Over Marnix » Wereldburgerschap

De Marnix Academie is een hogeschool met aandacht voor wereldburgerschap. Het gaat daarbij om het respect hebben voor en verantwoordelijkheid willen nemen voor De Ander en Het Andere, in verleden, heden en toekomst, dichtbij en ver weg. Duurzame ontwikkeling maakt daar onderdeel van uit. Uiteindelijk gaat het om: Learning to live together.

Identiteit

De aandacht voor wereldburgerschap vloeit voort uit de identiteit van de Marnix Academie. We willen studenten opleiden die oog hebben voor de wereld om hen heen. De Marnix Academie heeft daarom gekozen voor een extra competentie. Naast de zeven ‘gewone’ competenties is er een achtste competentie geformuleerd, gericht op inspiratie en normatief handelen. In de omschrijving van die competentie staat onder andere: 'Als leraar draag je bij aan de vorming van de leerlingen. Je maakt die vormende rol waar vanuit een verantwoord en aan wetenschappelijke bronnen gerelateerd normatief kader, waarin jouw opvattingen over recht en rechtvaardigheid, ruimte geven, bemoedigen en ondersteunen in de omgang met de ander een plaats hebben gekregen.' Daarmee heeft wereldburgerschap een stevige plaats gekregen.

Meer over de visie van de Marnix Academie lees je in het boekje Bekwaam, betrokken en bevlogen, nieuwe beelden van een beroep in beweging in de 21e eeuw. Hierin is ook het competentieprofiel opgenomen.

Belangrijke thema’s

De Marnix Academie kiest ervoor om wereldburgerschap te integreren in het curriculum en in de bedrijfsvoering. Er is geen apart programma, maar het thema is opgenomen in de bestaande studieonderdelen en bedrijfsvoering. Het draait daarbij steeds om acht thema’s, namelijk:
•    Identiteit
•    Diversiteit
•    Mensenrechten
•    Duurzame ontwikkeling
•    Globalisering
•    Verdeling
•    Vrede en conflict
•    Mondiale betrokkenheid

21e eeuw

Wereldburgerschap is ‘leren voor de toekomst’. Het sluit daarmee goed aan bij het leven en leren in de 21e eeuw, een ander belangrijk thema binnen de Marnix Academie. Wie op de Marnix Academie studeert, leert:
•    denken in samenhang (holistisch denken / systeemdenken)
•    veranderingen te voorzien; out of the box denken
•    veranderingen te bewerkstellingen

Lees meer hierover in het document Learning for the future, Competences in Education for Sustainable Development.

Zo bereiden we onze studenten voor het leven in de 21e eeuw. En zo kunnen ze met kracht voor de klas staan!