderwijs & Technologie, Educational Leadership of Vitaliteit & Professionaliteit. 

Hbo- of universitaire master?

De masteropleidingen aan de Marnix Academie zijn hbo-masters. Dit betekent dat ze je opleiden voor een beroep. Een master in het hbo is dan ook meer praktisch en beroepsgericht. Voor een hbo-master wordt meestal werkervaring gevraagd. En je bent dan vaak zowel aan het werk als aan het studeren tijdens zo’n master. Dit is anders met een universitaire master. Daarbij richt je je op het doen van onderzoek. Beide mastertrajecten leveren dezelfde internationaal erkende mastertitels van MA of MSc. De weg die leidt tot deze mastertitel is dus verschillend bij beide trajecten.

Masters

Je bent nooit uitgeleerd! Daarom bieden wij leraren, schoolteams en schoolleiders de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. Bij de Marnix Academie kun je kiezen uit vijf hbo-masteropleidingen:

Master Leren en Innoveren

Deze master is bedoeld voor talentvolle leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij willen daarbij een inspiratiebron zijn voor hun collega’s en een aanspreekpunt voor de schoolleiding. De opleiding staat open voor leraren met tenminste twee jaar ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

De master is een opleiding van het samenwerkingsverband Radiant; de Marnix Academie maakt daar deel van uit. Nieuwsgierig geworden naar deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@lereneninnoveren.nl.

Master Passend Meesterschap

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

De master is een opleiding van het samenwerkingsverband Radiant; de Marnix Academie maakt daar deel van uit. Nieuwsgierig geworden naar deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@masterpassendmeesterschap.nl.

Master Onderwijs & Technologie

Hoe benut je de kansen en uitdagingen van ICT om het onderwijs nog krachtiger en rijker te maken? En hoe kun je leerlingen voorbereiden op een steeds technologisch wordende samenleving? Scholen en besturen hebben behoefte aan onderwijsprofessionals die de mogelijkheden van technologie onderzoeken en integreren in het onderwijs. Is dat een rol die bij jou past?

Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert onderwijs & technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk. Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als informeel leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school.

De master is een opleiding van het samenwerkingsverband Radiant; de Marnix Academie maakt daar deel van uit. Nieuwsgierig geworden naar deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@masteronderwijsentechnologie.nl.

Master Educational Leadership

Deze master is bedoeld voor schoolleiders en managers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze tweejarige hbo-master richt zich met name op het dagelijks leidinggeven aan het onderwijsproces. In de opleiding nemen theorie- en praktijkonderzoek een belangrijke plaats in.

De master is een opleiding van Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap. Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen, waaronder de Marnix Academie in Utrecht. Nieuwsgierig geworden naar deze master? Bezoek een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@pentanova.nl.

Master Vitaliteit & Professionaliteit

Het potentieel van leraren is het goud van de schoolorganisatie. Het goed benutten van dit potentieel vraagt om gerichte aandacht en leiderschap. Zeker omdat de eerste aandacht in de school vaak uitgaat naar het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Soms vergeten we daardoor dat het werkgeluk en de loopbaanontwikkeling van leraren minstens zo belangrijk is. 

Wil je impact hebben op je schoolorganisatie door bij te dragen aan de vitaliteit en professionaliteit van je collega’s? Wil je je verdiepen in psychologische principes rond het in beweging brengen van mensen? En wil je je leiderschap ontwikkelen om collega’s te ondersteunen hun werkgeluk terug te vinden? Dan is deze masteropleiding iets voor jou! Voor vragen kun je contact opnemen via mvp@hsmarnix.nl.

De NVAO heeft de opleiding erkend in juli 2021. De opleiding start in februari 2022.

    Nascholing

    Is een master (nog) een stap te ver, maar wil je je vaardigheden als leerkracht wel verbeteren? Bekijk dan eens het brede aanbod aan nascholingen, cursussen en post-hbo-opleidingen via het Marnix Onderwijscentrum.

    We verzorgen regelmatig (online) voorlichtingsbijeenkomsten over de masteropleidingen. Je krijgt uitleg over de opleiding en kunt vragen stellen. Tijdens de voorlichting zijn ook huidige studenten aanwezig, die vertellen hoe zij de opleiding ervaren en wat zij meenemen naar hun dagelijkse onderwijspraktijk. Ook vertellen zij over de studeerbaarheid in combinatie met een baan.