Master na je lerarenopleiding

Hbo- of universitaire masteropleiding?

Onze masteropleidingen zijn tweejarige hbo opleidingen in deeltijd. Een hbo masteropleiding is over het algemeen meer praktijk- en beroepsgericht dan een universitaire masteropleiding. Bij een hbo masteropleiding combineer je werk(ervaring) met studie en pas je theorie direct toe in je dagelijkse praktijk. Het eindniveau van een hbo- en universitaire masteropleiding is gelijk. Na het volgen van een van onze masteropleidingen ontvang je de internationaal erkende titel Master of Education (M.Ed.). Na het volgen van de opleiding Educational Leadership ontvang je de titel Master of Arts (MA).   

Master Leren en Innoveren

Deze master is bedoeld voor leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij willen daarbij een inspiratiebron zijn voor hun collega’s en een aanspreekpunt voor de schoolleiding. De opleiding staat open voor leraren met tenminste twee jaar ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@lereneninnoveren.nl.

Master Passend Meesterschap

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@masterpassendmeesterschap.nl.

Master Onderwijs & Technologie

Hoe benut je de kansen en uitdagingen van ICT om het onderwijs nog krachtiger en rijker te maken? En hoe kun je leerlingen voorbereiden op een steeds technologisch wordende samenleving? Scholen en besturen hebben behoefte aan onderwijsprofessionals die de mogelijkheden van technologie onderzoeken en integreren in het onderwijs. Is dat een rol die bij jou past?

Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert op het gebied van onderwijs en technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk. Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als informeel leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek dan een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@masteronderwijsentechnologie.nl.

Master Educational Leadership

Deze master is bedoeld voor schoolleiders en managers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze tweejarige hbo-master richt zich met name op het dagelijks leidinggeven aan het onderwijsproces. In de opleiding nemen theorie- en praktijkonderzoek een belangrijke plaats in.

Wil je meer weten over deze master? Bezoek een voorlichting of lees meer over deze master. Voor vragen kun je contact opnemen via info@pentanova.nl.

Master Vitaliteit & Professionaliteit

Het potentieel van leraren is het goud van de schoolorganisatie. Het goed benutten van dit potentieel vraagt om gerichte aandacht en leiderschap. Zeker omdat de eerste aandacht in de school vaak uitgaat naar het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Soms vergeten we daardoor dat het werkgeluk en de loopbaanontwikkeling van leraren minstens zo belangrijk is. 

Wil je impact hebben op je schoolorganisatie door bij te dragen aan de vitaliteit & professionaliteit van je collega’s? Wil je je verdiepen in psychologische principes rond het in beweging brengen van mensen? En wil je je leiderschap ontwikkelen om collega’s te ondersteunen hun werkgeluk terug te vinden? Dan is deze masteropleiding iets voor jou! Voor vragen kun je contact opnemen via mvp@hsmarnix.nl.

De opleiding is in juli 2021 erkend door de NVAO en start bij voldoende aanmeldingen op 1 februari 2022

  Nascholing

  Is een master (nog) een stap te ver, maar wil je je vaardigheden als leerkracht wel verbeteren? Bekijk dan eens het brede aanbod aan nascholingen, cursussen en post-hbo-opleidingen via het Marnix Onderwijscentrum.

  Wil je jezelf als startende of ervaren onderwijsprofessional zowel op persoonlijk als professioneel gebied verder ontwikkelen? Met een masteropleiding ontwikkel je jezelf in twee jaar tijd  tot specialist op een van de volgende gebieden:

  • Verbeteren en vernieuwen van onderwijs (master Leren en Innoveren)
  • Vormgeven van een inclusieve onderwijs- en werkomgeving (master Passend Meesterschap)
  • Integreren van technologische ontwikkelingen in het onderwijs (master Onderwijs & Technologie)
  • Begeleiden van collega's in het (her)vinden van hun werkgeluk (master Vitaliteit & Professionaliteit)

  We ontwikkelen de opleidingen in voortdurende samenspraak met onze samenwerkingspartners. Daardoor is de inhoud praktijkgericht en innovatief.

  Voorlichtingen

  Wil je weten of een master bij jou past? We geven onderstaande voorlichtingen. 

  Master Vitaliteit & Professionaliteit

  Op deze dagen organiseren we informatiebijeenkomsten in Utrecht (Marnix Academie): 
  Donderdag 2 december 16.00 - 17.00 (online) 
  Donderdag 16 december 16.00 - 17.00 (online) 
  Woensdag 12 januari 16.00 - 17.00
  Woensdag 26 januari 16.00 - 17.00


  Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding op 1 februari 2022!

  Master Leren en Innoveren 
  Dinsdag 14 december 19.30 - 20.30 (online)
  Maandag 24 januari 19.30 - 20.30 (online)


  Master Onderwijs & Technologie 
  Dinsdag 14 december 19.30 - 20.30 uur (online)
  Maandag 24 januari 19.30 - 20.30 uur (online)
  Maandag 14 maart 19.30 - 20.30 uur (online)
  Dinsdag 10 mei 19.30 - 20.30 uur (online)
  Donderdag 23 juni 19.30 - 20.30 uur (online) 

  Naast voorlichtingen worden voor de master onderwijs & technologie ook webinars (online) georganiseerd waarin je meer te weten komt over specifieke inhoudelijke onderwerpen. Op de website www.masteronderwijsentechnologie.nl vind je meer informatie en kun je je aanmelden!

  Januari - datum en tijd volgen: 'Gepersonaliseerd leren en de inzet van (adaptieve) rekentechnologie'. Door lector Rekenen - Wiskunde Ronald Keijzer en Bartjan Volmuller.

  Dinsdag 8 februari 16.00 - 17.15 uur: 'De kansen benutten van ICT in het onderwijs: de inzet van Story Maps bij omgevingsonderwijs'. Door Daphne Rijborz en lector Toekomstgericht onderwijs dr. Stella van der Wal-Maris. 

  Dinsdag 15 maart 15.30 - 17.00 uur: 'Onderwijs & Technologie in de praktijk: het inzetten van ICT ter versterking van het leren'. Door Paul Brouwers en Daan Verhees.

  April - datum en tijd volgen: 'De leraar aan het roer: ethische vraagstukken bij de inzet van ICT in het onderwijs'. Door Gerjon Elings en Michelle Overman. 

  Master Passend Meesterschap 
  Dinsdag 14 december 19.30 - 21.00 uur (online)
  Maandag 24 januari 19.30 - 21.00 uur (online)
  Dinsdag 15 maart 19.30 - 21.00 uur (online)

  Master Educational Leadership
  Dinsdag 14 december 16.00 - 17.00 (online)

  Samenwerkingspartners

  De opleidingen Leren en Innoveren, Passend Meesterschap en Onderwijs & Technologie zijn ontwikkeld in samenwerking met andere hogescholen binnen het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Naast erkenning en certificering van de opleidingen zorgen we samen met hen ook voor het mogelijk maken van het onderwijs.  

  Ook de opleiding Educational Leadership is ontwikkeld in samenwerking met andere hogescholen, binnen het samenwerkingsverband Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap

  De opleiding Vitaliteit & Professionaliteit is ontwikkeld in samenwerking met Stichting PCOU